Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 21 maart 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/RW Ja Bestemmingsplan Odoorn dorp, gemeente Borger-Odoorn.
1. De bedenkingen ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. Het bestemmingsplan goedkeuren.

Conform.

6.3/RW Ja Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Zuidwolde, gemeente Hoogeveen. Aan het wijzigingsplan geen goedkeuring verlenen. Conform.
6.5/BJZ Ja Vergadering Algemeen Bestuur IPO op 23 maart 2000.
1. Instemmen met de opmerkingen en aangeven wie de vergadering zal bezoeken.

2. Instemmen met de aangegeven machtiging.
Conform.

6.6/VV Ja Vervoerspilot ontsluitend net Hoogeveen.
1. Instemmen met het ondermandaat van het hoofd Productgroep Verkeer en Vervoer, in het bijzonder voor de dienstregeling.

2. Kennisnemen van de vaststelling van de dienstregeling.
3. Kennisnemen van de lijnvoering.

4. Verlenen van een exploitatiebijdrage aan de firma Pieper tot een maximum van ƒ 350.000,--, te dekken uit het OV-fonds.
5. Vaststellen van het modelvervoersbewijs
6. Instemmen met nader Bestuurlijk Overleg.
Conform.

6.7/CW Ja Afspraken over samenwerking van de provincie Drenthe met de gemeente Meppel. Instemmen met het plan van aanpak. Conform. Zien als experiment. Nader overleg met wnd. directeur-griffier over interne afstemming.

6.8/CW Ja Provinciaal welzijnsplan 2001-2004.
1. PS voorstellen de nieuwe subsidieperiode 2001-2004 in twee delen te splitsen.

2. PS voorstellen dat voor het subsidiejaar 2001 door de instellingen vóór september 2000 activiteitenplannen worden ingediend op basis van trends en ontwikkelingen.

3. PS voorstellen dat de instellingen na de zomer worden uitgenodigd een meerjarig plan in te dienen voor de periode 2002-2004. op basis van het nieuwe welzijn plan.

4. Behandeling voorstel in statencommissievergadering van 22 maart en in vergadering PS van 19 april 2000.

Conform. Statencommissie 29 maart BFE.

6.10/LG Ja Verruiming bevoegdheid tot het opleggen van een ontgrondingenheffing. PS voorstellen de heffing krachtens de Ontgrondingenwet te verhogen van 4 cent naar 10 cent per m3. Conform.
6.12/CW Ja Advies aanvragen ex artikel 75 van de Wet voortgezet onderwijs. Advies vaststellen en toezenden aan de staatssecretaris. Conform.

6.13/RW Ja Subsidie organisatie Keuningscongres-extra "Tussen Aa en Hunze".

1. Een bedrag van ƒ 10.000,-- beschikbaar stellen voor de organisatie van het congres.

2. De bijdrage dekken door de structurele storting in het fonds te verlagen met bovenvermeld bedrag.

Conform.

6.14/RW Ja Bijdrage Grondwaterfonds aan
natuurontwikkeling/waterwinning Breevenen.

1. De Statencommissie Milieu, Water en Groen voorstellen om ten laste van het Grondwaterfonds ƒ 750.000,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling waterwinning Breevenen en ƒ 430.000,-- voor de hermeandering Hunze.

2. De Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid informeren over de voorgenomen bijdragen.

Conform.

Akkoordstukken


7.1/CW: Zo spoedig mogelijk nota buitenland op basis van de vraagstelling van GS. Géén buitenlandse reizen zonder voorafgaande toestemming GS.

Mededelingen

Voortaan bij niet-routinematige subsidieverzoeken binnen twee dagen kopie naar portefeuillehouder en binnen een week nader overleg. Termijnen uit ASV en concernafspraken nakomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie