Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Van der Ploeg (OCW) over kunstvakonderwijs

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


25802000.021 brief sts ocw inzake kunstvakonderwijs
Gemaakt: 17-3-2000 tijd: 11:57


2


25802 Kunstvakonderwijs

nr. 21 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 15 maart 2000

In de nota `Zicht op kwaliteit: Ontwikkeling van artistiek talent in het kunstonderwijs' is na overleg met de HBO-raad en geïnspireerd door het werk van de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs de noodzaak geschetst van een herstructurering van het kunstonderwijs. Op korte termijn zullen de hogescholen een plan indienen waarin zij hun voornemens verwoorden gericht op de herstructurering. Uitgangspunt is hierbij de regeling `Ondersteuning herstructurering kunstonderwijs hbo
2000-2004' aan. Deze regeling is na overleg met de HBO-raad tot stand gekomen en zal als basis dienen voor subsidiëring van het kunstonderwijs. De regeling is een technische uitwerking van de aandachtspunten uit de nota `Zicht op kwaliteit' en inmiddels gepubliceerd in Uitleg OCenW-regelingen (gele katern nr.1/ 19 januari
2000). De nota `Zicht op kwaliteit' die is vormgegeven door medewerkers van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, treft u hierbij in herdruk aan. *)

In de regeling wordt gevraagd helderheid te geven over de wijze waarop de hogescholen de taakstelling op het kunstvakonderwijs voor 2000 en volgende jaren in zullen vullen. Het huidige kader is daarbij leidend. Bij de voorbereiding van de OCenW-begroting 2001 zal bezien worden in hoeverre voor de resterende taakstelling van 10 miljoen structureel in het kunstonderwijs een oplossing gevonden is. Uitgangspunt bij de uitwerking van herstructureringsplannen blijft derhalve het budgettaire kader uit de nota 'Zicht op kwaliteit'.

Voorts merk ik op dat de bekostiging van het kunstonderwijs integraal herzien zal worden. In het verlengde van wat daarover staat in de nota `Zicht op kwaliteit' zal de rijksbijdrage voor afzonderlijke instellingen deels worden bepaald op basis van te leveren prestaties waarmee sprake is van dynamisering, anders dan bij de huidige capaciteitsbekostiging. In de komende weken zal ik over de uitwerking van het nieuwe bekostigingsmodel nader met de HBO-raad overleg voeren. Vanzelfsprekend wordt u hierover geïnformeerd.

Ik vind het belangrijk dat de herstructureringsplannen goed worden getoetst. In verband hiermee zal ik op korte termijn een tijdelijke commissie installeren. De heer W. van Gelder zal de commissie voorzitten. Leden van de commissie zullen zijn de heren H.W. te Beest en H. van den Akker. Deze commissie dient te beoordelen of de instellingen daadwerkelijk de nodige stappen naar een transparanter en meer excellent kunstonderwijs zetten. Uiterlijk op 16 juni 2000 zal ik beslissen over subsidieverlening, mede op basis van het advies van deze commissie. Ik zal u alsdan informeren over mijn bevindingen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie