Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie Rekeningen Rotterdam: uitgaven niet volgens regels

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Rapport Commissie tot Onderzoek van de Rekening: Te groot aantal bestuurlijke uitgaven niet volgens de regels

Over het algemeen gesproken is in de periode 1986 - 30 juni 1999 bij het doen van bestuurlijke uitgaven in de gemeente Rotterdam voldaan aan wet- en regelgeving (inclusief die van de gemeente). Een relatief te groot aantal bestuurlijke uitgaven heeft echter niet voldaan aan de regelgeving van de Gemeente Rotterdam. Dit is het eindoordeel van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) van de Gemeenteraad van Rotterdam. De COR nuanceert haar oordeel over de verschillende uitgaven en spreekt van 'slordig' waar achteraf duidelijk is geworden dat de uitgaven, ook al voldeden ze niet aan de regels, wel rechtmatig waren. De COR verwijt de verschillende colleges van B. en W. 'onzorgvuldigheid' wanneer twijfels blijven bestaan over de rechtmatigheid van de uitgaven. Een relatief beperkt aantal uitgaven was niet onderbouwd, kon ook niet nader geduid worden en had naar het oordeel van de COR (grotendeels) het karakter van een privé-uitgave. In dat geval is naar de mening van de COR sprake van ernstige twijfels over de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid. Tenslotte is de COR gestuit op een aantal afrekeningen en opnamen van geld, waarvoor collegeleden hun verantwoordelijkheid in de praktijk hebben afgeschoven op ondergeschikten, waardoor twijfels zijn gerezen over de correcte wijze van afhandeling. Overigens is de COR van oordeel dat de regels die in 1994 zijn opgesteld en in 1998 zijn aangescherpt nu goed worden nageleefd.
De COR komt tot dit oordeel in haar rapport Onderzoek Bestuurskosten 1986 - 1999, dat op vrijdag 17 maart is gepresenteerd. De Commissie doet een aantal aanbevelingen aan de Gemeenteraad die als doel hebben bestaande regels voor bestuurlijke uitgaven aan te scherpen, te verduidelijken en aan te vullen. Daardoor wordt de controle door de Gemeenteraad op uitvoering en naleving van die regels gemakkelijker.
Aanpak en werkwijze
De COR heeft haar rapport uitgebracht aan de hand van het feitenonderzoek van KPMG Forensic Accounting, het externe bureau dat het onderzoek heeft ondersteund. Daarbij ging het om een beoordeling van de rechtmatigheid, functionaliteit en doelmatigheid van de bestuurlijke uitgaven. KPMG heeft eerst alle kosten van het bestuur bekeken en daarna in detail alle uitgaven onderzocht die direct verband hielden met de kosten van de leden van B. en W. in de onderzoeksperiode. Uiteindelijk is alleen een nadere verklaring of toelichting gevraagd waar rechtmatigheid, functionaliteit en doelmatigheid uit de stukken niet voldoende waren op te maken.
De Commissie heeft in gesprekken met leden van de colleges van B. en W. uitvoerig hoor en wederhoor toegepast en de bevindingen voor commentaar aan de betrokkenen voorgelegd. Ook zijn gesprekken gevoerd met personen van wie relevante informatie en toelichting mocht worden verwacht en is onderzoek gedaan naar de geruchten die regelmatig de ronde hebben gedaan. De ambtenaren van de Gemeente Rotterdam hebben de mogelijkheid gekregen informatie vertrouwelijk aan KPMG te verstrekken, wanneer zij niet vrijuit tegenover Rotterdamse politici (i.c. de COR) wilden spreken. De COR heeft nimmer gebruik gemaakt, noch willen maken, van anonieme informatie zonder verdere verificatie.

Onderwerpen
Naar aanleiding van de bevindingen van KPMG heeft de COR in haar rapport een oordeel gegeven over de volgende onderwerpen: de uitgaven, de cultuur, de regels, de rol van de individuele collegeleden bij reizen, meereizende partners, privé-reizen, het omruilen van een business class ticket voor twee economy tickets (en reischeques), de verslaglegging van reizen, uitgaven met een persoonlijk karakter, het declareren van onkosten, het gebruik van de gemeentelijke creditcard, het aannemen van relatiegeschenken, het B. en W. potje (waarin neveninkomsten van collegeleden worden gestort), het Burgemeestersfonds (dat de burgemeester persoonlijk beheerde), het gebruik van gemeentelijke faciliteiten en de geruchten.
De COR constateert dat kennelijk in de drie collegeperioden (tot april 1998) een cultuur bestond waarin bestuurders elkaar niet aanspraken op afwijkingen van de regels. De zogenaamde "vertrouwensregel" hield in dat er geen toelichting van welke aard dan ook door de bestuurder bij de verantwoording van zijn uitgaven behoefde te worden gegeven. De COR oordeelt onder meer dat verschillende interpretaties van de (ongeschreven) regels hebben geleid tot afwijkend gedrag tussen bestuurders. Deze regels hadden zorgvuldiger gehanteerd moeten worden. Met name bij reizen naar het buitenland werden regels genegeerd en bleef feitelijke controle achteraf doorgaans achterwege. Het eindoordeel van de COR en de aanbevelingen aan de Gemeenteraad zijn gebaseerd op de beoordeling van deze onderwerpen. Het gaat daarbij om standaard regels voor reis- en verblijfskosten in binnen- en buitenland, voor het geven en aannemen van geschenken en voor het gebruik van faciliteiten.

Procedure
Aanleiding tot het COR rapport was het verzoek dat in 1997 bij de behandeling van de gemeenterekening 1996 aan de toenmalige COR is gedaan. De COR in haar huidige samenstelling (voorzitter mw. drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer, leden mw. A.E. Korthals-Stemerding en de heren T.S.J. Cornelissen, F.J. van der Heijden en R.M. van Middelkoop) heeft op 13 september vorig jaar besproken hoe aan dit verzoek kon worden voldaan. Na de publicaties in verschillende media heeft de Gemeenteraad op 30 september ingestemd met het aangekondigde onderzoek. Het rapport heeft de status van een advies aan de Gemeenteraad, die op donderdag 23 maart het rapport behandelt. De raadsvergadering begint om 14.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie