Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 21 maart 2000


1 - Het krediet incidentele culturele activiteiten - voor het subsidiëren van incidentele activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans en literaire manifestaties - heeft het plafond nagenoeg bereikt (totaal besteedbaar budget: ƒ 350.000,-- restant: ƒ 168.000,--). Aanvragers die na 25 maart 2000 een aanvraag indienen, dienen dan ook rekening te houden met de mogelijkheid dat hun aanvraag wegens gebrek aan financiële middelen zal worden afgewezen. De tendens is dat tegenwoordig niet zozeer méér maar grotere, professioneler en mede daardoor duurdere activiteiten voor subsidie aan de Provincie worden voorgelegd. De Provincie heeft het voornemen om samen met de gemeente Groningen te kijken naar oplossingen, ook zijn lopen tegen bovenstaande problemen aan.

2 - In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het "Fonds Productiekredieten Beeldend Kunstenaars Groningen" per 1-1-2001 stop te zetten. Dit fonds is ingesteld in 1993 met het doel om kunstenaars te ondersteunen als "kleine zelfstandige". GS stellen nu aan PS voor om het fonds stop te zetten omdat er inmiddels voldoende alternatieven voorhanden zijn in de vorm van subsidieregelingen, het fonds is ingesteld met het doel dat andere provincies zouden volgen en dit niet is gebeurd en vanwege het feit dat de uitvoering van de regeling niet inzichtelijk is.


4 - GS hebben besloten een provinciale bijdrage in de exploitatiekosten van ƒ 47.214.602,- te verlenen aan ARRIVA voor het jaar 2000. De bijdrage is bestemd voor het door ARRIVA te verrichten interlokaal openbaar vervoer, voor zover dat plaatsvindt binnen de grenzen van de provincie Groningen.


5 - GS hebben 8 projecten gehonoreerd voor het jaar 2000 in het kader van cultuur en school, dat onderdeel uitmaakt van het Cultuurconvenant OC en W Noord-Nederland 1997-2000. Voor meer informatie, zie persbericht nr.46, d.d. 21-3-2000.


6 - GS hebben een reactie vastgesteld op de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het mestakkoord. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 47, d.d. 21-3-2000.


7 - GS hebben besloten een subsidieverzoek van het CDA-vrouwenberaad voor een themabijeenkomst over geweld in onze samenleving af te wijzen. De subsidie wordt afgewezen omdat het niet past binnen de subsidiecriteria, het krediet is gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie van vrouwen en groepen, die maatschappelijk gezien in een achterstandssituatie verkeren.

8 - GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Stichting Zorgnet Veendam/Menterwolde voor een onderzoek naar mogelijkheden om een automatiseringspakket te implementeren binnen een aantal organisaties af te wijzen. Het onderzoek levert geen innovatieve elementen op die knelpunten in de zorg oplossen.


9 - GS hebben een subsidieaanvraag van de Hanzehogeschool/Academie Minerva voor een samenwerkingsproject met Oostenrijkse kunstenaars af te wijzen. De aanvraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden, zo mag een project niet plaats vinden in het kader van een opleiding en evenmin in het buitenland.


10 - GS hebben besloten het bestemmingsplan "Middelstum rand" van de gemeente Loppersum grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan een artikel waarin wordt verwezen naar een aanduiding op de plankaart, welke niet op de plankaart staat aangegeven.

11 - GS hebben besloten een subsidie van ƒ 15.000,- te verlenen aan de Stichting Welzijn Ouderen Veendam voor de realisatie van een mobiele knoppenwinkel. Voor meer informatie, zie persbericht nr.48, d.d. 21-03-2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie