Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen nummerrekening bij belastingontduiking

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over een strafrechtelijk onderzoek naar code- en nummerrekenin g bij belastingontduiking of witwassen van zwart geld
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 21:15


3

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Financien, toekomen de antwoorden op de vragen van de leden Dittrich en Giskes (beiden D66) inzake de gang van zaken bij het strafrechtelijk onderzoek naar code- en nummerrekeningen, die door Nederlanders zijn gebruikt bij belastingontduiking en/ of het witwassen van zwart geld (uw nummer 2990006050). De vragen zijn ingezonden op 31 januari 2000.

De Minister van Justitie,

Antwoorden op Kamervragen van de leden Dittrich en Giskes over de "gang van zaken bij het strafrechtelijk onderzoek naar code- en nummerrekeningen, die door Nederlanders zijn gebruikt bij belastingontduiking en/ of het witwassen van zwart geld", gesteld op
31 januari 2000 (nummer 2990006050):__

Vragen 1 tot en met 3

Het Openbaar Ministerie is niet bekend met een "vertrouwelijk" dossier waaruit zou blijken dat code- of nummerrekeningen (beter: afgeschermde rekeningen) door Nederlanders worden gebruikt voor belastingontduiking of het witwassen van zwart geld. Voor zover de journalist met het "vertrouwelijk dossier" doelt op processtukken uit de strafdossiers van zowel het Sarphatiestraat-onderzoek als het Clickfonds-onderzoek, merk ik het volgende op.

Het Sarphatiestraat-onderzoek betreft een onderzoek naar vier voormalig medewerkers van het ABN-Amrobank filiaal in de Sarphatiestraat te Amsterdam, die op eigen initiatief transacties met niet-ingezetene-rekeningen hebben verricht. Een niet-ingezetene-rekening is een rekening die door een niet-ingezetene wordt aangehouden. Een niet-ingezetene kan zijn een in het buitenland woonachtige Nederlander. Een niet-ingezetene-rekening kan een zogenaamde afgeschermde rekening zijn, waarbij de tenaamstelling van de rekening schuil gaat achter een code of nummer. Bij het openen van zo'n rekening moet de bank ingevolge de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 de identiteit van de houder van de rekening vaststellen. Deze identiteit moet worden opgeslagen in de administratie van de bank.

Het Sarphatiestraat-onderzoek was niet gericht op witwassen of belastingontduiking.

In het Clickfonds-onderzoek is het Openbaar Ministerie onder meer gestuit op door Nederlandse belastingplichtigen (ingezetenen) aangehouden code- of nummerrekeningen in het buitenland, waarvan geen opgave was gedaan bij de Nederlandse fiscus. Daarnaar is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Het aanhouden van een afgeschermde rekening levert geen verdenking op in de zin van artikel 27 Wetboek van strafvordering. Het enkele feit dat een Nederlander beschikt over een code- of nummerrekening in het buitenland levert evenmin zo'n verdenking op. Dit feit kan wel aanleiding zijn om bij de fiscus navraag te doen of over de desbetreffende rekening opgave is gedaan.

Van een strafbaar feit is sprake indien afgeschermde rekeningen gebruikt worden om inkomen en vermogen aan het zicht van de Nederlandse fiscus te onttrekken, dan wel voor het witwassen van zwart geld. Er zijn bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam geen feiten en omstandigheden bekend die er op wijzen dat houders van afgeschermde rekeningen, bij het ABN-AMRO-filiaal aan de Sarphatiestraat te Amsterdam of bij andere banken of bankfilialen in Nederland, afgeschermde rekeningen voor dat doel gebruiken. Om die reden is er op dit moment geen aanleiding voor een (algemeen) onderzoek naar Nederlandse gebruikers van afgeschermde rekeningen.

Vraag 4

Indien in een strafrechtelijk onderzoek informatie van een bank in Nederland over afgeschermde rekeningen dient te worden verkregen, kan die informatie worden verkregen - en gebeurt dit in de praktijk ook - op basis van artikelen 96a en 105 van het Wetboek van Strafvordering. In het buitenland is de vigerende buitenlandse regelgeving van toepassing voor het verkrijgen van rekeninggegevens.

Vraag 5

Een verbod op het gebruik van afgeschermde rekeningen is niet nodig. Bij de opening van bankrekeningen is het op grond van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening (Wif) verplicht voor banken om de identiteit van de cliënt vast te stellen en de hiervoor gebruikte gegevens, zoals bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs, vast te leggen. Deze verplichting geldt onverkort ook bij het eventueel toekennen van een zogenaamde afgeschermde rekening. Ten aanzien van deze rekeningen is voorts door De Nederlandsche Bank, in overleg met representatieve organisaties van het bankwezen een richtlijn uitgevaardigd op grond waarvan de banken verplicht zijn een centraal register bij te houden van eventuele afgeschermde rekeningen. In die richtlijn wordt nadrukkelijk aangegeven dat instellingen een restrictief beleid dienen te voeren ten aanzien van het openen van afgeschermde rekeningen en dat men geen afgeschermde rekeningen dient open te stellen. anders dan met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten dan wel ter voorkoming van gebruik van voorwetenschap. De Nederlandsche Bank heeft toegang tot deze gegevens. Verder kunnen ook bij strafrechtelijk onderzoek de gegevens worden verkregen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie