Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid


NIEUWS

Besluiten Dagelijks Bestuur 14 maart 2000 Nieuwsdatum: 15-Mar-2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 14 maart jl. de volgende besluiten genomen:
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Notitie Versleuteling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Het doel van deze notitie is om de nieuwe sleutelpercentages vast te stellen voor de versleuteling van een deel van het budget voor stedelijke vernieuwing naar de stadsdelen. Globaal gezegd komt het er op neer dat de centrale stad en de stadsdelen zich meer kunnen gaan bekommeren om de investeringen in de openbare ruimte, terwijl de corporaties en andere vastgoedbeheerders zich meer kunnen gaan bezig houden met investeringen in het vastgoed. In de notitie worden vier modellen voor de versleuteling voorgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft nu haar voorkeur uitgesproken voor model B1, met inachtneming van een langere overgangsperiode (dan één jaar) voor invoering van de nieuwe verdeelsleutel, te weten twee jaar. De keuze voor model B1 zal leiden tot een afname van het sleutelbedrag (na een overgangsjaar in
2001) van circa f 10.000.000,- naar f 6.580.000,-.
Samenwerking Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en Albert Heijn Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het voorstel voor een convenant Formule voor Buurtinvestering met Albert Heijn. Het voorstel betreft de samenwerking bij het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het filiaal van Albert Heijn aan de Stadhouderskade, in combinatie met de verbetering van de omgeving en de vestiging van voorzieningen aldaar. Dit laatste heeft betrekking op de plannen voor onder andere de vestiging van een fietsenstalling, de aanleg van groenvoorzieningen, het realiseren van een doorlooppassage (met daglichtinval) van de Gerard Doustraat naar de Stadhouderskade en de aanleg van een binnenpleintje en een buitenpleintje.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Toelating bromfietsers op fietspad brug 360 over de Schinkel Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit dat bromfietsers op het fietspad over brug 360 moeten (blijven) rijden, ondanks dat de maatregel Bromfiets op de rijbaan van kracht is.
WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT

Convenant daklozen
Het Dagelijks Bestuur heeft een convenant ondertekend betreffende het realiseren van de doelstelling In 2000 hoeft niemand tegen zijn of haar wil op straat te overnachten.
Aanbieding schoolgebouw Veerstraat aan schoolbestuur SBO De Ruimte Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd om, in verband met huisvestingsproblematiek, het gebouw aan de Veerstraat aan te bieden aan het schoolbestuur van SBO De Ruimte.

Overige informatie/mededelingen:
Naar aanleiding van een overleg over het gehandicaptenbeleid tussen Dita Vermeulen en Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam (SGOA), verzoekt het Dagelijks Bestuur de stadsdeelsecretaris hierop terug te komen.
Er is overeenstemming bereikt over de aankoop van het Frans Ottenstadion.
Dita Vermeulen zal op 28 maart a.s. deelnemen aan de thema-avond Het aanpakken van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening. Locatie: Mozes en Aäron Kerk
Tijdstip: 19.30-22.00 uur

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie