Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over inheemse houtige gewassen

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over inheemse houtige gewassen
Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 16:29


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 maart 2000

Onderwerp:

Inheemse houtige gewassen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief waarin u verzoekt vragen te beantwoorden van de leden M. B. Vos (GroenLinks) en Stellingwerf (RPF) over inheemse houtige gewassen bericht ik u het volgende.


1

In algemene zin staat de biodiversiteit van inheemse houtige gewassen niet ernstig onder druk. Ten aanzien van circa 10% van het totaal aantal soorten is er echter reden tot het nemen van extra maatregelen.


2

Er is beleid ten aanzien van de bescherming van inheemse struiken en bomen. Dit beleid is verwoord in het Natuurplan en het Bosbeleidsplan en, in internationaal kader, in het Biodiversiteitsverdrag en het Verdrag van Bern.
De kern van het beleid is dat het in Nederland aanwezige aantal soorten duurzaam in stand wordt gehouden. Dat vereist voldoende grote populaties, en een voldoende genetische variatie. Daarom zijn de maatregelen die ik binnen het kader van dit beleid neem in de eerste plaats gericht op behoud «in situ», d.w.z. in natuurgebieden.

3

Het rapport «De opzet van een genenbank voor autochtone boom- en struikgewassen» is mij bekend.
Het rapport is in opdracht van mijn ministerie opgesteld.

4

In 1999 zijn de voor- en nadelen nagegaan van de in het rapport voorgestelde opzet van een genenbank. Bovendien heeft overleg plaatsgevonden met bij de opzet mogelijk in te schakelen organisaties, alsmede overleg over een duurzame financiële basis voor de eventueel op te zetten genenbank.
Dit overleg is nog niet afgerond.


- 5 Het -

5

Het realiseren van de EHS is mede gericht op het instandhouden van inheemse houtige gewassen. Alleen als instandhouding in situ onvoldoende gewaarborgd is, zijn extra maatregelen zoals een genenbank aan de orde.
Met het EHS-beleid en het soortenbeleid dat nu wordt gevoerd wordt invulling gegeven aan het nationale beleid en aan de internationale verplichtingen waaronder het Biodiversiteitsverdrag.

6

Ik heb mij nog geen definitief oordeel gevormd over de opzet, de reikwijdte en de financiering van een eventueel op te zetten genenbank. Besluitvorming zal dit jaar plaatsvinden.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie