Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen toename auto's van 25 jaar en ouder

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over toename aantal ingevoerde auto-s van 25 jaar en ouder
Gemaakt: 28-3-2000 tijd: 11:49


4

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij doe ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden toekomen op de vragen van het kamerlid Stellingwerf inzake de toename van het aantal ingevoerde auto's van 25 jaar en ouder.


1
e Serie vragen van de heer Stellingwerf


1. Is het waar dat het afgelopen jaar zo'n 60.000 auto's van 25 jaar en ouder zijn ingevoerd en dat sprake is van een grote toename van deze categorie auto's?

Nee. Het afgelopen jaar zijn er ca 8.000 voertuigen van 25 jaar of ouder voorzien van een zgn. «klassieker»-kenteken. Dit betreft niet alleen auto's die voor het eerst in Nederland worden geregistreerd, maar ook voertuigen die zijn heringevoerd of voertuigen waarbij het oorspronkelijke kenteken op grond van de leeftijd van het voertuig wordt vervangen. In 1996 was dit aantal ca. 6.000.

Een deel van de toename heeft een directe relatie met de autonome toename van het wagenpark 25 jaar geleden.


2. Doet het CBM momenteel onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van de regeling die eigenaren van auto's ouder dan 25 jaar vrijstelt van het betalen van motorrij-

tuigenbelasting?

In het kader van regulier periodiek onderzoek naar het gebruik van de weg van alle soorten motorrijtuigen, zal het CBM dit voorjaar - anders dan vorig jaar - ook auto's van 25 jaar en ouder nader beschouwen. Dit onderzoek is niet specifiek gericht op (misbruik van) bepaalde categorieën, maar op het weggebruik in het algemeen, waaruit conclusies voor bepaalde soorten voertuigen en/of houders kunnen worden getrokken.


3. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel motorrijtuigenbelasting de staat door deze regeling misloopt?

Er zijn geen cijfers bekend over het - ten opzichte van de bedoeling van de vrijstelling - oneigenlijk gebruik van auto's van 25 jaar en ouder. Een schatting van hoeveel motorrijtuigenbelasting hiermee gemoeid is, is dan ook niet aan te geven.

De onder de oude wet bestaande ¾-vrijstelling van de belasting voor antieke motorrijtuigen waarbij maximaal 60 dagen per jaar van de weg gebruik mocht worden gemaakt (de zogenoemde 60-dagen-kaart), kon onder het systeem van de houderschapsbelasting niet meer worden gecontinueerd, omdat het feitelijk gebruik van de weg daarbij geen criterium is. Inherent aan de toentertijd bestaande ¾-vrijstelling en de huidige vrijstelling is, dat voor de motorrijtuigen waar het hier om gaat, minder of geheel geen belasting wordt geheven. Indien en voorzover intensief doch vrijgesteld gebruik wordt gemaakt van de weg, botst dit met de gedachte die aan de vrijstelling ten grondslag ligt, namelijk dat van dergelijke auto's een gering gebruik wordt gemaakt.


4. Klopt het dat (geïmporteerde auto's ouder dan 25 jaar niet hoeven te voldoen aan emissie-eisen die wel aan een nieuwe auto gesteld worden ? Zo ja, in hoeverre draagt deze vrijstelling bij aan dat de milieudoelstellingen betreffende de emissies van motorvoertuigen niet gehaald worden?

Ja, in zijn algemeenheid dienen gebruikte en geïmporteerde auto's voor registratie in Nederland te voldoen aan de eisen die golden op het moment dat het voertuig werd gefabriceerd. Voor voertuigen die thans
25 jaar oud zijn betekent dit dat aan de eisen getoetst moet worden die golden in 1975. In vergelijking met de huidige eisen aan nieuwe auto's zijn de normen van 1975 ruwweg een factor 20 tot 25 minder streng/scherp.

De voor de personenauto's gestelde emissiedoelen voor het jaar 2010 lijken (met uitzondering van CO2) ruimschoots te zullen worden gehaald. De groep auto's van 25 jaar/ouder is daarop niet van grote invloed, tenzij het aantal en/of gemiddelde jaarkilometrage de komende jaren sterk zou gaan groeien.


5. Bent u bereid de emissie-eisen voor oude auto's meer te laten aansluiten bij de eisen die aan nieuwe auto's worden gesteld?
Het ook aan oude auto's stellen van de huidige eisen voor nieuwe auto's zou betekenen dat de import de facto praktisch onmogelijk zou worden gemaakt. Voor zover het gaat om voertuigen die eerder in andere EU-Lidstaten geregistreerd zijn geweest is een importverbod niet verenigbaar met de EU-regelgeving en -jurisprudentie.


6. Acht u het mogelijk dat met de aanscherping van emissie-eisen de regeling voor instandhouding van historische voertuigen meer aan die doelstelling zal voldoen?

Neen, een eventuele aanscherping van de emissie-eisen zou er toe kunnen leiden dat de voertuigen moeten worden aangepast alvorens te worden toegelaten. Dit lijkt niet goed verenigbaar met de instandhouding van historisch waardevolle voertuigen in hun oorspronkelijke staat.


7. Is het met het oog op deze doelstelling noodzakelijk onderscheid te maken tussen klassieke auto's met een historische waarde en auto's die wel oud, maar niet van historische waarde zijn?
Indien voor dergelijke auto's naast een leeftijdsvereiste een nader criterium zou worden ingevoerd, te weten de historische waarde om het mogelijk oneigenlijk gebruik te scheiden van de bedoeling van de vrijstelling, zou dit bij de huidige verhoudingen vanuit een oogpunt van handhaafbaarheid een onevenredige uitvoeringslast leggen op de diensten (Belastingdienst en RDW) die daarvoor verantwoordelijk zijn.


2
e Serie vragen van de heer Stellingwerf.


1. Is het u bekend dat steeds vaker een nieuwe carrosserie op een meer dan 25 jaar oud onderstel wordt gezet en dat zodoende het betalen van wegenbelasting kan worden ontdoken?

Het is mij bekend dat bepaalde auto's zich ervoor lenen om op een bestaand chassis een nieuwe carrosserie te plaatsen. Cijfers daarvan zijn niet bekend, zodat ook een schatting van de belastingderving niet mogelijk is.


2. Hebt u inzicht in de aantallen auto's die op een dergelijke manier worden gecon-strueerd? In hoeverre is sprake van een groeiende trend en in hoeverre loopt de rijksoverheid door deze truc belastinginkomsten mis?

Als de RDW een nieuw kenteken voor een gebruikt motorrijtuig afgeeft, behoudt het motorrijtuig in beginsel zijn oorspronkelijke datum van eerste toelating tot de weg. Deze datum is bepalend voor de «leeftijd» van het motorrijtuig. Bij het beantwoorden van de vraag of het motorrijtuig in aanmerking komt voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor auto's die 25 jaar of ouder zijn, sluit de Belastingdienst aan de voor de registratie relevante gegevens.

De datum van eerste toelating op de weg wordt bepaald op grond van de

«Regeling vaststelling van datum van eerste toelating van voertuigen»(20-2-1997; RV/96/1373; Stcrt. 1997, 38). Deze regeling is gebaseerd op de wegenverkeerswetgeving en dient om vast te stellen wanneer de APK moet plaatsvinden en aan welke toelatingseisen het ter keuring aangeboden voertuig moet voldoen.

Door de Directeur van de RDW zijn op 2-4-1999 (Stcrt. 1999, 78; «Bekendmaking samengestelde voertuigen») regels gesteld voor het bepalen van de «leeftijd» van een auto welke wordt samengesteld uit onderdelen van twee of meer auto's. Daarbij is de mate van oorspronkelijkheid van de aangewende delen en onderdelen van het uiteindelijke voertuig bepalend, hetgeen op de hoofdonderdelen van het samengestelde voertuig wordt getoetst.


3. Hoe denkt u deze vorm van oneigenlijk gebruik van de regels ongedaan te maken?

In overleg tussen de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financiën zal bezien worden of en zo ja, hoe op dit punt aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...