Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Gedeputeerde Staten Friesland

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 21 maart 2000


1. Benoeming drie nieuwe leden in het Berie foar it Frysk
Op voordracht van het dagelijks bestuur van de Berie foar it Frysk heeft het College vandaag ingestemd met de benoeming van drie nieuwe leden in het Berie oar it Frysk. Twee jaar geleden waren zij reeds kandidaat gesteld als lid van het algemeen bestuur van de Berie foar it Frysk. Het gaat om een tussentijdse benoeming voor twee jaar. De leden zijn:
- de heer M. Kamminga, (oud-rector van de openbare scholengemeenschap De Delta / Piter Jelles);
- dr. W.J. Meester, (wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Groningen);

- drs. Y. M. Ypma, (oud-directielid GAK);
- en ingestemd met het wegens ziekte tijdelijk onderbreken van het lidmaatschap van mr. P.J.M van den Bergh gedurende twee jaar.


2. Voorlopige vaststelling regeling Beeldende Kunst en Vormgeving GS hebben vandaag de Regeling Beeldende Kunst en Vormgeving, alsmede het daarop betrekking hebbende mandaatbesluit voorlopig vastgesteld. De regeling voorziet in een juridische basis om aanvragen in het kader van de Rijksbijdrageregeling Beeldende Kunst en Vormgeving te kunnen beoordelen. Een groot voordeel is dat er in de regeling toetsingscriteria zijn opgenomen. Hierdoor heeft de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving nu instrumenten voor het tot stand brengen van adviezen over de ontvangen aanvragen.
Vervolgprocedure:
Steatekommisje Wolwêzen 12 april. De regeling zal na het advies van de Steatekommisje definitief door GS worden vastgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie