Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over sollicitatieplicht in onderwijs

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over sollicitatieplicht in het onderwijs
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 15:4

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 20 maart 2000

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Mosterd (CDA) van uw Kamer inzake vervanging door wachtgelders zonder sollicitatieplicht in het onderwijs.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief van 6 maart 2000 met kenmerk 2990007880.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)
Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Mosterd van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 3 maart 2000, kenmerk 2990007880).




1.
Op de uitkering van wachtgelders worden - conform de systematiek van de Werkloosheidswet - gewerkte uren gekort. Betrokkene mag zijn verdiensten over de gewerkte uren volledig behouden. Over de resterende uren die betrokkene werkloos is gebleven wordt wachtgeld verstrekt. Het resultaat is dat betrokkene als hij werkzaamheden verricht er financieel op vooruit gaat, er van uitgaande dat het uurloon over de gewerkte uren hoger is dan de uitkering per uur. Indien het uurloon over de gewerkte uren lager ligt dan betrokkene voorheen in zijn oude functie verdiende, komt hij in beginsel in aanmerking voor loonsuppletie. Dit betekent dat zijn uurloon over de gewerkte uren wordt aangevuld tot het niveau van het uurloon van zijn oude functie. Ook in dergelijke situaties is er derhalve sprake van financiële vooruitgang bij het aanvaarden van werk.

2.
Op VUT-uitkeringen werden tot 1 januari jongstleden bijverdiensten volledig gekort. In tegenstelling tot wachtgelders hadden betrokkenen geen financieel voordeel door weer aan het werk te gaan. Dit was voor mij aanleiding om - mede op verzoek van de Tweede Kamer - het VUT-fonds te verzoeken voor VUT-ters een regeling te treffen. Dit heeft er toe geleid dat VUT-ters vanaf 1 januari 2000 mogen bijverdienen tot 100%.

3.
Anders dan VUT-ters zijn wachtgelders, ook al zijn zij ontheven van de actieve sollicitatieplicht, werkloos. Mijn referentiekader bij wachtgelders is de systematiek van de Werkloosheidswet. Mede op aandringen van de Tweede Kamer is in 1994 vooruitlopend op de invoering van de Werkloosheidswet (WW) voor overheids- en onderwijspersoneel de kortingssystematiek van de WW overgenomen in de wachtgeldregeling voor het onderwijspersoneel (het BWOO). Naar verwachting wordt de WW per 1 januari 2001 formeel van toepassing op overheids- en onderwijspersoneel. Alsdan is de kortingssystematiek van de WW voor overheids- en onderwijspersoneel in beginsel een gegeven. Indien voor wachtgelders zonder sollicitatieplicht wordt aangesloten bij het beleid ten aanzien van VUT-ters gaan er verschillen ontstaan ten opzichte van wachtgelders met sollicitatieplicht en ten opzichte van werklozen zonder sollicitatieplicht die buiten het onderwijs werkzaam zijn. Dergelijke verschillen acht ik onwenselijk en niet verdedigbaar.
De minister van Onderwijs, Zoetermeer, 20 maart 2000 Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie