Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer betrokkenheid sociale partners bij EU-beleid

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: AKKOORD MET MEER BETROKKENHEID SOCIALE PARTNER..

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad

17 maart 2000

MINISTERRAAD AKKOORD MET MEER BETROKKENHEID SOCIALE PARTNERS BIJ

EU-BELEID

De Nederlandse centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zullen meer betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van het sociaal-economische beleid in de Europese Unie. De ministerraad heeft ingestemd met het advies van de Sociaal-Economische Raad waarin dit wordt bepleit. Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de kabinetsreactie op het SER-advies .Sociaal-economische beleidscoördinatie. aanbieden aan de Tweede Kamer.
Het kabinet hecht veel belang aan het meepraten van sociale partners over Nederlandse standpunten ten aanzien van de globale richtsnoeren voor het Europese economische beleid. Deze richtsnoeren geven een periodieke rapportage van de economische ontwikkelingen in de EU. Al dit voorjaar zullen sociale partners, nog voordat het kabinet hierover een standpunt heeft ingenomen, het Commissie-voorstel voor nieuwe globale richtsnoeren voorgelegd krijgen. Inmiddels hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat relevante Europese thema.s in het voor- en najaarsoverleg zullen worden besproken.

Op Europees niveau is momenteel al via diverse advies- en overlegorganen, zoals het Economische en Sociaal Comité (ESC) en het Permanente Comité voor de Arbeidsmarktvraagstukken, voorzien in de betrokkenheid van sociale partners. Deze organen functioneren echter niet naar tevredenheid van alle deelnemers. Het kabinet is het eens met de SER dat gekomen moet worden tot een herijking van takenpakket, adviesplicht, omvang, samenstelling en wijze van voordracht van de leden. Een sterke binding tussen ESC en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers is hierbij in de ogen van het kabinet een belangrijke voorwaarde.

RVD,17.03.2000


17 mrt 00 16:25

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie