Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SHOO/GEMEENTE OOSTERHOUT

doordecentralisatie onderwijshuisvesting oosterhout
Unieke opzet doordecentralisatie bekrachtigd in aanwezigheid van staatssecretaris Adelmund op 20 maart a.s. 14.00 uur.

Oosterhoutse schoolbesturen en gemeente ondertekenen overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Op maandag 20 maart 2000 om 14.00 uur zal in basisschool de Meander, Frits van Egtersstraat 1, 4906 HB Oosterhout de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de Oosterhoutse schoolbesturen en de gemeente Oosterhout plaatsvinden waarmee de doordecentralisatie van de huisvesting van de Oosterhoutse scholen naar de schoolbesturen per 1januari 2000 is bekrachtigd. De gemeenteraad van Oosterhout stemde op 14 december 1999 met het onderhandelingsvoorstel van de schoolbesturen en het college van B&W in, waarmee met ingang van 1 januari jl. de huisvestingstaken overgegaan zijn naar de Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout (SHOO). Deze stichting is voor dit doel opgericht door de 10 participerende schoolbesturen. Een, zover nu bekend, unieke opzet in Nederland. Vandaar dat de staatssecretaris van OCenW, mw. drs. K.Y.I.J. Adelmund aangegeven heeft graag bij de ondertekening aanwezig te zijn.
De SHOO heeft de verantwoordelijkheid voor 31 schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs met een verzekerde waarde van meer dan fl. 191.000.000,=

De Oosterhoutse opzet betekent dat alle toekomstige (besluiten over) onderhoudswerkzaamheden, renovatie of nieuwbouw van scholen, de verzekeringen en de afhandeling van schade door vandalisme in handen komt van deze stichting. Dit leidt tot snellere afhandeling van verzoeken, het vereenvoudigen van de besluitvorming en het wegvallen van 'dubbel werk' met als gevolg dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het onderhoud van de schoolgebouwen.
Oosterhout is de eerste gemeente in Nederland waar de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het onderwijs geheel en al op deze wijze in handen gelegd is van het onderwijsveld zelf na de overdracht van de onderwijshuisvestingszorg door het Rijk aan de gemeente in 1997. De gekozen opzet vloeit enerzijds voort uit de eis van de gemeente dat alle schoolbesturen mee moeten doen met de doordecentralisatie en de wijze waarop de schoolbesturen gezamenlijk een invulling hebben gevonden op welke wijze zij tot besluitvorming komen. De VBKO (Vereniging Bestuursorganisaties Katholiek Onderwijs) heeft hierin een adviesrol vervuld.

Kern van de samenwerkingsvorm is transparantie. De SHOO heeft alle schoolgebouwen laten schouwen. Met de gemeente is een meerjarige financieringsafspraak gemaakt over de over te dragen bedragen voor onderhoud van de gebouwen. Door inzichtelijkheid van de onderhoudssituatie van de gebouwen en beschikbare middelen voor onderhoud kan voor elk gebouw een meerjarig onderhoudsplan worden uitgevoerd. Daarnaast vindt één maal per vier jaar op overeenstemming gericht overleg met de gemeente plaats waarbij op basis van prognoses afspraken worden gemaakt over uitbreiding van gebouwen en nieuwbouw. Tevens is in een convenant tussen de gemeente en SHOO vastgelegd welke werkzaamheden nog op kosten van de gemeente uitgevoerd worden in verband met achterstallige onderhoudssituaties. Na vier jaar wordt de doordecentralisatie geëvalueerd.

Officiële openingshandeling rk basisschool de Meander Na afloop van deze bijeenkomst zal tussen 15.00 uur en 15.30 uur de officiële openingshandeling van basisschool de Meander worden verricht door staatssecretaris Adelmund.

Noot voor de redactie;

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie