Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waterplan Delft: samenwerking voor duurzaam waterbeheer

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft

Waterplan Delft: Gemeente en Hoogheemraadschap werken samen aan duurzaam waterbeheer

Zuinig omspringen met schoon water, de natuur meer kansen geven in vaarten en grachten, en meer recreatie mogelijk maken op het water en aan oevers. Dit zijn enkele van de doelen die de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland samen willen bereiken. De doelstellingen zijn geformuleerd in het Waterplan Delft, Een blauw netwerk, dat op 14 maart is gepresenteerd.

Het Waterplan, dat nu nog een concept is, beschrijft hoe de gemeente en het hoogheemraadschap in de komende jaren willen omgaan met het water in Delft. Bovendien geeft het plan voor de periode tot 2003 aan welke concrete projecten op het programma staan. Ook in de uitvoering hiervan gaan gemeente en hoogheemraadschap samenwerken.

Het Waterplan legt onder meer vast welke kwaliteit van het oppervlaktewater gemeente en hoogheemraadschap willen bereiken. Het streven is de kwaliteit zo goed mogelijk te krijgen. Een hoge kwaliteit van het oppervlaktewater kan bereikt worden door het inlaten van water vanuit de boezem te stoppen. Zo ontstaan watersystemen die zelf in de eigen waterbehoefte voorzien (gebiedseigen watersystemen). Watertoevoer vindt hier alleen nog plaats in de vorm van neerslag en via de afstroming van regenwater vanuit hoger gelegen gebieden. Dit betekent dat peilvariatie moet worden toegestaan en geaccepteerd. Het toestaan van peilvariatie biedt bovendien de mogelijkheid om regenwater vast te houden.

Het streven is om voor buitenwateren, zoals de plas in de Delftse Hout en in enkele buitenwijken, de hoogste kwaliteit te bereiken. Het accent ligt hier op de natuurfunctie. Wat minder hoge eisen kunnen worden gesteld aan de waterkwaliteit in verschillende buitenwijken en bijvoorbeeld het Agnetapark en het Wilhelminapark. Hier telt vooral de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid. Voor de binnenstad, ten slotte, ligt het accent op de cultuurhistorische waarde van het water. Het Waterplan doet ook voorstellen om knelpunten in het waterbeheer op te lossen. Het gaat met name om wateroverlast in de binnenstad.

Onderdeel van het Waterplan is een actieprogramma, met maatregelen voor de periode tot en met 2003. Belangrijke projecten zijn het overschakelen naar een gebiedseigen watersysteem in Tanthof-West en de waterbeheersing in de binnenstad. Dit laatste project moet de problemen met wateroverlast in vooral de oostelijke binnenstad hevige regenval meer water te bergen in de plas in de Delftse Hout krijgt hierbij een hoge prioriteit.

Met de uitvoering van de plannen is ongeveer 14 miljoen gulden gemoeid. De gemeente neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening. Het hoogheemraadschap betaalt de kosten die voortvloeien uit zijn taakvelden.

Het Waterplan sluit aan op het Waterbeheersplan 1999 - 2003 van het hoogheemraadschap. Bovendien is het plan een vervolg op het Duurzaamheidsplan Delft 2000 - 2003 (3D), de gemeentelijke visie op een duurzame stedelijke ontwikkeling.

De gemeente bespreekt het concept Waterplan op 23 maart met natuur- en milieuorganisaties in het Duurzaamheidsplatform. De besturen van het hoogheemraadschap en de gemeente buigen zich in de komende weken over het plan. Het Waterplan staat op de agenda van de raadscommissie Duurzaamheid van 18 april. Het hoogheemraadschap bespreekt het plan op 6 april in de eigen commissie en op 20 april in de verenigde vergadering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie