Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Gedragingen Nederlandse topambtenaren in kaart

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

17 maart 2000

Gedragingen Nederlandse topambtenaren in kaart gebracht

Breng je minister niet in gevaar!

Dat is één van de belangrijkste spelregels in het spel dat publieke beleidsmanagers in departementaal Den Haag spelen. Een spel dat ondanks de vernieuwingsretoriek van de afgelopen jaren overheidsorganisaties worden geacht bedrijfsmatig en outputgericht te presteren nog altijd sterk politiek-hiërarchisch van aard is. De vernieuwingsretoriek staat haaks op de complexe, ambigue realiteit, waarin onverwachte incidenten, onduidelijke effecten, voortdurend verzet en onvoorspelbare publiciteit de werkdagen domineren. Publieke managers proberen daar grip op te krijgen door traditionele hiërarchische procedures te volgen en door aandacht te besteden aan politieke impulsen, van ministeriële, parlementaire en media zijde. De bottom line is niet optimaliseer je output, maar breng je minister niet in gevaar.

Dat beeld komt naar voren in het proefschrift Attentie ! Werk en gedrag van publieke managers temidden van ambiguïteit waarop Mirko Noordegraaf, bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op 17 maart 2000 promoveert. Hij doet in zijn proefschrift verslag van een unieke observatiestudie van hoge publieke managers in actie: vijftien directeuren-generaal en directeuren werden elk een week lang gevolgd.

Het onderzoek moet tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke ontwikkelingen worden gezien. In onze samenleving zijn managers, ook in de publieke sector, steeds zichtbaarder geworden: er wordt meer dan ooit verwacht van ondernemende types die verstarde overheidsorganisaties moeten revitaliseren. Tegelijkertijd is hun werk lastiger dan ooit: een snelle en eenduidige aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals zinloos geweld, files, de uitbreiding van Schiphol, langdurige werkloosheid, en dergelijke, is welhaast onmogelijk geworden. Budgettaire krapte, schaarste op de arbeidsmarkt, geëmancipeerde en calculerende burgers, globalisering, het internet dat alles maakt de vraagstukken grenzenlozer en overheidsgezag minder vanzelfsprekend. Hoe gaan publieke managers daar mee om?

Er is naar een antwoord gezocht door het werk en gedrag van publieke managers zo open mogelijk te observeren, waarbij verondersteld werd dat de strakke planning & control retoriek van de afgelopen jaren op gespannen voet staat met de grillige, complexe beleidsrealiteit. Op drie ministeries zijn vijftien directeuren-generaal en directeuren geschaduwd, elk een week lang. Niet eerder zijn de gedragingen van Nederlandse topambtenaren zo in kaart gebracht.

De observaties zijn gebruikt om te analyseren hoe publieke managers hun schaarse aandacht verdelen over een nagenoeg oneindige hoeveelheid issues, die zich aandienen in de vorm van stukken, beleidsdocumenten, krantenberichten, Kamervragen, brieven, telefoontjes, vaste vergaderingen, instructies van superieuren, verzoeken van ondergeschikten, et cetera, en hoe ze met die kwesties omgaan. Issues die niet altijd goed zichtbaar zijn en niet van nature gerangschikt, en die gekenmerkt worden door verwarring en tegenstrijdigheden er is sprake van ambiguïteit die niet met een beroep op eenduidige feiten kan worden weggenomen; de feiten zelf zijn omstreden. Op dat moment worden spelregels belangrijk: temidden van ambiguïteit zullen individuele managers doen wat passend is, wat hoort. Voor de geobserveerde publieke managers blijkt dat ze aandacht horen te besteden aan politieke impulsen, zoals ministeriële uitlatingen en emoties, ministeriële overleggen, parlementaire vragen en verzoeken, krantenartikelen en televisie-uitzendingen, en dat ze stukken (teksten) horen te produceren waarin de aanpak van issues neerslaat, waarbij ze hun respectievelijke ministers horen te beschermen en hiërarchische procedures horen te volgen: de stukken horen bij de minister te belanden. Het politiek primaat is heilig. Het is de vraag of dit politiek-hiërarchische spel past bij onze complexe samenleving.

Promotores: prof.dr W.J.M. Kickert en dr J.L.M. Hakvoort, Bestuurskunde

Noot voor de pers:
Promotie: vrijdag 17 maart 2000, 13.30 uur
Plaats: Woudestein, Senaatszaal
Info: bij de promovendus, tel 010-4082634; E-mail: (Noordegraaf@fsw.eur.nl) of bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel 010-4081777.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie