Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hunter Douglas: hogere omzet en winst over 1999

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550

Voor publicatie: 14 maart 2000
08.00 uur

HUNTER DOUGLAS: HOGERE OMZET EN WINST OVER 1999

Rotterdam: Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekledingproducten, behaalde een recordomzet en -winst over 1999. Dit is het zevende opeenvolgende jaar van aanzienlijk verbeterde resultaten.

In 1999 realiseerde Hunter Douglas een omzet van EUR 1,4 miljard, 9,3% hoger dan de EUR 1,2 miljard in 1998. De omzetstijging weerspiegelt een hoger volume (4,5%), acquisities (3,1%), positieve wisselkoersinvloeden (2,4%), en desinvesteringen (-0,7%).

De nettowinst steeg naar een record van EUR 115,9 miljoen, 13,7% hoger dan de EUR 102,0 miljoen die in 1998 werd verdiend. De nettowinst per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel steeg naar EUR 3,08, vergele-ken met EUR 2,71 over 1998, gecorrigeerd voor stockdivi-denden.

De geografische omzetspreiding bedroeg 48% in Noord-Amerika, 37% in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, 5% in Azië, 5% in Austra-lië en 5% in Latijns-Amerika.

De omzet van Hunter Douglas was hoger in Noord-Amerika, Europa en Azië, stabiel in Australië en lager in Latijns-Amerika. De resultaten waren hoger in Noord-Amerika, Europa en Azië en lager in Australië en Latijns-Amerika.

Belangrijkste ontwikkelingen

Hunter Douglas Europe behaalde een hogere omzet en winst, ondanks een matig eerste kwartaal. Na een aantal jaren van consolidatie groeien de Europese activiteiten nu sneller.

Nedal, het aluminium extrusiebedrijf, had een lagere omzet, maar dezelfde goede winst en blijft goed presteren.

In Noord-Amerika overtroffen omzet en winst de recordni-veau's van 1998.

In Azië behaalde Hunter Douglas een hogere omzet en winst. Excellente groei in China droeg aanzienlijk bij aan de verbeterde resultaten.

In Australië was de omzet stabiel en de winst lager, vanwege eenmalige kosten voor een nieuw computersysteem.

In Latijns-Amerika was de omzet aanzienlijk lager en daalde de winst scherp door de economische crises in Brazilië, Chili en Columbia.

<<...>>
PERSBERICHT

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550


-2-

Vooruitzichten

Hunter Douglas is optimistisch dat de resultaten in 2000 opnieuw zullen verbeteren.

Dividend

De Board of Directors stelt voor een dividend van EUR 0,9075 per gewoon aandeel uit te keren over 1999, vergeleken met EUR 0,7941 over 1998. Dit voorstel weerspiegelt de aanhoudend goede resultaten van Hunter Douglas en de positieve vooruitzich-ten voor 2000.

Hunter Douglas, met het hoofdkantoor in Rotterdam, is wereldmarktleider op het gebied van raambekledingproducten en een belangrijke producent van bouwproducten. De Groep omvat 140 ondernemingen, die actief zijn in ruim 80 landen en heeft ongeveer 13.600 werknemers.

Financiële resultaten

Bijlagen 1, 2 en 3 geven de geconsolideerde winst-en-verlies-rekening, de balans alsmede segmentinformatie over 1999.

De aandelen van Hunter Douglas N.V. worden verhandeld aan de effectenbeurzen van Nederland, Zwitserland en Duitsland, via Seaq Inter-national (Londen) en als ADR's op de "over-the-counter market" in New York.

Voor nadere informatie:

L. Reijtenbagh
Vice President Administration & Controller
Tel. 010 - 4869.582

<<...>>
PERSBERICHT

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550

Bijlage 1

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING HUNTER DOUGLAS N.V. Jaar eindigend 1 januari 2000 (bedragen in miljoenen)

 
 
 
     1999  %    1998** %    1999  1998** 1999  1998**  
     Euro's Guldens U.S. Dollars   
Netto-omzet   1.359,7         1.243,9         2.996,3 
2.741,3     1.449,9     1.380,6     
Kostprijs van de omzet ( 822,6)        (  753,3) 
(1.812,7)    (1.660,2)    ( 877,2)    ( 836,1)    
Brutowinst   537,1  39,5  490,6  39,4  1.183,6     1.081,1 
572,7  544,5  
Brutowinst Metaalhandel   13,6            9,4 
30,1     20,7      14,6      10,4    
Totaal brutowinst    550,7  40,5  500,0  40,2  1.213,7 
1.101,8     587,3  554,9  
                                     
Verkoop- en marketingkosten   ( 217,2)        (  192,8) 
(  478,5)   ( 424,9)    ( 231,6)    ( 214,0)    
Algemene kosten ( 150,1)        (  137,2)       (  330,9) 
( 302,3)    ( 160,1)    ( 152,2)    
Overige baten (lasten)     0,3       (    0,2) 
0,6   (   0,3)      0,3   (   0,2)   
Bedrijfsresultaat    183,7  13,5  169,8  13,7  404,9  374,3 
195,9  188,5  
                                     
Deelnemingen  0,2       (    0,5)      0,4   (   1,0) 
0,2   (   0,5)   
Ontvangen rente 2,5       3,0       5,6   6,6   2,7   3,3 
 
Betaalde rente (  17,6)       (   18,8)       (   38,9) 
(  41,5)   (  18,8)    (  20,9)    
Financiële lasten, netto    (  14,9)       (   16,3) 
(   32,9)   (  35,9)   (  15,9)    (  18,1)    
                                     
Nettowinst investeringen        3,6           -,- 
8,0      -,-       3,9       -,-    
                                     
                                     
Winst voor belastingen 172,4      153,5      380,0  338,4 
183,9  170,4  
                                     
Belastingen naar de  winst  (  56,5)       (   51,3) 
(  124,6)   ( 113,3)    (  60,3)    (  57,0)    
                                     
Winst voor aandeel  van derden in   dochtermaatschappijen   115,9 
102,2       255,4      225,1      123,6      113,4 
 
                                     
Aandeel van derden in  dochtermaatschappijen      -,-      ( 
0,2)           -,-  (   0,4)       -,-   (   0,2) 
 
                                     
Nettowinst   115,9  8,5   102,0  8,2   255,4  224,7  123,6 
113,2  
     ======     ======     ====== ====== =====  ======  
Nettowinst per  gemiddeld gewoon  aandeel    EUR 3,08 
EUR 2,71*         f 6,79     f 5,98*     $3,29 
$3,01*  
                 
*  Gecorrigeerd voor stockdividend 
** Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 
 
 
 
 <<...>> 
     PERSBERICHT 
 
HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 
4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550 
 
 
        GECONSOLIDEERDE BALANS HUNTER DOUGLAS N.V. 
Bijlage 2 
             Jaar eindigend 1 januari 2000 (bedragen in 
miljoenen) 
            
     1999  1998  1999  1998  1999  1998   
     Euro's Guldens U.S. dollars   
ACTIVA                          
Vaste activa                           
Materiële vaste activa 329,3  297,4  725,6   655,3    330,3 
347,5  
Financiële vaste activa                         
- Deelnemingen in en voorschotten 
  aan geaffilieerde ondernemingen     11,4   5,4   25,2 
12,0    11,5  6,4  
- Overige     17,9  15,5   39,6       34,1     18,0 
18,0   
                             
Totaal vaste activa   358,6  318,3  790,4  701,4  359,8  371,9  
                         
Vlottende activa                             
Voorraden    391,6  357,9   862,9  788,8    392,8  418,3 
Vorderingen                       
- Handelsdebiteuren   281,4  223,4   620,0  492,3    282,3 
261,0 
- Overige     39,1  45,3   86,3       99,8     39,3 
52,9 
Beleggingsportefeuille 236,0  179,9   520,1  396,4    236,8 
210,2  
Kas    26,9  21,7   59,3       47,8     27,0  25,3  
                             
Totaal vlottende activa   975,0     828,2    2.148,6 
1.825,1   978,2     967,7     
     1.333,6 1.146,5 2.939,0 2.526,5 1.338,0 1.339,6 
     ====== ====== ====== ====== ====== ======  
PASSIVA                     
Eigen vermogen                          
Gestort en opgevraagd kapitaal  18,7  18,1    41,2      39,9 
18,8   21,2  
Agio   60,3  60,2   132,9      132,7     60,5  70,3  
Onverdeelde winst    522,7  422,2  1.152,0  930,3    524,4 
493,3  
                             
Totaal eigen vermogen  601,7  500,5  1.326,1 1.102,9 603,7  584,8  
Aandeel van derden in 
dochtermaatschappijen    4,0       4,3        8,7 
9,5     4,0       5,0     
                             
Totaal risicodragend  vermogen 605,7  504,8  1.334,8 1.112,4 607,7 
589,8  
                             
Voorzieningen                          
Pensioenen   21,5  15,1     47,4      33,3     21,6 
17,7   
Latente belastingen    4,5   2,6     9,8       5,8 
4,5     3,1 
Overige  8,0   4,7    17,8      10,3      8,0   5,4 
Totaal voorzieningen  34,0  22,4  75,0  49,4  34,1  26,2   
                             
Leningen op lange termijn    319,4  276,5  703,8  609,2  320,4 
323,0  
                             
Kortlopende schulden                           
Kortlopende leningen  44,1  100,7    97,2      221,8 
44,2  117,6 
Kortlopend deel van de 
  leningen op  lange termijn   47,5    1,8      104,7 
4,1    47,7   2,1 
Crediteuren                           
- Handelscrediteuren  104,3   90,9  229,8  200,3    104,6 
106,2 
- Overige    178,6  149,4   393,7  329,3    179,3  174,7 
                             
Totaal kortlopende schulden    374,5      342,8      825,4 
755,5   375,8      400,6    
     1,333,6 1.146,5 2.939,0 2.526,5 1.338,0 1.339,6 
     ====== ====== ====== ====== ====== ======  
 
 
 
 <<...>> 
     PERSBERICHT 
 
HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 
4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550 
 
                 Bijlage 3 
 
SEGMENTINFORMATE HUNTER DOUGLAS N.V. 
Jaar eindigend 1 januari 2000 (bedragen in miljoenen) 
 
     1999  1998  1999  1998   
Raambekleding- en Bouwproducten Euro's Guldens 
Netto-omzet   1.359,7 1.243,9 2.996,3 2.741,3 
Brutowinst   537,1  490,6  1.183,6 1.081,1 
Brutowinst als % van netto-omzet    39,5  39,4  39,5  39,4   
Netto geïnvesteerd vermogen**  781,7  701,9  1.722,7 1.546,8 
                     
Metaalhandel*                  
Brutowinst   13,6  9,4   30,1  20,7   
Netto geïnvesteerd vermogen**  33,0  24,4  72,7  53,7   
                     
Totaal netto-omzet   1.359,7 1.243,9 2.996,3 2.741,3 
Totaal brutowinst    550,7  500,0  1.213,7 1.101,8 
Totaal brutowinst als % van   netto-omzet   40,5  40,2  40,5 
40,2   
                     
Totaal netto geïnvesteerd vermogen**  814,7  726,3  1.795,4 1.600,5 
                 
* De omzet van de Metaalhandel bedroeg   EUR 354,1 mln (1998: EUR 315,0 
mln)               
** Het netto geïnvesteerd vermogen is     het saldo van de totale activa 
(excl.     beleggingsportefeuille), verminderd     met 
"Handelscrediteuren" en     "Overige crediteuren" 
 
 
Geografische verdeling netto omzet: 
 
     1999  %    1998  %    
     Euro's Euro's  
Europa, Midden-Oosten en  Afrika    496,6  37   444,5  36    
Noord-Amerika  651,2  48   581,6  47    
Azië  74,7  5    65,6  5    
Australië    62,9  5    58,8  5    
Latijns-Amerika   74,3      5    93,4      7  
     1.359,7 100   1.243,9     100 
 
< 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie