Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OR CBS vraagt om nadere uitwerking plan DG

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

(expostbus51)


CBSPERSBERICHT ONDERNEMINGSRAAD CBS


15 maart 2000, 12.00 uur

OR CBS vraagt om nadere uitwerking plan DG

De ondernemingsraad van het CBS heeft het plan op hoofdlijnen van de directeur-generaal bestudeerd dat is opgesteld voor een ingrijpende reorganisatie van het CBS. De OR beoordeelt het plan als onvoldoende overtuigend en betwijfelt of de beoogde veranderingen ook daadwerkelijk het gewenste effect zullen opleveren. De OR vindt dat het plan op hoofdlijnen eerst een vervolg moet krijgen in implementatieplannen voordat de raad zich echt kan uitspreken over de gehele reorganisatie. Ook deze verdere plannen dienen getoetst en voor advies te worden voorgelegd voordat deze kunnen worden uitgevoerd. De raad baseert zich hierbij op het belangrijkste uitgangspunt waar de raad onverkort aan wil vasthouden, namelijk dat de kwaliteit en de kwantiteit van de statistieken gewaarborgd dienen te blijven.
Kritische succesfactoren
De risico's en voorwaarden verbonden aan de uitvoering, die door de werkgroepen in hun rapportages werden aangereikt, zijn in het plan op hoofdlijnen onvoldoende uitgewerkt. Omdat de voorgestelde veranderingen ingrijpend zijn op velerlei gebied (organisatiestructuur, essentiële veranderingen in de werkprocessen, personeelsbeleid, scholing van het personeel, verdere verzelfstandiging van het CBS) dienen de kritische succesfactoren voldoende helder te zijn. Dit is volgens de raad nog niet het geval.

Wat vooraf ging
Het plan op hoofdlijnen is opgesteld na alle gebeurtenissen in 1999. Op 1 april 1999 maakte de minister van Economische Zaken haar voornemens bekend voor maatregelen ter verbetering van de effectiviteit en de efficiency van het CBS. Een opvallend onderdeel daarvan was het voornemen om de vestiging in Heerlen grotendeels te sluiten en de vestiging in Voorburg uit te breiden waarbij er per saldo een efficiencywinst van ca. 300 vte's gerealiseerd kon worden en een jaarlijkse besparing van 33 miljoen gulden. Dit plan stuitte op veel weerstand, onder meer van de ondernemingsraad van het CBS en de politiek. De DG kwam daarna met een alternatief plan dat gebaseerd was op twee volwaardige vestigingen en een mogelijke jaarlijkse besparing van 25 miljoen gulden. In het plan werden een aantal hoofdrichtingen aangegeven waarlangs de verwachte efficiency bereikt kon worden. Begin januari 2000 waren die hoofdrichtingen verder uitgewerkt in een door de DG gemaakt reorganisatieplan op hoofdlijnen. De ondernemingsraad werd hierover advies gevraagd.
De raad ondersteunt het streven naar een efficiënt en effectief CBS waarin naast kwaliteit ook voldoende aandacht is voor een persoonsgericht HRM-beleid. De raad heeft dan ook alle reden om zich, evenals bij de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten van de reorganisatie, constructief op te stellen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie