Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Saneren ondergrondse olietanks Breda

Datum nieuwsfeit: 13-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


SANEREN ONDERGRONDSE OLIETANKS

In Breda zijn vanaf najaar 1998 300 ondergrondse tanks voor vloeibare brandstof bij Bredase inwoners gesaneerd. Daarnaast hebben 175 bedrijven hun ondergrondse tanks aangepakt. Dit betekent dat door de aanpak ongeveer 1.625.000 liter aan opslagcapaciteit voor olie is verdwenen. Deze gegevens komen uit een tussentijdse evaluatie van de aanpak van ondergrondse olietanks bij particulieren volgens het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT).

Vergoeding

In de periode tussen oktober 1998 en nu zijn 300 ondergrondse olietanks bij particulieren gesaneerd volgens BOOT. Met ingang van 1 januari 1999 zijn de regels strenger geworden. De eigenaar van een tank kan worden verplicht de tank te laten verwijderen en bodemonderzoek te laten doen. Tijdens een overgangsperiode kregen eigenaren gelegenheid hun tank te laten saneren. Bleek dat de tank verontreinigd materiaal bevatte dan kregen de eigenaren voor de hersanering een financiële bijdrage van het ministerie van VROM. Het college heeft nu besloten dat die eigenaren de werkelijk gemaakte meerkosten van het afvoeren en verwerken van de inhoud van de tank, geheel vergoed krijgen.

Volgens de gegevens van de gemeente zouden er in 1998 nog ongeveer
1.000 olietanks bij particulieren in de Bredase bodem kunnen zitten die niet voldoen aan de regels die BOOT stelt. Hiervan zouden ongeveer
500 tankeigenaren voor subsidie in aanmerking kunnen komen.
Bij verschillende aangeschreven Bredanaars bleek dat er geen tank aanwezig was of dat deze al was verwijderd terwijl dit niet aan de gemeente was doorgegeven. Een behoorlijk aantal tanks was niet met zand gevuld tijdens de al eerder uitgevoerde sanering terwijl daar wel vanuit was gegaan bij de start van de actie. Wanneer de tank was gevuld met zand, was het niet altijd nodig om deze opnieuw te saneren. En verder heeft niet iedere particuliere eigenaar van een olietank gereageerd op de oproep. Deze tanks komen op een ander moment, bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning, opnieuw in beeld.

Door de aanpak bij particulieren werden ook bedrijven gestimuleerd hun ondergrondse tank aan te pakken. Vanaf begin 1999 zijn er 175 ondergrondse tanks gesaneerd.

Tijdens de actie hebben organisaties als scholen, kerken en maatschappelijke instellingen gevraagd om een tegemoetkoming in de kosten van het saneren van een ondergrondse tank. Deze organisaties vallen onder de Wet milieubeheer. De betreffende besturen ontvangen geen vergoeding of tegemoetkoming voor de kosten van het saneren.

De gemeente had een budget van ƒ 80.000,- beschikbaar voor de aanpak van de tanks.

Breda, 13 maart 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie