Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groningen onder voorwaarden akkoord met mestmaatregelen

Datum nieuwsfeit: 18-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 18 maart 2000 Persbericht nr 46

Groningen onder voorwaarden akkoord met mestmaatregelen

GS hebben kennisgenomen van de afspraken die op woensdag 15 maart j.l. zijn gemaakt met de Ministeries van LNV en VROM met de 5 reconstructieprovincies (Gelderland, Overijssel, Utrecht, N.Brabant, Limburg) Hoewel de provincie Groningen hierin geen partij is, is hen wel gevraagd in te stemmen met de onderdelen die gaan over het stank- en ammoniakbeleid.

In de overeenkomst staan afspraken over deze onderwerpen die ook betrekking hebben op de niet concentratie provincies (w.o. Noord Nederland).
De provincie Goningen kan onder voorwaarden instemmen met het akkoord.
Afspraken

* er komen zones (onderscheiden in kwetsbare en meest kwetsbare natuur) rond een beperkt deel van voor verzuring gevoelige natuur. Nieuw vestiging is er verboden. Uitbreiding binnen 250 meter van de meest kwetsbare natuur eveneens. Daarbuiten mag in de zones geen toename van ammoniak-emissie plaatsvinden.
* er worden per provincie (met de mogelijkheid tot verdere regionalisering) ammoniakplafonds ingesteld op basis van een nationaal plafond van 104 kton met een nog vast te stellen bandbreedte naar boven. De hoogte van het provinciaal plafond zal afgestemd worden op draagkracht van de natuur. Dit zal geen reden tot inkrimping van de veestapel zijn.

* de landelijke maatregelen om de ammoniakemissie te verminderen kunnen door provincies worden aangescherpt.
Voorwaarden

1. Groningen zet in op een emissieplafond die in overeenstemming is met de draagkracht van de natuur. Dit moet met landelijke regelgeving te realiseren zijn. Het plafond mag dus geen extra gevolgen hebben voor de individuele veehouderij-bedrijven.
2. Groningen wil met het Rijk harde afspraken maken over adequate financiele regelingen voor bedrijfsverplaatsing en bedrijfsbeeindiging in de zones.

Namens alle niet-concentratie provincies zal een brief met die strekking worden ondertekend en verstuurd.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050
3164129.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie