Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag raadsvergadering SER vrijdag 17 maart 2000

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER


17 maart 2000

VERSLAG RAADSVERGADERING VRIJDAG 17 MAART

De SER heeft vandaag unaniem het besluit Fusiegedragsregels 2000 vastgesteld. Het besluit zal op een nog nader te bepalen datum in werking treden. Het bevat verbeterde regels inzake informatie van en overleg met de vakorganisaties, de zogenoemde gedragsregels ter bescherming van de belangen van werknemers. Wanneer de regels in werking zijn getreden zal, bij vermeende schending daarvan, een klacht kunnen worden ingediend bij een nieuw in te stellen SER-Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Deze zal in de plaats komen van de huidige Commissie voor Fusieaangelegenheden. De bestaande gedragsregels ter bescherming van de belangen van aandeelhouders bij openbare biedingen zullen worden overgebracht naar de effectenwetgeving. Het Ministerie van Financiën treft hiervoor voorbereidingen.

Volgens het kroonlid prof. dr. M. van der Nat is de modernisering van de fusiegedragsregels en de betere afstemming daarvan op bestaande wetgeving geen overbodige luxe. Sinds 1970, het jaar waarin de Fusiegedragsregels werden ingevoerd, is er veel veranderd. Het nieuwe SER-besluit bepaalt dat de fusiegedragsregels voortaan ook van toepassing zullen zijn op de geleidelijke aankoop ter beurze. Aangezien bij een geleidelijke aankoop lang niet altijd is vast te stellen of sprake is van louter beleggen of van een stapsgewijze overname, vond Van der Nat het verstandig dat de nieuwe regels hiervoor een objectief criterium hanteren: zij zijn van toepassing als het belang boven de 50 procent uitstijgt.
Ook vond hij het een belangrijke stap voorwaarts dat tezamen met de nieuwe gedragsregels een nieuwe geschillenregeling wordt geïntroduceerd: een klachtprocedure die uitsluitend van start gaat op verzoek van een van de partijen. Dit past beter bij de intentie van de regeling die immers beoogt dat overleg plaatsvindt met de vakorganisaties. Zolang dat goed loopt is er volgens Van der Nat geen noodzaak voor ambtshalve toezicht, zodat dat kan vervallen.
Namens de ondernemers sprak mr. J.W. van den Braak. Ruim 5 jaar geleden heeft VNO-NCW het initiatief genomen voor de herziening van de fusiecode. Herziening was nodig, omdat het aantal fusies sterk is toegenomen, deze juridisch complexer zijn geworden en een meer internationaal karakter hebben gekregen. Ook werd het als een gebrek beschouwd dat de code niet voor buitenlandse ondernemingen geldt en slechts van toepassing is voor het in de SER vertegenwoordigde bedrijfsleven, aldus Van den Braak. Twee wijzigingen vond hij heel belangrijk. De eerste is de nieuwe bepaling omtrent het moment waarop de informatie van en het overleg met de vakorganisaties moet plaats vinden. Dat moet op een zodanig tijdstip dat zij in de gelegenheid zijn om wezenlijke invloed uit te oefenen op het al dan niet tot stand komen van de fusie. Deze bepaling is duidelijker dan de huidige die in de praktijk nog al eens leidde tot verschil in interpretatie. De tweede belangrijke wijziging vond hij de introductie van een geschillenregeling en een geschillencommissie die een rechtsprekende functie krijgt. Van den Braak: "De huidige Fusiecommissie heeft jarenlang goed werk gedaan, maar bij de fusiegedragsregels nieuwe stijl past een rechterlijke procedure, die uitsluitend van start gaat op verzoek van partijen, beter dan ambtshalve toezicht."

Mevrouw drs. C.E. Roozemond
onderstreepte namens alle werknemersorganisaties eveneens het belang van de nieuwe fusiegedragsregels: "Fusies kunnen de opmaat zijn tot grote koerswijzigingen en reorganisaties." Zij gaf aan waarom het belangrijk is dat niet de ondernemingsraden, maar de vakorganisaties een rol hebben in de fusiegedragsregels: niet in alle ondernemingen is een ondernemingsraad; bij veel ondernemingsraden ontbreekt de professionele deskundigheid om zich vanuit het geheel van de werknemersbelangen een oordeel te vormen over de fusie. Ze benadrukte dat de werknemers het heel belangrijk vinden dat de nieuwe fusiegedragsregels ook gaan gelden voor de non-profitsector, de vrije beroepen en de overheid. Ze pleitte ervoor om snel hierover te gaan praten met de organisaties uit deze sectoren.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie