Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over achterstand 103.000 asielzaken

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over een achterstand van 103.000 asielzaken
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 21:40


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen die het lid Wijn heeft gesteld over een achterstand van 103.000 asielzaken bij de Vreemdelingenkamer.

Een exemplaar de vraagsteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer zijn bijgevoegd.

De Staatsecretaris van Justitie,

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie op de Kamervragen van het lid Wijn (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie over een achterstand van 103.000 asielzaken (ingezonden 22 februari 2000, nr.
2990007370).


1.

Zoals ook in de memorie van toelichting bij de Algehele herziening Nieuwe Vreemdelingenwet Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 732, nr. 3 is aangegeven, is het van belang om vóór de invoering van de nieuwe wet de huidige werkvoorraden zoveel mogelijk weggewerkt te hebben. Hiervoor is door het project Nieuwe Vreemdelingenwet in samenwerking met de verschillende uitvoeringsorganisaties geïnventariseerd welke maatregelen genomen kunnen worden om de werkvoorraden op verantwoorde wijze in zo kort mogelijke tijd weg te werken.

Ten behoeve van deze inventarisatie zijn de effecten van verschillende maatregelen doorgerekend.

In een negatief scenario dat vorig jaar in verband hiermee was opgesteld en waarbij werd uitgegaan van een hoge instroom en onvoldoende productiecapaciteit bij de Vreemdelingenkamer was het in theorie mogelijk dat de voorraden bij de vreemdelingenkamer zullen oplopen tot rond de 100.000.

Met de vreemdelingenkamer zijn afspraken gemaakt over het wegwerken van de achterstanden. Verwijzend naar het gestelde in de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Vreemdelingenwet 2000 hebben deze afspraken inmiddels geleid tot een landelijk ingezette uitbreiding van de capaciteit van de vreemdelingenkamer. Gesprekken over andersoortige organisatorische maatregelen zijn nog gaande Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 732, nr. 7, algemeen gedeelte, onder 7 en
8..

Daarbij moet tevens aangetekend worden dat in de voorraad van de Vreemdelingenkamer naast asielzaken ook reguliere zaken, voorlopige voorzieningen en ondermeer bewaringszaken worden meegeteld. Het aantal asielzaken vormt iets meer dan de helft van de totale voorraad.


2.

Zoals ik hierboven uiteen heb gezet vormden de bedoelde berekeningen een onderdeel van een exercitie waarbij bezien werd wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor onder meer de voorraden bij de vreemdelingenkamer in een scenario waarbij de behandelcapaciteit niet of nauwelijks wordt uitgebreid. Gelet op de maatregelen om dergelijke achterstanden te voorkomen acht ik toezending ervan aan uw Kamer niet opportuun.


3 en 4.

Op dit moment zijn er geen omstandigheden die aanleiding geven om te besluiten de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet uit te stellen.


5.

Het uitgangspunt bij het behandelen van asielaanvragen is, ook op momenten waarop er achterstanden zijn, dat ieder asielrelaas beoordeeld wordt op de inhoudelijke merites er van. Van het in de vraag gesuggereerde verband tussen het wegwerken van achterstanden en het inwilligingspercentage is dan ook geen sprake.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie