Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 14 maart 2000

Assen, 14 maart 2000
Persberichtnummer 00-019
Milieueffectrapportage bestemmingsplan "de Haar West" / milieuvergunning TT circuit Assen
Gedeputeerde staten stemmen in met de richtlijnen voor de milieueffectrapportage (mer), die nodig is voor het bestemmingsplan "de Haar West"/Vergunning Wet milieubeheer TT circuit Assen. In oktober vorig jaar ging de provincie al akkoord met de door de Stichting Circuit van Drenthe opgestelde startnotitie voor de mer. In deze startnotitie en de nu vastgestelde richtlijnen ging men uit van het huidige gebruik van het TT-circuit.
Om nieuwe mogelijkheden voor het TT-circuit milieuhygiënisch goed af te kunnen wegen is een uitbreiding van de milieueffectrapportage gewenst. Het circuitbestuur zal in een aanvulling op de startnotitie haar visie op toekomstige activiteiten uitwerken. Gedeputeerde staten hebben ingestemd met deze aanvulling. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263)

Subsidietoekenningen uit Krediet Natuur en Landschap Op grond van de Stimuleringsverordening Natuur en Landschap worden uit het Krediet Natuur en Landschap drie subsidies toegekend. De Boermarke Zwiggelte krijgt een bijdrage van 825 gulden voor uitbreiding van een bestaande houtwal en de aanplant van een singel.
De heer Hidding uit Orvelte ontvangt 6.910,- gulden voor het biologisch landbouwbedrijf "De Wenning". Met het geld gaat hij de omgeving aanpassen aan het biologisch karakter van het bedrijf. Zo worden inheemse bomen en struiken geplant en meer natuurvriendelijke sloottaluds en akkerranden aangelegd. Ook de begeleiding van vrijwilligers bij de uitvoering van het plan wordt hiermee bekostigd.
De heer J. de Vries uit Ekehaar krijgt een bijdrage van 21.918,- gulden voor natuurontwikkeling op een stuk grond van één hectare groot. Op deze plek zal nieuw bos worden aangeplant. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263)


6,5 miljoen medefinanciering voor infrastructuur Het college van GS heeft ingestemd met het bestedingsvoorstel aan provinciale staten van de gebundelde doeluitkering (GDU) van het Rijk. In het voorstel is bijna 4 miljoen gulden toegekend aan gemeentelijke projecten en ruim 2,5 miljoen gaat naar de provinciale wegen. Het geld is bedoeld voor verbeteringen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en openbaar vervoer. De indieners van de subsidieaanvragen betalen zelf minimaal de helft van de projectkosten.
Voor haltevoorzieningen komt volgens het voorstel 500.000 gulden beschikbaar.

1,7 miljoen gulden wordt uitgetrokken voor bereikbaarheid voor autoverkeer. Een miljoen daarvan gaat naar een nieuwe rotonde in provinciale weg door Rogat.
Voor fietsprojecten is bijna 2,4 miljoen gulden beschikbaar. Daaronder vallen onder andere een bijdrage voor de perrontunnel NS station Meppel en de fietstunnel in de rondweg om Peize bij Altena.
Bijna 2 miljoen gaat naar verkeersveiligheidprojecten. Zo is onder andere voor de herinrichting van de Roderweg/Groningerweg in de gemeente Noordenveld, de herinrichting van Nieuw-Weerdinge, de reconstructie Nobellaan-Troelstralaan in de gemeente Assen en het tracé Klijndijk-Valthermond elk een bijdrage van enkele tonnen beschikbaar.
Dit jaar is waarschijnlijk de laatste keer dat de GDU als zodanig beschikbaar komt. Volgend jaar is het Rijk van plan de middelen te integreren in het Provinciefonds en het Gemeentefonds. Gedeputeerde staten zullen het voorstel eind mei aan Provinciale Staten voorleggen.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boogaart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365267)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie