Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Kaderverdrag inzake bescherming van nationale minderheden(150300)

Kaderverdrag inzake bescherming van nationale minderheden(150300)

Betreft: Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26389)

Inbreng:

Als de wereld een dorp aan het worden is, dan vormen de landen van de Raad van Europa daar een buurt in. En in deze buurt moeten minderheden tot hun recht kunnen komen. Dit Kaderverdrag beoogt dat te bevorderen. Toch houden wij onze gemengde gevoelens over de werking van dit verdrag in de praktijk. Hoewel de vragen van de CDA-fractie zijn beantwoord, blijft de indruk bestaan dat het verdrag voornamelijk een uiting is van goede bedoelingen. Hoewel tegen goede bedoelingen en het neerleggen van dergelijke intenties inzake minderheden in een apart verdrag eigenlijk geen bezwaar kan worden gemaakt, blijft vooral de vraag wat de werkelijke praktische betekenis van het verdrag is. Het CDA vindt dat aan meerwaarde gewerkt moet worden.

Er bestaat tussen landen geen eensgezindheid over de definitie van het begrip minderheden. Elk land bepaalt zelf op welke minderheden het verdrag van toepassing is en de omvang van de bescherming van het verdrag wordt eveneens door de landen zelf bepaald. Met de regering betreuren wij het dat sommige landen een meer restrictieve interpretatie hanteren dan andere en dat derhalve een hoger beschermingsniveau in internationaal verband niet mogelijk is gebleken. Wat zijn in dit verband de vooruitzichten op de wat langere termijn? Richt de inzet van de Nederlandse regering zich op een in breder verband geaccepteerd krijgen van de ruimere definitie en op handhaving daarvan op langere termijn?

De naleving van het verdrag kan niet echt worden afgedwongen. Veelzeggend is in dit verband de passage dat het Kaderverdrag is opgesteld naar aanleiding van etnische spanningen in Midden- en Oost-Europa en niet zozeer een verwachting inhouden omtrent de naleving ervan. Het oordeel over de naleving wordt overgelaten aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa en het Adviescomité dat die Raad bijstaat. Het toezicht op de uitvoering van het Kaderverdrag heeft niet meer dan het karakter van een dialoog tussen landen, met name op basis van (verplichte) landenrapportages. Langs deze weg zou, zowel nationaal als internationaal, politieke druk op landen kunnen worden uitgeoefend indien rechten van bepaalde minderheidsgroepen niet of onvoldoende door een regering worden gewaarborgd. Veel meer is eigenlijk niet mogelijk. Deelt de regering de zorg van de CDA-fractie dat het verdrag vooral een symbolische waarde en minder een praktische betekenis heeft? Wat zal de Nederlandse inzet zijn in het kader van het uitoefenen van politieke druk om de naleving van het verdrag te waarborgen, alsook de verruiming van de toepassing van de definities in het verdrag na te streven? Daarbij benadruk ik dat Europa een gemeenschap van waarden wil zijn. Dat zal ook in de toepassing van dit verdrag moeten blijken en is nooit vrijblijvend.

Inmiddels zijn 11 landenrapportages voorhanden. Wat is naar aanleiding daarvan gebeurd? Wat is het standpunt van de regering over deze rapportages? Hoe moeten in dit verband de opmerkingen worden begrepen dat de eerste landenrapportages hadden moeten zijn ingediend op 1 februari 1999 en dat in dit stadium nog geen afgewogen oordeel valt te geven over de doeltreffendheid van het mechanisme? Wat wordt gedaan naar aanleiding van de aanbevelingen in de landenrapportages?

De regering stelt dat het toezicht op de uitvoering en handhaving van het Kaderverdrag voor alle staten die partij zijn bij het verdrag, gelijk zijn. Ook stelt de regering dat de politieke en juridische implicaties voor staten die (nog) geen lid zijn van de Raad van Europa in beginsel gelijk zijn aan die van de staten die wel lid zijn van de Raad.

Deze landen mogen wel aanwezig zijn bij de besprekingen, maar niet deelnemen aan de besluitvorming over het rapport betreffende dat land. Wat politieke druk betreft, stelt de regering dat die voor niet-lidstaten een andere kan zijn dan voor lid-staten (maar werkt dat andere niet uit). Wij vragen ons af waarom niet-lidstaten die het Kaderverdrag hebben ondertekend niet zouden kunnen deelnemen aan de besluitvorming over rapportages die hen aangaan en waarom het recht op besluitvorming en het doen van aanbevelingen, uitsluitend is voorbehouden aan lidstaten van de Raad van Europa. Bovendien kan worden opgemerkt dat zorgvuldige toepassing van het Kaderverdrag tevens kan worden meegewogen bij de beoordeling van toetreding van staten tot de Europese Unie. De CDA-fractie kan zich zelfs voorstellen dat volledige participatie in bespreking en besluitvorming van (nog) niet lidstaten het aansluitingsproces bij de Raad van Europa zou kunnen bevorderen. Deelt de regering deze opvatting? Welke inzet mogen wij in dit opzicht van de regering verwachten?

Voor minderheden die onder het verdrag vallen vindt monitoring plaats op grond van artikel 25. Voor minderheden die niet onder het verdrag vallen is het, zo stelt de regering, denkbaar dat vanuit diverse Europese instanties (Comité van Ministers, ECRI, OVSE) aanbevelingen worden gedaan om de werking van het verdrag uit te breiden naar deze minderheden. Dit is ons inziens wat passief geformuleerd. Welke initiatieven zijn van Nederlandse zijde in dit opzicht te verwachten? Kan de regering aangeven in hoeverre er in de praktijk sprake zal zijn van het actief volgen en beoordelen van de situatie in de verschillende landen?

Wat verbaast, is dat de regering het antwoord schuldig moet blijven op de vraag hoe de in het tweede lid van artikel 10 gegeven omschrijving inzake het in groten getale voorkomen van minderheden in een land precies moet worden verstaan en hoe de nadere uitwerking hiervan zal plaatshebben. Wat betreft dit laatste ziet de regering een taak weggelegd voor het Comité van Ministers en het Adviescomité. Wij blijven van mening dat het tweede lid van artikel 10 zodanig is geformuleerd dat dit begrip niet alleen multi-interpretabel is, maar zelfs verwarrend. Deelt de regering deze meningen en hoe gaat zij daarmee om?

De slotsom inzake dit Kaderverdrag. Het kan een stimulans betekenen, of, zoals de regering het formuleert, een nuttige juridische steun in de rug bij het ontwikkelen en uitvoeren van het integratiebeleid (zoals neergelegd in de Nota Kansen krijgen, kansen pakken). De CDA-fractie vindt dat het voorstel niet alleen mag blijven steken in goede bedoelingen. Het zal in de praktijk moeten worden waargemaakt. Daar is meer inzet en ambitie van deze regering voor nodig. Om samen met andere staten dit verdrag hart, ziel en body te geven. Nu de wereld steeds meer een dorp wordt mag niemand zich van het dorpsplein uitgesloten of uitgestoten weten. Waarbij zowel meerderheden als minderheden binnen de rechtstatelijke en maatschappelijke kaders de meerwaarde van hun eigen identiteit ervaren.

Kamerlid: Gerda Verburg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...