Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over anonimiteit sperma- en eiceldonor

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.778 anonimiteit van sperma- en-of eiceldonoren
Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 12:1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen van het lid Dittrich inzake anonimiteit van sperma- en/of eiceldonoren

Antwoorden van de Minister van Justitie mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de schriftelijke kamervragen van het lid Dittrich over de anonimiteit van sperma- en/of eiceldonoren (2990007080)

1 en 3.

Vooropgesteld moet worden dat omtrent de vraag of, en onder welke voorwaarden de anonimiteit van eicel- en (vooral) spermadonoren moet kunnen worden opgeheven, in andere landen, evenzeer uit overtuiging, anders wordt gedacht. Dat EU-landen, waaronder België en Denemarken, waarin bedoelde anonimiteit uitgangspunt is, door Nederland's toedoen terzake op korte termijn tot een ander inzicht zouden geraken, achten wij dan ook niet waarschijnlijk. Wij zijn evenwel gaarne bereid het standpunt dat het kind onder omstandigheden en na een zorgvuldige belangenafweging moet kunnen weten van wie het afstamt, ook in internationaal verband aan de orde te stellen. Het geëigende forum daartoe lijkt de Raad van Europa te zijn, waarin 41 landen zijn vertegenwoordigd en waarin (ook) familierechtelijke en medisch-ethische vraagstukken plegen te worden besproken met het oog op het opstellen van internationale instrumenten.


2.

Uiteindelijk zal hier alleen helpen, dat bij de hier bedoelde Nederlandse ouders de overtuiging postvat, dat het belang van het kind om te kunnen weten van wie het afstamt, moet kunnen prevaleren boven een snelle vervulling van hun kinderwens. Dit betekent onzes inziens eerst en vooral dat de voorlichting aan wensouders, donoren en potentiële donoren zal moeten worden verbeterd en geïntensiveerd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie