Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord financien op vragen over 'spookopnames'

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Vragen van de leden Witteveen-Hevinga en Giskes over zogenaamde


DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

25 februari 2000/ 2990007590

BGW 2000/440 M

Onderwerp

Vragen van de leden Witteveen-Hevinga en Giskes over zogenaamde spookopnames.

Inlichtingen: mr.dr.drs. J.F. Koers ·· Telefoon: 070-342 8993 ·· Fax: 070-342 7918 ·· Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Bij deze doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Witteveen-Hevinga en Giskes, die mij werden toegestuurd bij brief van 25 februari jongstleden. De antwoorden zijn mede gebaseerd op informatie van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van de melding en de programmas Kassa van 12 en 19 februari jl. van zogenaamde spookopnames en andere onregelmatigheden met betrekking tot geldopnames?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Heeft u inzicht hoe vaak, en op welke schaal deze voorkomen? Zo nee, bent u bereid hiernaar onderzoek te doen?

Antwoord

Jaarlijks vinden ongeveer 500 miljoen geldautomaattransacties en 700 miljoen pinbetalingen in winkels plaats. Volgens de banken komt het in ongeveer 1 op de 6 miljoen gevallen voor dat een pashouder stelt dat een zogenaamde spooktransactie heeft plaatsgevonden. Per jaar gaat het in Nederland derhalve om circa 200 gevallen.

Vraag 3

Ziet u, in uw rol als eindverantwoordelijke voor het toezicht op het bankwezen, aanleiding aanvullende maatregelen te laten treffen ter wille van de aanpak van deze problemen?

Antwoord

De Nederlandsche Bank heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van spooktransacties en meer in het algemeen het gebruik van pincodes. Hieruit bleek dat:

(i) banken in Nederland adequate beveiligingsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de PIN in tekstvorm bekend is bij anderen dan de klant (toepassing van ISO 9564-1, eerst uitgewerkt in specificaties Beanet, later ook de verdere beveiligingsvoorschriften van de Commissie Informatiebeveiliging (CIBEV) van de Nederlandse Vereniging van Banken);

(ii) criminele fraude met zowel magneetstripinhoud als PIN-code die leidt tot onterechte afschrijvingen bij nietsvermoedende klanten nooit gericht is op enkele klanten, maar ten behoeve van het te verkrijgen rendement gericht is op grote groepen klanten. Hierdoor kan in die situaties op basis van de kenmerken en de verklaringen van de slachtoffers een gemeenschappelijk profiel worden opgesteld van de dader(s). Voorts zijn zo diverse malen profielen tot stand gekomen van behulpzame dan wel criminele mensen die bij geldautomaten klanten dwingen magneetstrip en PIN-code af te geven, hetgeen aanleiding is voor strafrechtelijk onderzoek;

(iii) het zwakste punt veelal het echt geheim houden van de PIN door de klant is. Zoals ook blijkt uit de uitspraken van de Geschillencommissie Bankzaken, die over dit soort vraagstukken oordeelt, is in de meeste gevallen de familiesituatie de bron van betwiste transacties. Familieleden kennen de code van elkaars pas en maken daar vervolgens misbruik van. Ook bleek dat klanten in de praktijk te onzorgvuldig omgingen met de PIN-code. Deze ervaringen hebben vervolgens hun weerslag gevonden in nieuwe technische richtlijnen en verscherpte juridische voorlichting aan klanten.

Samenvattend is de omvang van de geschetste problemen in relatie tot de genomen veiligheidsmaatregelen niet zodanig dat ik in het kader van het toezicht op het bankwezen aanvullende maatregelen nodig acht. Daarbij wijs ik ook op de in SER-verband in overleg tussen de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken tot stand gekomen voorwaarden voor het gebruik van geld- en betaalautomaten, waarin de rechten en plichten van de banken en gebruikers van geld- en betaalautomaten zijn geregeld. Het is in eerste instantie aan marktpartijen om indien zij daartoe aanleiding zien te komen tot aanvullende maatregelen.

Vraag 4

Deelt u de mening dat de bewijslast alleen bij de klant gelegd kan worden als hij/zij over afdoende mogelijkheden en instructies beschikt om fraude aan te tonen? Vindt u dit momenteel goed geregeld in de voorwaarden die de banken stellen?

Antwoord

Gelet op het voorgaande lijkt mij de huidige in de voorwaarden opgenomen bewijslastverdeling niet onredelijk. De veiligheid van het systeem is gebaseerd op het bezit van de pinpas en de kennis van de pincode, die samen gebruikt moeten worden. De pincode is uitsluitend aan de pashouder bekend. Zolang de pincode niet ter kennis van onbevoegden komt is misbruik van de pinpas uitgesloten, ook al is die gestolen. Daarom rust, zoals opgemerkt, op de pashouder de plicht om ervoor te zorgen dat de pincode niet ter kennis van onbevoegden kan komen. Als de pashouder weet of vermoedt dat de pincode aan een derde bekend is geworden moet hij dat onverwijld bij zijn bank melden opdat de pinpas voor verder gebruik kan worden geblokkeerd. Indien de klant zich aan deze regels houdt, is het eigen risico in geval van misbruik van de pas beperkt tot 350 gulden.

De bancaire systemen leggen op zeer zorgvuldige en betrouwbare wijze ieder gebruik van de pinpas en de pincode vast. Als uit deze administratie blijkt dat pas en pincode correct zijn gebruikt is het niet onredelijk om bij betwisting van de pashouder tegenbewijs te verlangen. Ook al slaagt hij daarin, dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe een onbevoegde derde in het bezit van pinpas en/of pincode is gekomen. Het betreft dan de zorgvuldigheidsvraag. Zoals opgemerkt oordeelt in laatste instantie de Geschillencommissie Bankzaken hierover. Desgewenst kan zij een deskundigenonderzoek gelasten.

Vraag 5

Wilt u de optie van de omkering van de bewijslast daarbij betrekken, dat wil zeggen dat de bewijslast bij de bank zou komen te liggen?

Antwoord

Zoals ook naar voren kwam in het programma Kassa is het voor consumenten in de praktijk vaak moeilijk om te bewijzen dat er inderdaad sprake is geweest van een spooktransactie. Desalniettemin acht ik het omkeren van de bewijslast geen oplossing. Zoals hiervoor reeds aangegeven gaat het om een relatief beperkt aantal betwiste transacties per jaar, waarbij het in de meeste gevallen blijkt te gaan om situaties waarbij de klant de pincode niet geheim heeft gehouden. Zoals verder opgemerkt hanteren banken deugdelijke systemen, waardoor het uitgangspunt gerechtvaardigd is dat banken door hun administratieve vastlegging kunnen aantonen dat de pas en de pincode van een bepaalde pashouder zijn gebruikt. Verder zou het omkeren van de bewijslast grote bewijsproblemen met zich meebrengen voor banken, aangezien zij dan voor elke betwiste transactie ook nog zouden moeten bewijzen dat de pashouder deze transactie zelf heeft verricht. Tenslotte valt niet uit te sluiten dat een omkering van de bewijslast leidt tot een belangrijke toename van ten onrechte betwiste transacties.

Ik zie dan ook meer in aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van (werkende) cameras bij geldautomaten. Bewijsproblemen van klanten zouden daardoor aanzienlijk kunnen worden verminderd. Naar ik heb begrepen van de Nederlandse Vereniging van Banken plaatsen de meeste banken nu reeds dergelijke cameras of zijn voornemens dat op korte termijn te gaan doen.

Vraag 6

Wilt u reageren op de voorstellen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het tegengaan van spookopnames en met de banken overleggen over mogelijke toepassing van:


-de mogelijkheid van consumenten om de maximale dagelijkse opnamecapaciteit te verlagen


-de mogelijkheid voor een minimumperiode tussen geldopnames waarbij een keuze aan de consument moet worden gelaten


-de verplichting dat alle betaalautomaten uitgerust zijn met een camera


-meer voorlichting over blokkeringsmogelijkheden en noodzaak van betaalrekeningen.

Antwoord

Alle voorstellen die zouden kunnen leiden tot meer veiligheid en verbetering van de informatievoorziening aan consumenten zijn de moeite van het overwegen waard. Ik zal daarom de genoemde voorstellen doorgeleiden naar de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken met het verzoek daarop te reageren, mede met het oog op een technisch oordeel over deze voorstellen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...