Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999 NPM-Capital

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


17 maart 2000

NPM Capital in 1999:

* de totale performance stijgt met 22%

* resultaat na belasting daalt door uitstel verkoop participaties
* investeringen op recordniveau van 200 miljoen
De totale performance van NPM Capital, dit is het resultaat na belasting plus de ongerealiseerde waardestijging van de portefeuille op EVCA-basis, is in 1999 uitgekomen op 242,3 miljoen, een stijging van 22% ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Het resultaat na belasting kwam uit op 108,4 miljoen, 24% lager dan in het recordjaar 1998. Deze daling, die in lijn is met de eerder uitgesproken verwachtingen, is het gevolg van uitstel van verkopen van participaties. Hierdoor daalde ook het brutoresultaat met 31 miljoen tot 118,6 miljoen. Door de goede gang van zaken bij de participaties en deelnemingen van NPM Capital steeg daarentegen het bruto operationeel resultaat met 21% tot 63,6 miljoen.

Per aandeel NPM Capital is de EVCA-waarde in 1999 met 14% gestegen tot
56,03. Op basis van de gehanteerde benaderde intrinsieke waarde was de stijging 21% tot 47,15 per aandeel.

De investeringen kwamen in 1999 uit op het recordbedrag van 200 miljoen.

In alle drie sectoren waar NPM Capital zich op richt, te weten high tech / life sciences, MBO/MBI/IBO's en groeifinanciering, leidde het uitstekende investeringsklimaat tot veel activiteiten in de participatieportefeuille.

In 1999 werden in 104 ondernemingen transacties gedaan: in 45 gevallen ging het om een nieuwe participatie of een beëindiging van een participatie. In 59 gevallen betrof het vervolginvesteringen of juist vermindering van belangen.

Toename investeringen

NPM Capital investeerde in 1999 voor 200 miljoen (1998:
186 miljoen). Daarvan werd


117 miljoen (1998: 106 miljoen) geïnvesteerd in 34 nieuwe participaties, 79 miljoen in 40 bestaande participaties en 4 miljoen in deelnemingen.

De investeringen in participaties per sector waren als volgt:


40 miljoen in high tech / life sciences (nieuwe technologieën);

58 miljoen in MBO/MBI/IBO's;


98 miljoen in groeifinanciering (development capital).
Van de 34 nieuwe participaties werden er 22 in Nederland gerealiseerd en 12 buiten Nederland, merendeels Engelse participaties in het kader van het Smaller MBO Plan met 3i. De nieuwe participaties in Nederland zijn: Amsterdam Support Diagnostics, Digimaster, Information Innovation, IntroGene, JVH Holding, Mattheus Kroon, M & G Holding, Motek, NavPart I, PC Dynamics, Plato Beheer, Scope Publishing, Van Seumeren Holland, Stahomij, Stern Beheer, Stonehenge Telecom, Stork Plastics Machinery, Telecats, Thermphos Holding, Tryllian, U-BiSys en Unicate.

Vermogensresultaat gedaald door uitgestelde verkopen

In 1999 werden door NPM Capital 30 participaties geheel of gedeeltelijk afgestoten. In totaal

werd een vermogensresultaat gerealiseerd van 55 miljoen, 43% lager dan in het voorafgaande jaar. Bij twee ter beurze genoteerde participaties hebben wij ons belang teruggebracht, te weten DPA, bij de beursintroductie, en Sopheon (PolyDoc). Tien ondernemingen werden vervreemd. Het betreft bART Holding, Farrington Data Processing Holland, Geveke, Landré & Merrem, Neroc, Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek, Origin (via Beagle Investments), VDBG Gemeenschappelijk Bezit, Hyva Beheer en RMI (Holland) Beheer. Bij 19 ondernemingen hebben wij onze investering verminderd onder meer door verkoop aan medeaandeelhouders en aflossing van leningen. Eén participatie, Exacomm Holding, is in liquidatie gegaan.

Hoger operationeel resultaat

Het bruto operationeel resultaat steeg met 21% tot 63,6 miljoen. In
1999 is voor 38,1 miljoen aan dividenden ontvangen, tegenover 35,7 miljoen in 1998. De rente-inkomsten daalden van 8,9 naar
8,2 miljoen. De overige inkomsten en het resultaat deelnemingen stegen sterk en wel van 7,9 miljoen in 1998 tot 17,3 miljoen in 1999.

Tot de deelnemingen behoort onder meer de Belgische participatiemaatschappij Sofinim.

Dividendvoorstel

Aan de op 4 mei a.s. te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld over 1999 een onveranderd dividend uit te keren van 2,00 (1998: 2,00).

Het dividend zal desgewenst in aandelen kunnen worden opgenomen. De keuzeperiode loopt tot en met 23 mei a.s. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw (certificaat van) aandeel zal op 26 mei a.s. bekend worden gemaakt.

Vooruitzichten 2000

NPM Capital verwacht ook in 2000 een goed investeringsklimaat. Voor alle drie sectoren wordt een hoog investeringsniveau voorzien. Ook voor de investeringen via het TTP Venture Fund en het Doughty Hanson III Fund zijn de verwachtingen positief. In Duitsland zal NPM Capital dit jaar de activiteiten op deze markt verder uitbouwen.

Het totale verwachte investeringsbedrag ligt in de orde van grootte van 180 à 230 miljoen.

Naar de huidige inzichten verwachten wij, mede gezien het betere desinvesteringsklimaat, ten opzichte van het afgelopen jaar een hoger vermogensresultaat en een sterke stijging van het resultaat na belasting.

Mede op basis van een aanhoudend positief beursklimaat verwachten wij voorts dat de EVCA-waardering per aandeel verder zal stijgen.

Voor nadere informatie:

NPM Capital N.V.

drs M.W. Dekker, voorzitter van de directie

J. Keijzer, lid directie

tel. (020) 570 5555

Noot: het jaarverslag over 1999 verschijnt op 14 april 2000.

Bijlage:

* profiel NPM Capital

* benaderde intrinsieke waarde van NPM Capital
* winst- en verliesrekening en balans

* overzicht nieuw afgesloten participaties in 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie