Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'30 Visions on Water'; Kunst draagt bij aan watereducatie

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PASMAN ART COMMUNICATION

'30 Visions on Water'; Kunst draagt bij aan watereducatie
In het kader van de 2e 'World Water Forum & Ministerial Conference' (17- 22 maart 2000) in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag, organiseren de Stichting OCEAN98 en Pasman Art Communication een bijzondere kunsttentoonstelling: '30 Visions on Water'.

30 Beeldend kunstenaars uit verschillende landen presenteren 84 kunstwerken die speciaal voor deze tentoonstelling zijn gemaakt. Uitgangspunt van de tentoonstelling is het thema: 'Water zoet of zout, als bron van leven op aarde'.

De tentoonstelling zal op zaterdag 18 maart om 17.00 uur worden geopend, door Dr. Klaus Töpfer, Onder- Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties, Directeur van de UNEP (United Nations Environment) en voormalig minister van milieuzaken van Duitsland. Tijdens de opening zal een groot aantal prominenten uit binnen- en buitenland aanwezig zijn.

Met de expositie '30 visions on water' en de bijhorende informatieve catalogus hoopt OCEAN98 weer een nieuw publiek te bereiken. De tentoonstelling is bedoeld om, via subjectieve ervaringen, mensen stil te laten staan bij het belang van water voor het leven op aarde. Maar ook bij de problemen die voortkomen uit de relatie tussen mens en water.
De kunstwerken en visies zijn divers en verrassend, maar uit elke bijdrage blijkt een integere, persoonlijke betrokkenheid van de kunstenaar op het thema. Ook al omdat een groot deel van de opbrengst van de verkochte werken naar OCEAN98 waterprogramma's gaat. Met deze opbrengst zullen nieuwe voorlichtingsinitiatieven over het onderwerp water worden opgestart.

Na het Wereld Water Forum gaat de tentoonstelling op reis. Op diverse plaatsen in Nederland worden de kunstwerken geëxposeerd. Den Haag (Atrium Stadhuis), Haarlem, Middelburg en Hoek van Holland staan vast op de agenda. Met een aantal andere plaatsen wordt nog onderhandeld.

Vanaf 6 maart is de tentoonstelling '30 visions on water' met alle kunstwerken ook te vinden op het internet: www.pasart.nl

Voor meer informatie:

Over kunst en expositie:
Pasman Art Communication, contactpersoon: Ewold Pasman / tel:
020-64782 81

Over OCEAN98:
OCEAN98, contactpersoon: Irena Mentokaryo / tel: 070-3381619
Bijlagen: 1. Een wandeling door de expositie '30 visions on water' 2. Het doel van OCEAN98:
3. Comité van aanbeveling

Bijlage 1

Een wandeling door de expositie '30 visions on water'

Veel kunstenaars nemen schoonheid van water tot startpunt van hun werk. Zo toont Wanda Werner in doorwerkte aquarellen de spiegelingen en doorzichtige diepten van plassen en rivieren. Gertie Janssen en Clemens Briels verbeelden expressief de veelkleurigheid van onderwaterleven.
Maria Glória Dittrich gaat miljarden jaren terug, naar de periode waarin de gloeiende materie uit het binnenste van de aarde én het water zich kolkend een plaats zochten. In de tot rust gekomen oceanen waren algen de eerste levensvormen. Rity Jansen Heijtmajer weet die ontwikkeling in abstracte schilderijen te vatten. De cyclus van water komt aan bod in de sculpturen van Juul Kortekaas, de etsen van Jan Montyn en het schilderij van Winand Staring, die nadrukkelijk de rol van de mens in die cyclus belicht.

Beweging

Water stroomt en golft, is in beweging. Ems Teychiné plaatst de toeschouwer in een golvende zee die even ontembaar is als haar schildertrant, terwijl de reusachtige golven in de Artografiëen van Paul Brand ons confronteren met een angstwekkende schoonheid. Zulke golven kunnen kusten overspoelen. In een van zijn monotypes verwijst Onno de Graaf naar de 'watersnood' die daarop kan volgen. In de Hindufilosofie van Glenn Kallasingh is water is het element waarin de oneindige beweging zichtbaar is
Mensen gebruiken water, bijvoorbeeld om te vissen. Manuela Jalimsing komt uit een vissersfamilie en neemt op een bijzondere manier vissen in haar prenten op. Inez Creuwels en Joost Minnigh brengen vissen zo in beeld dat je je kunt voorstellen deel van hun wereld uit te maken. Zo verwijzen zij naar een harmonieuze relatie tussen mens en waterleven, die ook uit Minnigh's composities met watervogels spreekt. Die harmonie ontbreekt in de voorstellingen van Suzanne Huis. Zij vraagt zich af of het evenwicht te herstellen is. Misschien lukt het wanneer wij ons in de vissen leren verplaatsen? In tegenstelling tot een groot deel van de wereldbevolking hoeven wij geen uren te lopen om water te halen. Het komt immers gewoon uit de kraan. De vanzelfsprekendheid daarvan en de ermee samenhangende afstand tussen mens en natuur spelen mee in de beelden van Willem Harbers en Joost Bicker Caarten.

Mythen

Wij hebben water nodig. Maar wij niet alleen. Vandaar dat Komang Suaka mens, plant en dier met water verbindt. Hij noemt het 'de melk van de aarde'. Wij gebruiken water om te drinken, maar water kan ook een helende werking hebben. Daar verwijst John Lie A Fo naar, in één van zijn schilderijen. Ook zijn andere werk is doortrokken van de magische krachten uit de natuur. Toyin Loye verbeeldt water als een godin en Ank van der Meer ziet met de oude Grieken Neptunus als personificatie van het water. In een werk van Anne Rensen maakt de zeegod deel uit van een nachtmerrie. Zijn rijk wordt bedreigd door de mens. Ook de godin van de aarde in de kleurets van Sam Parabirsingh kan niet zonder water. Leven komt voort uit water en is er hecht mee verbonden. Zo sterk zelfs, dat water vaak als metafoor voor het leven zelf wordt gezien. Yaquel¡n Abdala roept met die vergelijking een beeld op van begrensd leven, van isolement. Magda Luttikhuizen daarentegen, ziet water als een mogelijkheid om te ontsnappen aan de kleinheid van het alledaagse. Water kan echter ook een soms moeilijk te nemen barrière vormen. Nelson Carrilho verbeeldt het verlangen naar de oversteek, dat hij als voormalig bewoner van de Antillen maar al te goed kent. In twee van de schilderijen van Lilian Vandenberg leidt dat verlangen tot een sprong: over of juist in het water: het leven tegemoet... Toekomst
In ons leven kan water ook gewoon plezier bieden. Wie heeft er net als Anne Rensen, Inez Creuwels of Hannes Kuiper geen heerlijke strandherinneringen? Kuiper ervaart die zo intens dat hij het landschap en het water als personen ziet, met wie je iets deelt en voor wie je respect hebt. Theodora Plas vergelijkt water met ons bewustzijn. ,,De schoonheid en de grootsheid die je kunt ervaren bij de aanblik van water is ook terug te vinden in je innerlijk.''
Bijlage 2

Het doel van OCEAN98

OCEAN98 stelt zich ten doel om de publieke bewustwording van het belang van de oceanen en andere wateren en hun samenhang te vergroten en daardoor het draagvlak voor een effectief waterbeleid (inter)nationaal te versterken. Een centraal gegeven in de inspanningen van OCEAN98 is de idee dat water meer is dan een economische factor waar we onuitputtelijk gebruik van kunnen maken. Het ontwikkelen van gerichte voorlichtings-programma's en het ondersteunen van projecten voor een goed waterbeheer, behoren tot de middelen die bijdragen aan de doelstelling.
De voorlichting is gericht op een algemeen publiek Met de keuze voor gerichte communicatie-activiteiten en educatieve projecten wordt een duurzaam effect nagestreefd.

OCEAN98 is een internationale non-profit organisatie die in 1997 is opgericht en samenwerkt met VN-organisaties als de 'Intergouvernementele Oceanografische Commissie'(IOC) van de Unesco (de educatieve, wetenschappelijke en culturele tak van de VN) en de UNEP (het milieuprogramma van de VN). De organisatie richt zich op een breed publiek, met een nadruk op jongeren. OCEAN98 neemt het initiatief voor projecten, coördineert en werkt steeds samen met andere partners.

In 1992, tijdens de internationale milieuconferentie UNCED in Rio de Janeiro, is het jaar 1998 door de VN uitgeroepen tot het internationale Jaar van de Oceanen'. Publieke voorlichting over de ecologische, sociaal economische en maatschappelijke functie van de oceanen en wereldzeeën is van groot belang. Er is toen een aantal belangrijke onderwerpen vastgesteld die OCEAN98 onder de publieke aandacht zal brengen.


- Erosie van de kusten onder invloed van boskap in de binnenlanden en de bouw van dammen.

- Overbevissing.

- Het tekort aan zoet drinkwater.

- De voortdurende schade toegebracht door moeilijke afbreekbare vervuilers zoals bijvoorbeeld fossiele brandstoffen.
- De enorme toename van algen veroorzaakt door onder meer rioolwaterlozingen. Deze algenplagen kunnen leiden tot massale verstikking van ander leven in zee.

Iets van waarde wil je behouden

Om bewustwording tot stand te brengen maakt OCEAN98 gebruik van een breed scala aan communicatie-instrumenten. In 1998 werden diverse voorlichtingsactiviteiten ondernomen om een breed publiek te bereiken. Audiovisuele exposities zoals 'Oceanen, bron van leven' maar ook een uitgebreide website (www.ocean98.org), geven in beeld, tekst en geluid inzicht in samenhangende feiten. Een fascinerende IMAX-film over de waterkringloop ( zout en zoet ), die in het IMAX- en Omniversum-theater in Nederland en 130 buitenlandse IMAX theaters zal worden vertoond is nog in productie.

Bijlage 3

Comité van aanbeveling

- 30 visions on water -

Dhr. J.J. van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken

Dhr. N.W.G. Buis, Voorzitter concerndirectie SMIT International

Ir. E.J.J. Cals, Directeur VEWIN ( Ver. v. Exploitanten v. Waterleidingbedrijven in Ned.)

Dhr. W. Deetman, Burgemeester van Den Haag

Vice Admiraal C. Duyvendijk, Bevelhebber der Nederlandse Zeestrijdkrachten

Mevr. E. Herfkens, Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Prof. Dr. P.W.M. De Meijer, Voorzitter Nationale UNESCO Comité Nederland

Mevr. K. Peijs, Lid Europese Parlement

Dr. R. van der Ploeg, Staatssecretaris van onderwijs en cultuur en wetenschappen,

Mevr. M. De Vries, Staatssecretaris van de Waterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat


14 mrt 00 16:23

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie