Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten Dag van het Gesprek Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort


s 22 maart 2000

Resultaten Dag van het Gesprek

Amersfoort 2015 combineert al het goede van Randstad en Veluwe

Amersfoorters vinden dat hun woonplaats wel wat levendiger mag. Ze willen een stad waar wat te doen valt voor alle bevolkingsgroepen. Met meer festivals, ook buiten de binnenstad. Een stad waar zich de verscheidenheid aan culturen weerspiegelt in speel- en kunstobjecten. Ook zien Amersfoorters graag meer blauw op straat, en dan niet alleen in het centrum. Maar ze realiseren zich tegelijkertijd dat ze zlf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de stad. Over de vraag of Amersfoort verder moet bouwen na Vathorst lopen de meningen uiteen.

Dit is het beeld dat naar voren komt uit de vele gesprekken die zeventig gemeenteraadsleden en beleidsambtenaren op woensdag 26 januari voerden. Tijdens deze 'Dag van het Gesprek' - die de aftrap vormde van het Stadsperspectief - vroegen zij drie zelf gekozen inwoners naar hun mening over de toekomst van de stad in 2015. Centraal daarbij stonden vragen als 'Hoe ziet uw ideale stad Amersfoort eruit in 2015?', 'Wat is er nodig om die ideale stad te realiseren?' en 'Wat kan uw bijdrage zijn aan (de kwaliteit van) de stad in 2015 en wat zouden anderen kunnen doen?' Inmiddels zijn de resultaten van deze gesprekken verschenen in een handzaam boekje. De rapportage draagt de titel 'Lonkende Vergezichten - Amersfoortse inwoners blikken vooruit naar 2015'.

De inwoners die hun medewerking verleenden, reageerden doorgaans zeer positief op de uitnodiging voor de Dag van het Gesprek. Zij gingen vrijuit in op de gestelde vragen en hadden soms spontaan familieleden of buren meegenomen. Een aantal van hen gaf aan het een goed idee te vinden jaarlijks een Dag van het Gesprek te organiseren. Betrokkenheid bij en een open dialoog met het stadsbestuur blijkt de Amersfoorter zeer op prijs te stellen.

Voorzieningen
Wat ook nadrukkelijk uit de gevoerde gesprekken bleek, was dat de Amersfoorter een hoger voorzieningenniveau wenst. Zo wil men vestiging van één of meer HBO-opleidingen. Dit zou de levendigheid van de stad ten goede komen en 'leegloop' onder achttienjarigen voorkomen. Men zal een vestiging van een Bijenkorf-filiaal met open armen verwelkomen. In de Langestraat moeten ketenwinkels plaatsmaken ten gunste van specialiteitenzaken. De route van station naar binnenstad is straks - als het aan de Amersfoorter ligt - bezaaid met kunstobjecten en populaire uitgaansgelegenheden. Men wenst een stadspark. Al dan niet met groene uitlopers, uitwaaierend in alle windrichtingen. De geplande Eemhaven moet een walhalla voor recreanten worden, met terrasjes en fiets- en wandelpaden.

Een toename van het aantal sportfaciliteiten achten de inwoners nodig om de bewegingsarmoede te bestrijden. Ook maakt sport idealiter deel uit van de naschoolse opvang, net als culturele activiteiten. Met name jongeren (sociale dienstplicht) en gepensioneerden kunnen - zo denkt men - voorzien in de groeiende behoefte aan mantelzorg en buurthulp. Investeringen in het wegwerken van de taalachterstand van allochtone kinderen en het geven van taal-, fiets- en zwemlessen aan hun moeders, ziet men als belangrijke bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen en een betere integratie.

Vervoer en veiligheid
Naast de wens voor 'meer blauw', zoekt men de preventie van vandalisme en agressiviteit vooral in goed geregeld nachtvervoer van café's in de binnenstad naar huis. Beter openbaar vervoer staat hoog op het verlanglijstje. De verbindingen tussen wijken en centrum moeten aanmerkelijk worden verbeterd. Daarbij denken inwoners niet alleen aan hoogwaardig openbaar vervoer, maar ook aan bijvoorbeeld fietssnelwegen.

Groei na Vathorst?
Het credo voor wonen is pluriformiteit. In architectuur, maar ook in samenstelling van de bevolking. De inwoners spreken zich nog niet eenduidig uit over de wenselijkheid van het wel of niet verder bouwen na Vathorst. Sommige Amersfoorters vrezen dat de wijken zich meer en meer tot afzonderlijke dorpen zullen ontwikkelen. Anderen vinden dit idee juist aanlokkelijk.

De rapportage van de Dag van het Gesprek met de titel 'Lonkende Vergezichten - Amersfoortste inwoners blikken vooruit naar 2015', kunt u afhalen in de Informatiewinkel van het Stadhuis of op te vragen via e-mail ((info@amersfoort.nl)) of telefoon (033) 469 4501. In de Informatiewinkel is ook een totaaloverzicht van de verslagen van de Dag van het Gesprek in te zien. De komende maanden vinden tal van activiteiten plaats waarbij inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven opnieuw hun mening kunnen geven over het Stadsperspectief.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie