Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wagenaar (PvdA) over camera's in de rechtzaal

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


Wagenaar over camera's in de rechtzaal

21 maart 2000 PvdA-voorlichting

BIJDRAGE VAN MARJA WAGENAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE BRIEF VAN 3 MEI 1999 OVER CAMERA'S IN DE RECHTZAAL (26 200 VI nr. 47)

1. Notitie ouderwets

De notitie is erg ouderwets. De televisie wordt opgevoerd als nota bene een - ik citeer - modern medium. Dat is teveel een jaren vijftig benadering. Digitalisering maakt de komende jaren een enorme uitbreiding van het aantal tv-kanalen mogelijk. En daarmee het ontstaan van een apart rechtbanknet, zoals 'court tv' in de Verenigde Staten dat dag in dag uit live verslag doet van rechtszaken. Maar veel en veel belangrijker zijn nog de ontwikkelingen die door internet mogelijk worden gemaakt. Daardoor kan men in verschillende rechtbanken tegelijk, zonder begeleidend of duidend commentaar, de procesgang te volgen. Die ontwikkeling kan veel meer ingrijpende gevolgen hebben. Het is voor de PvdA onbegrijpelijk hoe een ministerie dat aan de ene kant de Nota wetgeving elektronische snelweg tot stand heeft gebracht, hier in deze brief komt aanzetten met televisie als 'modern medium'. Ik wil dan ook graag uw opvattingen horen over de toekomst van internet in de rechtszaal.

2. Camera's in de rechtszaal in principe toestaan

Er zijn geen wettelijke beperkingen om camera's in de rechtszaal toe te laten. In concrete gevallen moet de rechter dan ook zelf beslissen. De PvdA vindt dat daarbij wel richtlijnen dienen te worden vastgesteld door de Presidentenvergadering en straks de Raad voor de Rechtspraak. Daarbij vragen wij speciale aandacht voor de positie van slachtoffers. Zij moeten ten allen tijde ongehinderd een proces kunnen bijwonen.

3. Privacy

Niet alleen voor slachtoffers geldt een recht op privacy. Een verdachte is in Nederland onschuldig zolang zijn schuld niet wettig en overtuigend is bewezen. Zorgvuldigheid is dus geboden. Veroordelingen anders dan door de rechter moeten worden vermeden. In dat kader zou ik ook willen weten of er, indien de rechter camera's in een specifieke situatie niet heeft toegestaan, beroepsmogelijkheden openstaan op grond van bijvoorbeeld de AWB. En zo ja, in hoeverre deze vertragend kunnen werken op de rechtsgang.

4. Mediacratie

Het toelaten van camera's kan het gevaar in zich dragen dat er meer en meer een mediacratie rondom het juridische circuit ontstaat. Voor een deel is deze al aanwezig en moeten we dit soort discussies niet louter aan de aanwezigheid van camera's ophangen. Ik noem als voorbeeld de IRT-zaak waarbij het ene landelijke dagblad vooral spreekbuis was voor Haarlem-Utrecht en het andere voor Amsterdam.

5. Onderzoek naar situatie in Helden

Of meer recent: de gijzeling in Helden. Het is aan de journalistiek zelf om te beoordelen of hun beroepsopvatting niet alleen het verslaan en de duiding van een dergelijke gebeurtenis inhoudt, of je als journalist ook rustig mag bemiddelen. Camera's kunnen door autoriteiten hinderlijk worden bevonden maar zij horen bij de openbaarheid waarin hun vak wordt uitgeoefend. Maar het bemiddelen in dit geval ging een stap verder en tegen de wens van de autoriteiten in. Ik wil graag van de minister weten hoe hij deze vorm van zwaar participerende journalistiek beoordeelt. Mij gaat ze te ver.

De PvdA wil dan ook dat - ook gegeven de tegengestelde berichten - er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen in Helden. Op grond van zo'n onderzoek kunnen ook afspraken worden gemaakt hoe er in de toekomst dit soort situaties kunnen worden vermeden.

Terug naar de camera's in de rechtszaal. Het is de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke partij die bij de rechtsgang is betrokken om uitwassen en onzorgvuldigheden tegen te gaan. Niemand zit in Nederland op tv-rechtszaken als die van O.J. Simpson te wachten.

6. Openbaarheid

Rechters staan nog wel een beetje op een voetstuk. Dat is nergens voor nodig. Want recht en rechtspraak horen voor iedereen in dit land toegankelijk en inzichtelijk te zijn. Camera's in de rechtszaal kunnen het recht toegankelijker maken voor een breder publiek. Daarvan kan zelfs een preventieve werking uitgaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie