Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bezetting en indicatie formatie personeel bij gerechten

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake bezetting en indicatie formatie van ondersteunend personeel bij de gerechten

Gemaakt: 22-3-2000 tijd: 11:31


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 16 maart 2000

onderwerp:

Bezetting en indicatieve formatie van ondersteunend personeel bij de gerechten

Geachte voorzitter,

Als bijlage bij mijn brief aan u van 2 februari 2000 (kenmerk
5009116/800) heb ik u een overzicht doen toekomen van de indicatieve formatie en bezetting van de Rechtsprekende Magistratuur. Per brief van 17 februari jl. verzocht u om aanvulling van deze gegevens met een overzicht van de indicatieve formatie en bezetting van het ondersteunend personeel bij de gerechten. Dit overzicht gaat hierbij als bijlage 1. Het overzicht betreffende de Rechterlijke Macht, dat al in uw bezit is, is voor de volledigheid nogmaals bijgevoegd (bijlage
2).

De gegevens, zoals ze in bijgaande tabellen worden weergegeven, zijn afkomstig uit het personeelsinformatiesysteem ten departemente en betreffen de feitelijke bezetting RM en ondersteunend personeel per februari 2000 en de indicatieve formatiecijfers die gekoppeld zijn aan personele budgettoewijzingen voor het jaar 2000. De gerechten zijn vrij om binnen de budgettaire kaders de personele sterkte te bepalen.

Ten behoeve van de drie-maandelijkse rapportage betreffende de formatiegegevens Rechterlijke Macht, die ik in het algemeen overleg op
2 februari j.l. met uw commissie heb toegezegd, zal ik de gerechten verzoeken deze gegevens periodiek te actualiseren. De eerste rapportage zal u voor 1 mei a.s. worden toegezonden.
Hoogachtend,

De Minister van Justitie,

Bijlage 2

Bezetting en indicatieve formatie Rechterlijke Macht (fte) per 1 februari 2000

Zittende Magistratuur

(fte)

(fte)

(fte)

Indicatieve formatie

Feitelijke bezetting

Arrondissement

Dienstonderdeel

RM 1-2-2000

RM 1-2-2000

Verschil

Alkmaar

Rechtbank & Kantonorganisatie


38,7


36,74


1,96

Almelo

Rechtbank & Kantonorganisatie


40,1


35,12


4,98

Amsterdam

Rechtbank & Kantonorganisatie


145,8


156,23


-10,43

Gerechtshof


72,7


66,47


6,23

Arnhem

Rechtbank & Kantonorganisatie


70,3


66,2


4,1

Gerechtshof


47,4


45,16


2,24

Assen

Rechtbank & Kantonorganisatie


24,2


25,41


-1,21

Breda

Rechtbank & Kantonorganisatie


68,1


59,4


8,7

Dordrecht

Rechtbank & Kantonorganisatie


28,5


32,17


-3,67

's-Gravenhage

Rechtbank & Kantonorganisatie


126,5


141,42


-14,92

Gerechtshof


85,8


66,37


19,43

Hoge Raad


87,4


75,93


11,47

Groningen

Rechtbank & Kantonorganisatie


48,1


53,61


-5,51

Haarlem

Rechtbank & Kantonorganisatie


71,1


68,37


2,73

's-Hertogenbosch

Rechtbank & Kantonorganisatie


94,4


90,05


4,35

Gerechtshof


47,5


46,5


1

Leeuwarden

Rechtbank & Kantonorganisatie


36,9


32,8


4,1

Gerechtshof


26,3


21,3


5

Maastricht

Rechtbank & Kantonorganisatie


53


44,47


8,53

Middelburg

Rechtbank & Kantonorganisatie


25,2


21,04


4,16

Roermond

Rechtbank & Kantonorganisatie


36,4


35,76


0,64

Rotterdam

Rechtbank & Kantonorganisatie


113,8


108,27


5,53

Utrecht

Rechtbank & Kantonorganisatie


74,2


76,91


-2,71

Centrale Raad van Beroep


75,5


65,6


9,9

Zutphen

Rechtbank & Kantonorganisatie


37,3


36,59


0,71

Zwolle

Rechtbank & Kantonorganisatie


66,1


63,52


2,58

Totaal


1641,3


1571,41


69,89**

Dit is een schematische overzicht met de feitelijke bezetting RM per februari 2000 en de indicatieve

formatie-cijfers die gekoppeld zijn aan personele budgettoewijzingen voor het jaar 2000. De feitelijke formatie

kan afwijken van de hier gepresenteerde cijfers. De gerechten zijn vrij om binnen de budgettaire kaders de

omvang en samenstelling van de formatie te bepalen. Dit kan er dus ook toe leiden dat de middelen op een

andere wijze worden ingezet om de zaaksafdoening te realiseren, bijvoorbeeld door extra ondersteuning in

plaats van rechters.


* Hierbij is uitgegaan van de indicatieve formatie - de bezetting

** Bij een positief saldo is de indicatieve formatie groter dan de feitelijke bezetting in fte
Bijlage 1

Bezetting en indicatieve formatie Ondersteunend Personeel (fte) per 1 februari 2000

Zittende Magistratuur

(fte)

(fte)

(fte)

Indicatieve formatie

Feitelijke bezetting

Arrondissement

Dienstonderdeel

OP 1-2-2000

OP 1-2-2000

Verschil *

Alkmaar

Rechtbank & Kantonorganisatie


90,5


92,14


-1,64

Almelo

Rechtbank & Kantonorganisatie


88,7


86,25


2,45

Amsterdam

Rechtbank & Kantonorganisatie


417,7


416,69


1,01

Gerechtshof


100,9


104,59


-3,69

Arnhem

Rechtbank & Kantonorganisatie


158,7


185,58


-26,88

Gerechtshof


56,2


60,99


-4,79

Assen

Rechtbank & Kantonorganisatie


65,3


76,75


-11,45

Breda

Rechtbank & Kantonorganisatie


165,4


163


2,4

Dordrecht

Rechtbank & Kantonorganisatie


74,8


77,02


-2,22

's-Gravenhage

Rechtbank & Kantonorganisatie


364,8


424


-59,2

Gerechtshof


141


111,91


29,09

Hoge Raad


70,7


81,52


-10,82

Groningen

Rechtbank & Kantonorganisatie


123,7


125,91


-2,21

Haarlem

Rechtbank & Kantonorganisatie


197,9


200,87


-2,97

's-Hertogenbosch

Rechtbank & Kantonorganisatie


243,1


264,75


-21,65

Gerechtshof


60,5


66,44


-5,94

Leeuwarden

Rechtbank & Kantonorganisatie


85,4


90,64


-5,24

Gerechtshof


31,5


37,54


-6,04

Maastricht

Rechtbank & Kantonorganisatie


126,6


128,76


-2,16

Middelburg

Rechtbank & Kantonorganisatie


57,7


59,24


-1,54

Roermond

Rechtbank & Kantonorganisatie


84,8


86,7


-1,9

Rotterdam

Rechtbank & Kantonorganisatie


278,8


268,34


10,46

Utrecht

Rechtbank & Kantonorganisatie


196,1


215,19


-19,09

Centrale Raad van Beroep


77


87,16


-10,16

Zutphen

Rechtbank & Kantonorganisatie


96


105,31


-9,31

Zwolle

Rechtbank & Kantonorganisatie


172,7


175,94


-3,24

Totaal


3626,5


3793,23


-166,73**

Dit is een schematische overzicht met de feitelijke bezetting Ondersteunend Personeel

per februari 2000 en de indicatieve formatie-cijfers die gekoppeld zijn aan personele budgettoewijzingen

voor het jaar 2000.

De feitelijke formatie kan afwijken van de hier gepresenteerde cijfers. De gerechten zijn vrij om

binnen de budgettaire kaders de omvang en samenstelling van de formatie te bepalen.


* Hierbij is uitgegaan van de indicatieve formatie - de bezetting

** Bij een negatief saldo is de indicatieve formatie kleiner dan de feitelijke bezetting in fte
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie