Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers Neways Electronics 1999

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Press Release 22/03/00

Son, 22 march 2000

PERSBERICHT

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.


* 1999: Winst Neways stijgt naar NLG 14,0 MLN
* 2000: Verdere autonome omzetgroei verwacht
Neways Electronics International N.V. heeft in 1999 een nettowinst behaald van NLG 14,0 miljoen. Na aftrek van het buitengewoon resultaat blijft een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van NLG 11,8 miljoen over. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van het jaar
1998. Het bedrijfsresultaat kwam uit op NLG 20,8 miljoen, een stijging met 7% ten opzichte van het bedrijfsresultaat in 1998. Overeenkomstig de eerder uitgesproken verwachtingen is ook de omzet over 1999 licht gestegen tot een niveau van NLG 310,7 miljoen (1998: NLG 294,2 miljoen). Circa 55% van de omzet kwam voort uit de marktsegmenten instrumentatie en telecommunicatie. De toegevoegde waarde kwam ongeveer uit op het niveau van 1997. De stijging naar 53,4% in 1998 was incidenteel doordat in dat jaar bij Neways Huizen het materiaal volledig door de opdrachtgever werd aangeleverd. Daardoor bestond de omzet bij deze werkmaatschappij in 1998 voor 100% uit toegevoegde waarde.

Mede gelet op de verbeterde marktomstandigheden en de goed gevulde orderportefeuille gaat de Raad van Bestuur van Neways voor 2000 uit van een verdere autonome groei van de omzet. Gelet op de aanloopfase bij Ramaer en het omschakelings-proces bij Neways Huizen is het momenteel nog niet mogelijk een concrete winstprognose vast te stellen. De Raad van Bestuur van Neways heeft echter alle vertrouwen in een positieve ontwikkeling van de gang van zaken in 2000.

Buitengewoon resultaat
Het buitengewoon resultaat van NLG 2,1 miljoen bestaat uit twee componenten. Enerzijds was er sprake van een buitengewone bate van NLG
4,5 miljoen, als gevolg van de afwikkeling van de materiële schade bij de productiefaciliteit Ramaer in Helmond. Anderzijds was er sprake van een buitengewone last betreffende een additioneel getroffen voorziening van NLG 2,4 miljoen voor niet door de verzekering gedekte aanloopverliezen bij Ramaer. De productiefaciliteit van Ramaer was in oktober 1998 volledig afgebrand. In september 1999 is een zeer geavanceerde compleet nieuwe productiefaciliteit in gebruik genomen.

Winst per aandeel en dividend
Op basis van het aantal uitstaande aandelen per ultimo 1999 is de winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening gestegen van NLG 2,28 (EUR 1,03) in 1998 naar NLG 2,39 (EUR 1,08) in 1999. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividenduitkering worden voorgesteld van NLG 0,70 (EUR 0,32) per gewoon aandeel. Dit komt overeen met een payout van 29,3% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening. Het dividend op gewone aandelen wordt naar keuze beschikbaar gesteld in contanten of aandelen.

Balans en financiering
Het eigen vermogen van Neways bedroeg per ultimo 1999 NLG 70,7 miljoen. Ten opzichte van 1998 is dat een stijging van NLG 13,3 miljoen. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de winstinhouding. De solvabiliteit (garantievermogen in % van het balanstotaal) steeg in 1999 van 38,9% naar 43,4%. Het balanstotaal nam toe van NLG 199,2 miljoen in 1998 tot NLG 210,0 miljoen in 1999. Voorraden en debiteuren namen in totaal met 34% toe, onder meer door de overname van het Duitse Purfürst en doordat Neways Huizen in het afgelopen boekjaar voor de eerste maal eigen materialen inkocht. Daarnaast werd de voorraad-positie vergroot om beter te kunnen inspelen op de stijgende orderintake.

De investeringen in nieuwbouw en inrichting bij Ramaer ten bedrage van NLG 56,2 miljoen werden grotendeels via een lease overeenkomst off balance gefinancierd. De overige investeringen in materiële vaste activa bleven op hetzelfde niveau als voorgaande jaren en bedroegen in
1999 NLG 17,2 miljoen. Het afgelopen jaar is opnieuw geïnvesteerd in hoogwaardige productiemiddelen en de ICT-infrastructuur.

Algemene gang van zaken 1999
De marktomstandigheden in Azië en Oost-Europa toonden met name in de tweede helft een herstel. Deze ontwikkelingen hebben in de tweede helft van 1999 mede bijgedragen aan een verhoging van het activiteitenniveau. Alleen in Duitsland was er nog geen sprake van verbetering van de marktomstandigheden.

Na 1998, een jaar dat in het teken stond van acquisities, is in 1999 veel aandacht besteed aan afronding van de integratie van acquisities, de herbouw en opstart van de productiefaciliteit van Ramaer en de versterking van de ondernemings-structuur.Efficiencyverbeteringen tussen de werkmaatschappijen zijn op verschillende niveaus gerealiseerd. Inmiddels wordt de totale keten van bedrijfsprocessen door geavanceerde ICT-systemen ondersteund. Zo bevindt de informatie van alle werkmaatschappijen zich nu ook in een database, waarmee de voorwaarden zijn gecreëerd voor een verdere optimalisatie van bedrijfs-processen en de commerciële, logistieke en financiële informatievoorziening.

In maart 1999 werden de engineering-activiteiten van het Duitse bedrijf Purfürst Elektrotechnik GmbH overgenomen. Purfürst ontwerpt, verkoopt en installeert regel- en automatiseringssystemen voor productie-installaties. De integratie van Purfürst is afgerond. In juni 1999 is met de bedrijven Hedon in Delft en Technolution in Gouda een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van het ontwerpen van elektronische systemen. Beide ontwikkelingen passen in het streven van Neways naar het leveren van een hogere toegevoegde waarde voor haar klanten gebaseerd op de integratie van ontwerp, ontwikkeling en productie van hoogwaardige elektronica.

Mede in dit kader was ook de samenwerkings-overeenkomst van belang die in oktober 1999 is afgesloten met Philips Electronics Manufacturing Technology (EMT), waarbij Neways voor Philips EMT als test site zal fungeren voor de nieuwste generatie SMD-plaatsingsmachines van Philips. Neways krijgt hierdoor de mogelijkheid een gedeelte van de productie via deze machines te laten lopen, waardoor de onderneming in staat wordt gesteld de modernste productiemiddelen te koppelen aan kennisintensieve dienstverlening voor de ontwikkeling en productie van klant-specifieke elektronische systemen. Daarnaast zijn in 1999 de belangen in Ximec Electronics (China) en Q-Nova (Slowakije) uitgebreid tot respectievelijk 90% (was 60%) en 65% (was 50%). Bij Ximec is tevens geïnvesteerd in SMD-apparatuur, waardoor de productiecapaciteit aldaar verder is vergroot.

Belangrijke ontwikkelingen werkmaatschappijen
Neways Huizen, dat zich in het verleden volledig richtte op productie ten behoeve van de vorige eigenaar Lucent, heeft in 1999 een begin gemaakt met de overschakeling naar een veelzijdiger productiepakket voor een bredere klantenkring.

Ook Neways Electronics Kassel was tot dusverre praktisch uitsluitend toeleverancier van de werkmaatschappij PMA. Inmiddels levert deze werkmaatschappij éénderde van de productie aan derden. Het is de bedoeling dit aandeel verder te vergroten.

Neways Advanced Electronics heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in geavanceerde productieapparatuur. Het afgelopen jaar heeft Neways Advanced Electronics zich hierdoor nadrukkelijker kunnen richten op klanten met een vraag naar grotere volumes en zijn daarvan de eerste vruchten geplukt.

Vooruitzichten 2000
Dankzij de in 1999 doorgevoerde efficiency-verbeteringen is voor de werkmaatschappijen een goede uitgangspositie gecreëerd. In het lopend boekjaar zal Neways zich verder concentreren op het behalen van efficiencyverbeteringen tussen de werkmaatschappijen. Begin dit jaar is in dit kader reeds de productiefaciliteit van Ramaer Protos & Specialties, voorheen NPCE, verplaatst naar het terrein naast de productiefaciliteit van Ramaer. Dit maakt het mogelijk dat verschillende faciliteiten van beide ondernemingen kunnen worden samengevoegd. In het lopend jaar zal onder meer verder aandacht worden besteed aan verdere optimalisering van de ICT-systemen op het gebied van bedrijfsprocessen en ontwerpsystemen tussen de verschillende werkmaatschappijen.

De orderportefeuille was aan het eind van 1999 goed gevuld en groeit gestaag. Neways zal zich in 2000 nadrukkelijker gaan richten op ontwikkeling en productie van elektronische systemen voor snelgroeiende marktsegmenten, zoals tele-communicatie, automotive en medische systemen. Ook zal verder worden gezocht naar passende acquisities. Mede gelet op de verbeterde marktomstandigheden en de goed gevulde orderportefeuille gaat de Raad van Bestuur van Neways voor 2000 uit van een verdere autonome groei van de omzet. Gelet op de aanloopfase bij Ramaer en het omschakelingsproces bij Neways Huizen is het momenteel nog niet mogelijk een concrete winstprognose vast te stellen. De Raad van Bestuur van Neways heeft echter alle vertrouwen in een positieve ontwikkeling van de gang van zaken in 2000.

Meer informatie kunt U krijgen bij:

Ir. J.H.J. Mengelers
(president) Drs. V.B.M. de Bok
(financieel directeur)
Tel. 040 - 2679226 Tel. 040 - 2679247

Neways Electronics International N.V.
Adres hoofdkantoor: Postbus 69, 5690 AB SON
Website: www.neways.nlCopyright © 2000 Neways. All rights reserved.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...