Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EnergieNed noemt amendement Gaswet 'onacceptabel'

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
EnergieNed

EnergieNed noemt amendement Gaswet 'onacceptabel' 'Privatiseringsverbod doodsteek voor Nederlandse energiebedrijven'

De Nederlandse energiebedrijven zullen niet langer actief meewerken aan de liberalisering van de energiemarkt als er een verbod komt op privatisering van de energienetten. Zij vrezen dat een verbod op privatisering uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van hun bedrijven. Dat heeft de federatie van energiebedrijven in Nederland, EnergieNed vandaag in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

De Tweede Kamer heeft momenteel de ontwerp-Gaswet in behandeling. Deze wet regelt de liberalisering van de gasmarkt. De stroommarkt is al in vergaande mate geliberaliseerd. Sinds vorig jaar bestaat er een nieuwe Elektriciteitswet die de liberalisering van de stroommarkt regelt. Minister Jorritsma wil dat iedereen vanaf 2004 vrij is in de keuze van gas- en stroomleverancier.
De Partij van de Arbeid heeft een amendement op de ontwerp-Gaswet ingediend dat privatisering van de gasnetten van energiebedrijven verbiedt. De leverings- en handelsactiviteiten mogen volgens het PvdA-amendement pas worden geprivatiseerd zodra deze bedrijven 35 procent van hun oorspronkelijke marktaandeel hebben verloren.
Nieuw kapitaal nodig
De Nederlandse energiebedrijven vinden een privatiseringsverbod voor de gasnetten onacceptabel. EnergieNed stelt dat de energiebedrijven de mogelijkheid moeten hebben om kapitaal aan te trekken om in een vrije internationale markt te kunnen concurreren. Algemeen heerst de overtuiging dat schaalgrootte belangrijk is in de toekomstige energiemarkt. Privatisering biedt die mogelijkheid. Andere mogelijkheden zijn nauwelijks voorhanden, temeer omdat de Nederlandse Mededingingsautoriteit duidelijke grenzen stelt aan het toegestane nationale marktaandeel.
Het grootste deel van de bedrijfswaarde van
energiedistributiebedrijven zijn de netten. Een verbod op privatisering van deze netten ontneemt de energiebedrijven de mogelijkheid zich met nieuw kapitaal te versterken door een beursgang, herplaatsing of uitgifte van nieuwe aandelen, vrijwillig aangaan van samenwerking met derden, etcetera.

Makkelijke prooi voor overname
Indien uitsluitend leverings- c.q. handelsbedrijven zich privaat mogen ontwikkelen hebben deze bedrijven van meet af aan een zwakke financiële positie, waarbij zij een makkelijke prooi zijn voor overname. Daarmee dreigt een ontwikkeling in gang te worden gezet waarin de Nederlandse energiebranche wordt teruggebracht tot de energie-infrastructuur. De energiehandel en -levering, ontwikkeling van nieuwe energieproducten en diensten, klantenrelaties en commerciële innovaties zullen door andere partijen - naar verwachting buitenlandse bedrijven - zijn overgenomen. Een uitstekend functionerende Nederlandse bedrijfstak zal dan in korte tijd teloor gaan, aldus EnergieNed. 'Lachende derde zijn buitenlandse bedrijven die op grond van hun assets wel over voldoende kapitaal beschikken om de positie van de Nederlandse bedrijven over te nemen' zo stelt EnergieNed.

De Nederlandse energiebedrijven wijzen erop dat zij geen actieve medewerking zullen verlenen aan de liberalisering van de energiemarkt of de versnelling daarvan indien het privatiseringsverbod wordt ingevoerd. In dat geval zullen de Nederlandse energiebedrijven afzien van de voorgenomen samenwerking met de minister van Economische Zaken aan het programmamanagement ter voorbereiding van de liberaliseringstappen in 2002 en 2004.
De energiebedrijven vinden dat van hen niet verlangd kan worden actief mee te werken aan liberalisering, of versnelling daarvan, indien zij daarmee de facto het einde van hun leverings- en handelsactiviteiten op de Nederlandse markt bewerkstelligen.

Kabinet
De aandelen van de energiebedrijven zijn nu in handen van de regionale en/of lokale overheid. Deze aandeelhouders overwegen in toenemende mate hun aandelen te verkopen omdat hun invloed in de loop der jaren steeds verder is teruggedrongen door de rijksoverheid. Zo is de zorg voor het milieu in belangrijke mate vastgelegd in brancheafspraken tussen de energiebedrijven en de rijksoverheid. Het toezicht op tarieven wordt in de vrije markt verricht door een onafhankelijke toezichthouder; daarnaast gelden er afspraken voor gelijke toegang tot de netten zodat meerdere aanbieders via de netten kunnen leveren. In een onlangs gepresenteerde kabinetsnota over privatisering van leidinggebonden bedrijven stelt het kabinet dat eigendom er niet toe doet indien het onafhankelijk toezicht en de open toegang tot de energienetten goed is geregeld. Volgens EnergieNed voldoet de energiebranche volledig aan de eisen van het kabinet. Ook om die reden achten zij een verbod op privatisering volstrekt onacceptabel.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie