Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda raadsvergadering Borsele

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Agenda raadsvergadering 16 maart 2000

Op donderdag 16 maart 2000 is de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. De agenda is - onder voorbehoud - als volgt.

A. Opening.
B. 1. Spreekrecht publieke tribune.

2. Orde van de vergadering.
C. Besluitvorming.

1. Notulen van de raadsvergadering van 3 februari 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Seniorenraad Borsele.

4. Voorstel tot het vaststellen van het concept-beleidsplan gezondheidszorg in de gemeente Borsele Borsele Beter.
5. Voorstel tot structurele ophoging van het subsidiebudget voor de St. Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio ten behoeve van nieuwe huisvesting.

6. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 1998 van de Stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg "Gemeenschap `s-Heer Abtskerke".

7. Voorstel tot goedkeuring van de begroting 2000 van de Stichting voor maatschappelijke en Culturele Zorg "Gemeenschap `s-Heer Abtskerke".

8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de integrale basisschool en peuterspeelzaal Kwadendamme.
9. Voorstel tot het negatief beoordelen van de concept-jaarrekening
1998, en tot het instemmen met drie begrotingswijzigingen van de regionale brandweer Zeeland.

10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouw van het dorpshuis te Nisse.

11. Voorstel tot vaststelling van de 3e berap 1999.
12. Voorstel tot het nemen van een algemeen besluit tot het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen in 2000.

13. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging.
14. Voorstel tot benoeming van een schadebeoordelingscommissie in verband met verzoek ex artikel 49 WRO van de heer M.A. Geleyn, Zuidstraat 7 te Borssele inzake vestiging Stichting Arduin in voormalige boerderij Zuidsingel 16 te Borssele.
15. Voorstel inzake wijziging van de grondprijzen bij verkoop van gemeentegrond.

16. Voorstel tot aankoop van grond van dhr. S.A. Appel ten behoeve van toekomstige woningbouw in Baarland.
D. Gemeenschappelijke regelingen.
E. Rondvraag.
F. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie