Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SCP rapport: Het bereik van de kunsten

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal en Cultureel PlanbureauPersbericht Cahier 166, uitgekomen op donderdag 16 maart 2000

Het bereik van de kunsten


* * Het bezoek aan culturele instellingen is sinds het eind van de jaren '70 gestegen. Dit gold vooral de kunstmusea en het aanbod van zowel klassieke als populaire muziekuitvoeringen.
* Niettemin blijft het bereik van de kunsten beperkt. Slechts voor een kleine minderheid van de bevolking speelt kunst een belangrijke rol in het leven. Wat groter is de groep die incidenteel een culturele instelling bezoekt. Onder de belangstellenden zijn ouderen, hoger opgeleiden en inwoners van grote steden oververtegenwoordigd.

* Veel groter is de participatie via de amateurkunst. Bijna de helft van de bevolking vanaf 6 jaar beoefent één of meer activiteiten. Schilderen, tekenen en het bespelen van een muziekinstrument zijn daarbij het meest populair. Van de beoefenaren heeft ongeveer een derde les en is een kwart lid van een vereniging.
* Hoewel jongeren in de leerplichtige leeftijd nog altijd in contact worden gebracht met klassieke kunstuitingen en daaraan ook vaak participeren, neemt onder jonge mensen van 16-40 jaar de belangstelling voor dit soort kunstuitingen af. Ondanks alle pogingen om het bereik van de kunsten te vergroten, is het de vraag of in deze dalende tendens spoedig een verandering zal komen.

* Daar staat tegenover dat onder ouderen de belangstelling voor kunst toeneemt.

* De participatie van allochtonen aan de traditionele kunstuitingen is relatief gering. Dit geldt in het bijzonder voor Turken en Marokkanen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het SCP-rapport Het bereik van de kunsten. Een onderzoek naar veranderingen in de belangstelling voor beeldende kunst en podiumkunst sinds de jaren zeventig van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport wordt vandaag door prof.dr. Paul Schnabel, directeur van het SCP, aangeboden aan staatssecretaris Van der Ploeg van OCW tijdens een conferentie over 'Cultuurbereik' te Utrecht.

Ook de beide auteurs zullen daarbij aanwezig zijn. Voor meer informatie over de conferentie kan contact worden opgenomen met de Directie Kunsten van het ministerie van OCW, tel. 079-323 23 23.

In het rapport behandelen de auteurs dr. Jos de Haan (SCP) en prof.dr. Wim Knulst (KUB) diverse vormen van participatie op het gebied van podiumkunst en beeldende kunst in de periode tussen 1975 en 1995, waaronder het bezoek aan uitvoeringen, voorstellingen en tentoonstellingen, het beoefenen van kunstzinnige activiteiten, het zelf verzamelen van kunstvoorwerpen en het volgen van (informatie over) kunst via televisie, radio en eigen afspeelapparatuur.

Een beperkt bereik

In 1995 ging 17% van de bevolking één keer per jaar of vaker naar een kunstmuseum, 15% naar klassieke muziek, 12% naar beroepstoneel, 10% naar cabaret en 3% naar ballet.

Het populaire podiumaanbod heeft overigens een groter bereik: 22% gaat naar popmuziek, jazz of musical.

De groep die met enige regelmaat culturele instellingen bezoekt (een keer per kwartaal of vaker) is echter beduidend kleiner: kunstmuseum
3%, klassieke muziek 4%, beroepstoneel 2%, cabaret 1%. Het kunstpubliek bestaat dus vooral uit incidentele bezoekers.
Kunstvakken worden wél op brede schaal door amateurs beoefend. Bijna de helft van de bevolking vanaf 6 jaar beoefent één of meer activiteiten. Beeldende vakken en het bespelen van een muziekinstrument zijn daarbij het meest populair. Zang, dans, toneel e.d. worden door minder mensen beoefend. Onder de beoefenaren heeft ongeveer een derde les en is een kwart lid van een vereniging. Een vereniging of ensemble werkt evenals een cursusinstantie motiverend, want de georganiseerde beoefenaars zijn wekelijks vaker actief dan degenen die op eigen houtje bezig zijn.

In 1995 was 2% van de bevolking lid van een kunstuitleencentrum en kocht 5% wel eens beeldende kunst.


4% gaf er minder dan fl. 1000,-- aan uit; 1% meer.
Veranderingen in participatie

Het aantal beoefenaren van amateurkunst is sinds de jaren zeventig constant gebleven. Sindsdien zijn echter meer amateurs les gaan volgen en hebben meer amateurs zich bij verenigingen of ensembles aangesloten. Van de toenemende vraag naar individuele of groepscursussen profiteerde vooral de particuliere sector, terwijl het bezoek aan kunsteducatieve instellingen (muziekscholen, creativiteitscentra e.d.) daalde. De groep amateurs die wekelijks het vak bijhoudt is tussen 1980 en 1995 geslonken. Dit betrof vooral de beoefening van beeldende vakken, want bij de podiumvakken bleef het aantal amateurs dat wekelijks repeteert nagenoeg constant.

Over het algemeen werden culturele instellingen in 1995 vaker bezocht dan in 1979. Deze grotere toeloop richtte zich overwegend op het populaire aanbod van popmuziek, jazz en musical: dit steeg in deze periode van 12 naar liefst 22%. Niettemin steeg ook de belangstelling voor muziekuitvoeringen van het klassieke repertoire en met inbegrip van opera en operette: van 11% in 1979 naar 15% in 1995. Het bezoekpercentage voor toneel en ballet bleef nagenoeg hetzelfde. Tussen 1979 en 1995 steeg het bezoek aan kunstmusea van 12% naar 17%.

Het aantal personen dat kunstvoorwerpen leent bij een kunstuitleen verdubbelde in de periode 1979-1995 van 1 naar 2%. Het bevolkingsdeel dat wel eens beeldende kunst koopt, bleef in dezelfde periode met bijna 5% vrijwel gelijk. Tussen 1983 en 1995 is de belangstelling voor klassieke muziek (vooral via radio en cd) en voor programma's over kunst - vooral via televisie - enigszins teruggelopen.

Afnemende belangstelling van jong publiek, toename onder ouderen

De telkens nieuw aantredende jeugd in de leerplichtige leeftijd laat het niet afweten bij het bezoek aan theater en musea, en evenmin bij de serieuze beoefening van kunstvakken. Hoewel de in die kinderjaren opgedane ervaring een positieve invloed blijft hebben op de participatie in het latere leven, is het opmerkelijk dat onder jongeren tussen de 16 en 40 jaar de belangstelling voor klassieke kunstuitingen afneemt.

Tegenover die dalende belangstelling onder jonge mensen staat een stijgende interesse van de ouderen.

De verschillen tussen deze leeftijdsgroepen kunnen herleid worden tot een uiteenlopende socialisatie. Sociaal-economische omstandigheden en opvattingen die dominant waren tijdens de vormingsjaren van personen - zo tussen 15 tot 25 jaar - , drukken een stempel op hun mentaliteit in het verdere leven. Vooral de verandering van het opvoedings- en onderwijsregime sinds de jaren zestig is van invloed geweest op de veranderde belangstelling voor kunst. Vóór de jaren zestig werd bij middelbare scholieren en zeker bij studenten in het hoger onderwijs nog bewondering voor de klassieke cultuur gestimuleerd, alsmede het besef dat zij blijk dienden te geven van een ontwikkelde smaak. Door de massale toeloop naar het voortgezet onderwijs, de opkomst van een eigen jeugdcultuur en de verzwakte aandacht voor klassieke cultuur in het nieuwe curriculum, heeft het gedemocratiseerde middelbaar en hoger onderwijs een dergelijke vorm van cultuuroverdracht laten vallen. Met als gevolg: een beperktere culturele competentie, een afnemende belangstelling voor klassieke en intellectuele cultuuruitingen en een groeiende populariteit van kunstuitingen die voorheen tot de 'lagere' cultuur werden gerekend.

Allochtonen participeren minder dan autochtonen

Het bereik van de kunsten is onder allochtonen kleiner dan onder autochtonen. Dat geldt met name voor Turken en Marokkanen. Surinamers en Antillianen blijven bij de (traditionele, westerse) cultuurparticipatie ook achter, maar in mindere mate. In veel gevallen kan een uitzondering gemaakt worden voor Nederlands-Indische mensen. Deze groep komt zelfs relatief vaak in kunstmusea en galeries en heeft ook meer dan gemiddeld belangstelling voor kunstuitleen en kunstaankoop.

De achterstand in de participatie onder allochtonen hangt in belangrijke mate samen met bepaalde achtergrondkenmerken, zoals het opleidingsniveau. Ook lager opgeleide autochtonen participeren immers minder in de wereld van de klassieke cultuur. Ondanks veel overheidsbeleid is hierin weinig veranderd.

De cultuurparticipatie van allochtonen is in feite onderdeel van een breder emancipatieproces, dat nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Grote steden als cultuurcentra

In verhouding tot het inwonerstal is het podium- en museale aanbod sterk geconcentreerd in de vier grote steden. Zo'n volle en gedifferentieerde cultuuragenda moedigt stedelingen aan tot consumeren en trekt veel bezoekers van buiten. Stedelingen - met name mensen uit de Amsterdamse agglomeratie - gaan meer naar musea en podia dan de rest van de bevolking. Scholieren profiteren evenzeer van het royale aanbod in de grotere steden, met name als het gaat om musea en toneel gaat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...