Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over regeling PGB voor de thuiszorg

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de regeling pgb voor de thuiszorg
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 21:13

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over de regeling PGB voor de thuiszorg (2990007210).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart


7

Antwoorden op kamervragen van Kant over de regeling PGB voor de thuiszorg.

(2990007210)


1.

Herinnert u zich dat uw voorganger op kamervragen over de Nederlandse vereniging van particuliere woonzorgvoorzieningen (Nevep) die haar cliënten aanzette tot het aanvragen van een pgb - stelde, dat deze cliënten geen beroep op de regeling pgb voor thuiszorg konden doen daar deze uitsluitend bedoeld is voor verpleging en/of verzorging in de thuissituatie en niet voor cliënten in particuliere bejaardenoorden?


1.

De antwoorden op de vragen van de heer Marijnissen zijn mij bekend.


2.

Bent u het met uw voorganger eens? Zo ja geldt dit voor alle door de Nevep geëxploiteerde woon-zorgvoorzieningen en overige particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen zoals serviceflats?


2.

In de regeling subsidiering PGB Verpleging en Verzorging van het College voor zorgverzekeringen voor het jaar 2000 staat in artikel 5 lid 2 ten aanzien van de persoonsgebonden budgetfinanciering voor verpleging en verzorging: `voor toekenning van een persoonsgebonden budget komt uitsluitend in aanmerking de verzekerde ten aanzien van wie het indicatiebesluit als bedoeld in artikel 9a en 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is afgegeven waaruit volgt dat de verzekerde voorzienbaar langer dan drie maanden is aangewezen op hulp in de vorm van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Voor een persoonsgebonden budget komt niet in aanmerking de verzekerde die verblijft in een instelling waarin aan personen duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft.' Artikel 11 lid 4.a. staat: `de periode waarvoor het budget is toegekend eindigt in ieder geval indien de verzekerde langer dan 2 maanden aaneengesloten is opgenomen in een gezondheidszorginstelling.'

Dit betekent dat iemand, die duurzaam in een instelling verblijft geen pgb verpleging en verzorging toegewezen mag krijgen. In geval iemand met een pgb in een gezondheidszorginstelling wordt opgenomen eindigt het pgb na een aaneengesloten verblijf van twee maanden.


3.

Is het u bekend dat de bewoners van het European Care Hotel minimaal
175 gulden per etmaal betalen? Zo ja, is dit uitsluitend voor huisvesting, eten en bewassing? Wat is de prijs als ook een beroep wordt gedaan op de geboden individuele zorg en aandacht?

3.

De prijs van 175 is mij uit de folder gebleken. Mij is niet bekend welke dienstverlening naast de door u genoemde zaken daarvoor geleverd wordt. Evenmin is mij bekend welke kosten aan extra dienstverlening verzorging of verpleging verbonden zijn.


4.

Is het u bekend dat in de brochure van het European Care Hotel Heino staat dat mensen met een persoonsgebonden budget de vergoeding van het zorgdeel hieruit kunnen betalen? Zo ja, bent u van mening dat hier sprake is van misleiding?


4.

De betreffende passsage in de folder is niet correct.

In het European Care Hotel Heino zijn twee soorten gasten. Enerzijds komen er mensen vakantie houden, van wie sommigen beschikken over een PGB of thuis al AWBZ-gefinancierde thuiszorg ontvangen. Anderzijds zijn er gasten die er langdurig wonen


- bijvoorbeeld in een appartement dat zij zelf hebben ingericht - en zorg ontvangen maar nog niet beschikken over een indicatie. Dit maakt een wezenlijk verschil voor het gebruik van een PGB of geïndiceerde thuiszorg.

Mensen, die in het zorghotel verblijven kunnen geen PGB toegekend krijgen. Zij verblijven immers in een instelling die aan personen duurzaam verblijf en verzorging verschaft. En voor een kortere duur dan diere maanden kunnen mensen geen PGB ontvangen.

Voor mensen die een pgb hebben vervalt het pgb in ieder geval na een aaneengesloten verblijf van twee maanden als dit gecombineerd wordt met verzorging. Denkbaar is echter dat iemand met een persoonsgebonden budget op vakantie gaat in het European Care Hotel en uitsluitend de kosten van zorg ten laste brengt van zijn pgb. Zolang de vakantie korter duurt dan twee maanden is deze gang van zaken niet in de subsidieregeling van het College voor zorgverzekeringen uitgesloten. De brochure stelt `zo kunnen mensen met een persoonsgebonden budget in het algemeen het zorgdeel hieruit betalen'. Dit (`in het algemeen') suggereert meer dan volgens de subsidieregeling van het Cvz mogelijk is.


5.

Is het u bekend dat in de brochure van het European Care Hotel Heino staat dat in sommige gevallen mensen met een thuiszorgindicatie ook de geïndiceerde handelingen uit de AWBZ ontvangen?


5.

Ja.


6.

Kunnen deze cliënten van de NEVEP inderdaad een beroep doen op de AWBZ gefinancierde thuiszorg? Zo ja, op welke manier dient het indicatieorgaan de particulier gefinancierde zorg mee te wegen?


6.

Uit informatie van het management van het European Care Hotel Heino blijkt dat mensen, die thuis thuiszorg ontvangen en op vakantie gaan in het genoemde hotel, soms in overleg met hun eigen plaatselijke thuiszorgorganisatie kunnen regelen dat zij tijdens hun vakantie de geïndiceerde thuiszorg van het Care Hotel krijgen. De betreffende thuiszorg-organisatie huurt dan het Care-hotel in als onderaannemer.

De folder van het European Care Hotel vermeldt correct dat een dergelijke constructie sterk afhankelijk is van de welwillendheid van de plaatselijke thuiszorgorganisatie.

In deze situatie beschikken mensen al over een indicatie voor thuiszorg en heeft het indicatieorgaan particulier betaalde zorg niet meegewogen. Er wordt voor de vakantie-situatie geen aparte indicatie gesteld.


7.

Indien cliënten een beroep kunnen doen op de geïndiceerde thuiszorg, hoe kan dan worden voorkomen dat zij eveneens aan de NEVEP het volle pond betalen voor individuele zorg en aandacht?


7.

Dit kan niet met zekerheid worden voorkomen maar ik acht de kans klein. De betreffende thuiszorgcliënt zal immers zijn thuiszorgorganisatie medewerking moeten vragen voor betaling van geïndiceerde handelingen aan het European Care Hotel Heino. Het is zeer waarschijnlijk dat daarbij wordt afgesproken welke handelingen die het Care Hotel verricht, betaald worden door de betreffende thuiszorgorganisatie.


8.

In hoeverre is het mogelijk dat op deze manier AWBZ-geld wordt ingezet om de kas van de NEVEP te spekken?


8.

Zoals uit de antwoorden op vraag 4 en 6 blijkt is het mogelijk dat met AWBZ-geld soms zorg wordt betaald, die het European Care Hotel levert. De kans dat daarmee de kas van de NEVEP wordt gespekt is echter klein omdat zowel thuiszorginstellingen als persoonsgebonden budgethouders prijsbewust zorg inkopen.


9.

Is het waar dat de NEVEP een erkenning heeft aangevraagd als AWBZ-gefinancierde instelling? Zo ja, bent u voornemens deze erkenning te verlenen en hoe past dat in uw terughoudende erkenningenbeleid in het kader van bevriezing van de marktwerking?


9.

De NEVEP heeft bij het College voor zorgverzekeringen op 7 juli 1999 een toelating als instelling voor thuiszorg aangevraagd en het College heeft deze aanvraag op 23 november 1999 afgewezen.


10.

Zullen de bewoners van de geplande wooncomplexen die door de ING gefinancierd gaan worden en opgezet in samenwerking met verzorgings- of verpleeghuizen ook in aanmerking komen voor AWBZ gefinancierde thuiszorg? Zo ja, hoe zal de particuliere thuiszorg zich hier verhouden met de AWBZ gefinancierde zorg?


10.

De opzet van de door u geduide complexen is nog niet duidelijk. Voor zover uit berichten hierover nu valt af te leiden is het de bedoeling dat zowel het verblijf als de zorg particulier worden betaald.


11.

Bent u van mening dat initiatieven zoals die van de NEVEP en de ING-Bank alleen toegankelijk zijn voor mensen met een hoger inkomen en dat mensen met een lager inkomen afhankelijk zijn van de collectieve voorzieningen?


11.

Als u met deze vraag bedoelt of alleen mensen met een hoger inkomen luxe appartementen in combinatie met privé betaalde verzorging kunnen inkopen voor ongeveer 8000 gulden per maand, dan is het antwoord ja.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...