Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over illegale levering wapens aan Iran

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over illegale levering wapens aan iran
Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 16:57


1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 maart 2000

Onderwerp:

Beantwoording vragen over illegale levering legermateriaal

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen gesteld door het lid

Van Ardenne- van der Hoeven. De vragen zijn mij gestuurd per brief van
17 februari 2000, onder nummer 2990007020.


1 Ja. De aard van de betrokkenheid is echter nog onderwerp van justitieel onderzoek.


2 Neen, het betrokken militair materieel is zonder de daartoe benodigde vergunning uitgevoerd. In 1998 is, op grond van tussentijdse bevindingen uit onderzoek door de Economische Controledienst, het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Gegeven het feit dat het OM nu het voortouw heeft, meen ik mij van verdere mededelingen over deze specifieke zaak te moeten onthouden.


3 en 5 Domeinen heeft de afgelopen zes jaar aan betrokken bedrijf geen goederen verkocht waarvoor bij uitvoer een vergunning vereist is. Wel heeft betrokken bedrijf in het verleden meermalen van het Nederlandse leger afkomstige vrachtwagens, aanhangers en onderdelen daarvoor gekocht, die niet als militair materieel in de zin van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 worden aangemerkt en waarvoor derhalve bij uitvoer geen vergunning vereist is. Dergelijk overtollig materieel wordt in de regel middels openbare inschrijvingen verkocht. Voor uitsluiting van natuurlijke of rechtspersonen van zulke openbare veilingen bestaat rechtens geen titel.

4 Daar de van Domeinen betrokken vrachtwagens niet onder het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 vallen en ook niet van het type zijn waarvoor in 1998 een speciale verkoopregeling werd ingesteld, heeft van overheidswege geen registratie plaatsgevonden van wederverkoop. Echter, anders dan het geval is bij de Canadese pantservoertuigen, is de actuele militair-strategische waarde van de van Domeinen betrokken vrachtwagens nihil. Wederverkoop aan anderen dan particulieren of musea ligt dan ook niet voor de hand.
(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie