Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering: stappen in uitvoering SEVESO-richtlijn

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 17 MAART 2000

Verdere stappen in uitvoering SEVESO-richtlijn
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Land- bouw Vera DUA heeft de Vlaamse Regering een aantal regel- gevingsdocumenten rond de voorkoming en beheersing van de gevaren van zware industriële ongevallen goedgekeurd.

In de eerste plaats besliste de Vlaamse Regering om het Decreet rond het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gewesten opnieuw in te dienen in het Vlaams Parlement. Dit samenwerkingsakkoord zet nagenoeg alle bepalingen van de zogenaamde SEVESO II-richtlijn om. Het werd op het einde van de vorige legislatuur onder- tekend door alle betrokken ministers, maar kon niet meer door het Parlement behandeld worden.

Het Samenwerkingsakkoord is van groot belang voor de exploitanten van SEVESO-inrichtingen die nu alle ver- plichtingen die op hen rusten, in één tekst kunnen terugvinden. In het verleden werd deze materie, met zijn complexe bevoegdheidsverdeling tussen de federale over- heid en de Gewesten, op een vrij ongecoördineerde wijze geregeld. Het Samenwerkingsakkoord heeft de verdienste de rol van de betrokken diensten op de verschillende bevoegdheidsniveaus zo goed mogelijk te bepalen. Op deze wijze wordt de één-loket-functie ingevuld.

In een eerste lezing keurde de Vlaamse regering ook de voorontwerpen van decreet goed houdende instemming met twee internationale verdragen met zeer gelijklopend doel, voorwerp en verplichtingen. Het gaat om het Verdrag van Helsinki van 17/3/1992 over de grensoverschrijdende effecten van industriële ongevallen en het Verdrag nr. 174 van 22/6/1993 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, getekend binnen de Internationale Organisatie voor Arbeid. Beide verdragen worden tevens door het samenwerkingsakkoord geïmplementeerd in België. Gezien het feit dat het om een materie met gemengde bevoegdheden gaat, kunnen deze verdragen niet door België geratificeerd worden zonder de goedkeuring door de parle- menten van de gewesten.

Tot slot werd in een eerste lezing het besluit tot wijzi- ging van de bepalingen op vlak van de veiligheidsrappor- tage voor hinderlijke inrichtingen goedgekeurd. Het Samenwerkingsakkoord laat immers aan de gewesten de bevoegdheid om, voorafgaandelijk aan een aanvraag voor een milieuvergunning, een veiligheidsrapport te vereisen onverlet.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie