Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Gedeputeerde Staten Friesland

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 14 maart 2000


1. Het college van GS heeft 18.600,- subsidie toegekend aan het Steunpunt Bestrijding Seksueel Geweld. De subsidie wordt gebruikt voor een cursus over het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld bij allochtone vrouwen en meisjes.


2. Gedeputeerde Staten hebben de startnotitie voor de reconstructie van de N381 (Drachten - Smilde) vastgesteld. In het PVVP is namelijk het plan opgenomen deze weg om te bouwen tot autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor moet een MER-procedure worden doorlopen. 27 maart in de statencommissie W&M.


3. Het College heeft besloten dat de verkeerslichten in Burgum en op de kruising bij Sumar aan elkaar worden gekoppeld. Op die manier wordt een groene golf gecreëerd. 27 maart in de statencommissie W&M.

4. Gedeputeerde Staten hebben de dienstregeling van NoordNed Personenvervoer BV voor de spoorlijn Leeuwarden - Harlingen Haven en Leeuwarden - Stavoren voor 2000/2001 goedgekeurd.

5. Vandaag heeft het College van Gedeputeerde Staten het UPM-2000 (uitvoeringsprogramma milieu) onderdeel waterbodemsanering definitief vastgesteld. Het programma, dat dit jaar is losgekoppeld van het landbodemdeel, heeft in de maand januari 2000 ter inzage gelegen. Er zijn twee bezwaarschriften bij ons college binnengekomen, te weten van de gemeente Leeuwarden en de gemeente Smallingerland. De bezwaren en onze reactie daarop zijn opgenomen in het programma. Het programma is daardoor niet gewijzigd. Het landbodemdeel heeft kortgeleden ook ter inzage gelegen. Over de voortgang daarvan houden wij u op de hoogte.

6. Het College heeft het Financieel Meerjarenprogramma Recreatie & Toerisme vastgesteld. In totaal is in 2000 ruim 1 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor subsidies.


7. Gedeputeerde Staten hebben de evaluatie intern minderhedenbeleid provincie Fryslân vastgesteld. 29 maart wordt deze evaluatie behandeld in de statencommissie AEZ.


8. Het college heeft 32.783,- subsidie verleend aan t Stip (informatiepunten voor ouderen in Fryslân voor onder andere zorg, wonen en welzijn).


9. Het college heeft de startnotitie Noordwesttangent Leeuwarden goedgekeurd. 27 maart in de statencommissie W&M.

10. GS hebben een bijdrage van 4600,- toegekend aan de Stichting Korendragershuisje Franeker. In de zestiende eeuw werden in het huisje monsters van graan genomen en werd het graan er gewogen en verladen. Via de Froonacker-stadspoort in Franeker werd het graan aangevoerd. De Stichting wil een permanente expositie realiseren door middel van attributen en een audiovisuele presentatie over de hoedanigheid en de functie van het Korendragershuisje. Afgesproken is dat het geld gebruikt zal worden voor de ontwikkeling van een flyer, informatiemateriaal en een kleur-bouwplaat voor kinderen.

11. Gedeputeerde Staten hebben in totaal 125.000 gulden beschikbaar gesteld voor twee werkgelegenheidsprojecten in de gesubsidieerde sector. Het gaat om de projecten Allochtonen in de Friese zorgsector en Van 25 naar 100 I/D banen in de sectoren sport, welzijn en cultuur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie