Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over bestrijding lerarentekort

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over bestrijding van het lerarentekort
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 16:13


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


15 maart 2000

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Hamer (PvdA) van uw Kamer inzake bestrijding van het lerarentekort.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief van 14 februari 2000 met kenmerk 2990006860.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Hamer van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

(ingezonden d.d. 11 februari 2000, kenmerk 2990006860).

1.

Ik ken het artikel in de Volkskrant waar naar verwezen wordt.

Het artikel gaat over de campagne «Durf écht iets anders« van de Besturenraad,

in samenwerking met Arbeidsvoorziening Onderwijs Nederland, de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit en van de Christelijke Hogeschool Windesheim, en een aantal grote samenwerkingsverbanden van schoolbesturen.

Het doel van de campagne is om werkenden en niet-werkenden te bewegen om te kiezen voor een baan in het voortgezet onderwijs.

De campagne werft géén kandidaten voor het primair onderwijs.

Ik heb begrepen dat uit de aanmeldingen met behulp van een assessment geschikte kandidaten worden geselecteerd, die bij de Vrije Universiteit of de Christelijke Hogeschool Windesheim in één jaar tot leraar kunnen worden geschoold.

Tijdens dit scholingstraject kunnen de kandidaten in dienst treden van een school voor voortgezet onderwijs die ook het eventuele salaris tijdens de scholingsperiode voor zijn rekening neemt. Voorzover de kandidaten worden ingeschreven voor een lerarenopleiding, zijn de voor de HO-instellingen geldende bekostigingsregels van toepassing. Het is niet zo dat de betrokken lerarenopleidingen de salarissen betalen.


2.

Zoals opgemerkt in mijn antwoord op vraag 1 is het huidige bekostigingsregime van het hoger onderwijs van toepassing voor instellingen waar kandidaten zich inschrijven voor een lerarenopleiding.


3.

De mededeling dat initiatieven van mijn kant om zij-instromers en herintreders te mobiliseren tot dusverre zijn uitgebleven klopt zeker niet.

In het verlengde van de voorstellen in de nota «Maatwerk voor morgen» zijn hiertoe verschillende initiatieven ontplooid. De lerarenopleidingen zijn in staat gesteld om zich met maatwerktrajecten te richten op nieuwe doelgroepen, zoals zij-instromers.

Met scholen is het gesprek aangegaan om onder andere specifiek personeelsbeleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op herintreders. Ook zijn activiteiten gestimuleerd ter versterking van de werving en bemiddeling van zij-instromers en herintreders.

Daarnaast zijn via diverse informatiecampagnes mogelijke zij-instromers en herintreders opgeroepen om zich bij lerarenopleidingen of scholen te melden om (versneld) als leraar aan de slag te kunnen gaan.

Tenslotte wijs ik in dit verband op het wetsvoorstel Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs dat op 21 februari 2000 bij de Tweede Kamer is ingediend. In dat kader wordt in mijn opdracht dit schooljaar een standaard-assessment ontwikkeld en beproefd voor zij-instroom in het beroep in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs hebben kandidaten aan zo'n assessment deelgenomen die voor een groot deel in samenwerking met het Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt en met Arbeidsvoorziening zijn geworven voor concrete vacatures.


4.

Bij het initiatief van de Besturenraad e.a. treden de kandidaten in dienst van de school waarbij op grond van artikel 33.3 WVO ontheffing van bevoegdheid wordt gevraagd aan de inspectie. Als het wetsvoorstel Interimwet zij-instroom leraren PO en VO tot wet is verheven, voegt dat een mogelijkheid toe aan de reeds aan schoolbesturen ter beschikking staande mogelijkheden.


5.

Tot het moment waarop de Interimwet zij-instroom leraren PO en VO in werking treedt, is de enige mogelijkheid voor hoger opgeleiden om versneld als leraar basisonderwijs aan de slag te gaan, het volgen van een verkorte lerarenopleiding basisonderwijs. Zo'n verkort traject komt tot stand doordat een hogeschool aan een individuele student vrijstellingen kan verlenen voor onderdelen van de lerarenopleidingen basisonderwijs, rekening houdend met de vooropleiding en werkervaring van de student. De duur van het traject is afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat kan worden verleend en de flexibiliteit van de hogeschool in het organiseren van het opleidingsprogramma.

Het verlenen van vrijstellingen is een exclusieve bevoegdheid van de lerarenenopleidingen basisonderwijs.

Belangstellenden die zich melden bij het ministerie worden op de hoogte gesteld van reeds bestaande en van in voorbereiding zijnde alternatieven (conform de Interimwet

zij-instroom leraren PO en VO).

De minister van Onderwijs, Zoetermeer, 15 maart 2000

Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie