Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Per Saldo: Doorbraak voor het persoonsgebonden budget?

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PER SALDO

Doorbraak voor het persoonsgebonden budget in het jaar 2000?
Per Saldo, belangenorganisatie van mensen met een persoonsgebonden budget

Utrecht, dinsdag 21 maart 2000

Doorbraak voor het persoonsgebonden budget in het jaar 2000?!

Staatssecretaris Vliegenthart heeft zeer onlangs een brief over het persoonsgebonden budget gestuurd aan de Tweede Kamer. Per Saldo constateert dat zij zich positief opstelt ten opzichte van het persoonsgebonden budget. Zo noemt de staatssecretaris het persoonsgebonden budget een belangrijk instrument om tot vraagsturing en zorg op maat te komen binnen de AWBZ. Zij wil dan ook op korte termijn de uitvoering van de PGB-regeling verbeteren. Voor de langere termijn spreekt zij over de inbedding en verbreding van dit budget binnen de AWBZ en de mogelijkheden van een integratietegemoetkoming. Deze laatste twee punten maken onderdeel uit van een onderzoek naar de modernisering AWBZ waarvan de rapportage in juni 2000 uitkomt.

Verbetering van de uitvoering op korte termijn
Per Saldo is op hoofdlijnen enthousiast over de voortgang die de staatssecretaris meldt en de wijze waarop zij zelf een vinger aan de pols gaat houden in de uitvoering van de regeling. Zo heeft zij het College voor zorgverzekeringen gevraagd om viermaandelijkse (effect)rapportages over de uitvoering door de zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank. Ook verzoekt zij het College voor zorgverzekeringen om samen met de Sociale Verzekeringsbank en de verenigingen van budgethouders periodiek overleg te voeren zodat concrete probleemsituaties kunnen worden afgehandeld. Per Saldo vindt het erg belangrijk dat in de effectrapportages van de Sociale Verzekeringsbank niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve gegevens opgenomen worden. Op deze wijze zal dan niet alleen meer inzicht ontstaan in uitvoeringstechnische zaken, maar ook bijvoorbeeld in de kwaliteit van de dienstverlening. De laatste tijd komen weer veel meer klachten binnen bij de ledenservice van Per Saldo over de Sociale Verzekeringsbank. Per Saldo heeft inmiddels het ministerie op de hoogte gesteld van de problemen waarmee budgethouders te maken krijgen.

De staatssecretaris bezint zich ook op vereenvoudiging van de regeling. Zij is daarbij niet ingegaan op de voorstellen van Per Saldo. Wel onderzoekt zij de mogelijkheid dat budgethouders, die zorgcontracten sluiten met hulpverlener(s) op basis waarvan geen loonbelasting en sociale premies ingehouden hoeven te worden, een grotere rol krijgen bij de uitbetaling van de hulpverlener. Voor deze budgethouders zijn dan geen aanvullende administratieve verplichtingen nodig en er komt een simpele verantwoordingsprocedure. Per Saldo is een groot voorstander van deze mogelijkheid en heeft in haar rapport met voorstellen tot vereenvoudiging reeds gewezen op de voordelen hiervan. Per Saldo zal dit voorstel dan ook krachtig ondersteunen. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer in de zomer berichten of deze maatregel haalbaar is.

Een belangrijk verschilpunt tussen de staatssecretaris en Per Saldo betreft het feit dat de staatssecretaris vindt dat de huidige uurtarieven voldoende zijn om als budgethouder een goed werkgever te zijn. Per Saldo deelt deze mening niet als het bijvoorbeeld gaat over huishoudelijke verzorging en zal dan ook haar eigen berekening zenden aan het College voor zorgverzekeringen.
Per Saldo vindt het teleurstellend, dat de staatssecretaris een verhoging van het forfaitaire bedrag (deel van het persoonsgebonden budget dat de budgethouder zelf op zijn rekening krijgt) afwijst. Zij oordeelt een verhoging op dit moment niet haalbaar vanwege de opstelling van het ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per Saldo zal nu politieke steun zoeken voor haar streven om het forfaitaire bedrag te verhogen.

Inbedding van het persoonsgebonden budget binnen de AWBZ De staatssecretaris spreekt zich in haar brief onvoldoende uit over het wettelijk verankeren van het persoonsgebonden budget in de AWBZ. Dit in tegenstelling tot hetgeen zij in de discussie met de Tweede Kamer over de modernisering van de AWBZ heeft gemeld. Per Saldo vindt dat het persoonsgebonden budget in ieder geval zo snel mogelijk een wettelijk kader moet krijgen binnen de AWBZ, omdat pas dan gesproken kan worden van een volwaardig alternatief voor zorg in natura in termen van gelijkberechtiging en keuzevrijheid.

21 mrt 00 15:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie