Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake medisch noodzakelijke zorg

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Sender:


19637000.518 Brief VenWs inzake medisch noodzakelijke zorg
Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 15:8


3


19637 Vluchtelingenbeleid

nr. 518 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2000

Inleiding

De heer Kamp heeft tijdens het Algemeen Overleg van 15 maart verzocht om een schriftelijke verduidelijking van het begrip medisch noodzakelijke zorg. Ik zal ingaan op dit begrip en daarbij refereren aan de parlementaire behandeling van de Koppelingswet. Vervolgens zal ik de financiering van de medisch noodzakelijke zorg aan illegalen en de werkwijze van het Koppelingsfonds toelichten. Als bijlage treft u het eerste jaarverslag van het Koppelingsfonds aan. *)

Medisch noodzakelijke zorg

In de Memorie van Toelichting (TK 24233; nr 3) bij de Koppelingswet wordt de uitzondering, die in de wet voor de gezondheidszorg wordt gemaakt, geplaatst in de context van wat in het Nederlandse recht als zorgplicht ten aanzien van een persoon kan gelden. `Het gaat hier om een uitzondering, waarbij enerzijds wel de verplichting bestaat om aan een bijzonder persoon - ongeacht zijn verblijfsstatus - bepaalde verschaffingen niet te onthouden, zonder dat tegelijkertijd deze rechtsplicht correleert met een subjectief afdwingbaar aanspraakrecht van die persoon. Het gaat hier om de situatie, waarin de verlening van medische zorg niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan wel de Nederlandse volksgezondheidstoestand ernstig in gevaar te brengen.' Er bestaat dus een zorgplicht van de hulpverlener indien medische zorg nodig is zonder dat daar een aanspraakrecht van de illegale vreemdeling tegenover staat. Het beginsel is dus helder genoeg. Het vinden van een voor iedereen acceptabele omschrijving van medische zorg die niet kan worden uitgesteld of onthouden, is niet eenvoudig gebleken.

Vanaf het begin van de discussie over het wetsontwerp Koppelingswet is de vraag welke zorgverlening in elk geval mogelijk moet blijven aan de orde geweest. De praktijk van de gezondheidszorg dwingt onvermijdelijk tot nuanceringen die moeilijk in woorden zijn te vatten. Er is onder andere gerefereerd aan "noodzakelijke zorg", "noodzakelijke medische zorg", "medische zorg in acute noodsituaties" en "adequate en onvermijdelijke zorg".

In deze discussie (Nota naar aanleiding van het verslag; TK24 233, nr.6) heeft de regering een aantal situaties onderscheiden waarin aan illegalen verleende zorg in aanmerking komt voor financiële vergoeding:

Zorg verleend in of ter voorkoming van situaties van levensbedreiging, dan wel in of ter voorkoming van situaties van blijvend verlies van essentiële functies.

Zorg verleend in situaties waarin zich gevaar voor derden voordoet. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde infectieziekten (in het bijzonder tbc) en bij psychische stoornissen die gepaard gaan met agressief gedrag. Ook zwangerschapszorg valt onder dit criterium.

Daarnaast hebben kinderen van illegalen tevens toegang tot de preventieve jeugdgezondheidszorg alsmede tot een vaccinatieprogramma overeenkomstig het rijksvaccinatieprogramma.

Zoals bekend is met het amendement van de heer Rouvoet in de Koppelingswet uiteindelijk gekozen voor de omschrijving "de verlening van medisch noodzakelijke zorg" in plaats van het begrip "acute noodsituatie". Hiermee wordt benadrukt dat de arts de noodzaak van de zorg vaststelt. Het gaat om het vooropstellen van de professionele verantwoordelijkheid. Het begrip "acute noodsituatie" zou in de praktijk moeilijk hanteerbaar zijn geweest. In de toelichting van het amendement Rouvoet wordt hierover opgemerkt: "Het risico is niet denkbeeldig dat illegalen zorg wordt onthouden, waar later blijkt dat wel degelijk van een noodsituatie sprake was, dan wel zorg wordt verleend, waarvan de kosten niet op het `illegalenfonds' kunnen worden verhaald».

Zowel Kamer als regering hebben zich volledig in deze redenering kunnen vinden.

Financiering van medische zorg aan illegalen door het Koppelingsfonds

Het is de taak van het daartoe opgerichte en uit de rijksbegroting gesubsidieerde Koppelingsfonds om voldoende zekerheid te verkrijgen dat de zorg is verleend aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Vervolgens moet worden vastgesteld of de verleende zorg als medisch noodzakelijke zorg kan worden beschouwd. Voor vergoeding in aanmerking komt medisch noodzakelijke zorg. Het Fonds stelt zich op het standpunt dat bij "alle vormen van zorg zich situaties kunnen voordoen die als medisch noodzakelijk kunnen worden aangeduid en dat de beoordeling daarvan niet ergens anders dan bij de behandelend medicus kan liggen". Het Koppelingsfonds handelt hierbij in de geest van de Koppelingswet, die na aanvaarding van het amendement Rouvoet de verantwoordelijkheid voor het bepalen van wat medisch noodzakelijke zorg is bij de zorgverlener legt. In navolging van adviezen uit medische en wetenschappelijke kringen omschrijft het Fonds wel globaal onder welke omstandigheden financiering van medisch noodzakelijke zorg aan de orde kan zijn.

Het Koppelingsfonds gaat alleen uit van medische noodzaak, en dus van de mogelijkheid tot een uitkering uit het Fonds, in de volgende omstandigheden:

zorg verleend in geval of ter voorkoming van levensbedreiging.

zorg verleend in geval of ter voorkoming van blijvend verlies van essentiële functies.

zorg verleend in situaties waarbij zich gevaar voor derden voordoet, zoals bij besmetting met tuberculose maar ook bij psychische stoornissen die gepaard gaan met agressief gedrag.

zorg bij zwangerschap en rond de geboorte.

Met deze omschrijving volgt het Fonds het standpunt van de regering zoals dat eerder in deze brief is vermeld.

Het Koppelingsfonds verbindt voorts als voorwaarden aan een uitkering dat de zorgverlener aannemelijk moet maken dat de kosten niet op de illegaal zelf of op een derde verhaalbaar zijn en dat de zorgverlener of zorgverlenende instelling aantoonbaar geconfronteerd wordt met een structureel probleem dat een onredelijke belasting voor de uitoefening van de medische praktijk vormt. Het is dus niet zo dat alle medisch noodzakelijke zorg aan illegalen zonder meer ten laste van het fonds kan worden gebracht.

Door het stellen van deze randvoorwaarden wordt voorkomen dat het fonds een gemakkelijke uitweg biedt voor het vergoeden van onverzekerde zorg en er een aanzuigende werking op de aanwezigheid van illegalen van uitgaat.

Met de instelling van het Koppelingsfonds heeft de regering willen waarborgen dat medisch noodzakelijke zorg ook voor illegalen toegankelijk blijft. Hierbij moet niet worden vergeten dat het principe dat de illegale vreemdeling zelf de ontvangen behandeling behoort te betalen altijd voorop staat. Het feit dat een groot deel van de huisartsenzorg en de verloskundige zorg contant wordt betaald geeft aan dat dit in de praktijk ook gebeurt.

Tot slot herinner ik eraan dat over de financiering van de medisch noodzakelijke zorg aan illegale vreemdelingen medio 2001 een evaluatie aan de Kamer zal worden voorgelegd.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...