Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999: Draka in omvang verdubbeld

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

DRAKA HOLDING NV

Jaarcijfers Draka 1999


-PERSBERICHT-

DRAKA IN OMVANG VERDUBBELD

Resultaten
Draka Holding N.V. te Amsterdam heeft in 1999 een nettoresultaat behaald van EUR 67,3 miljoen, een stijging van 21,7% ten opzichte van
1998 (EUR 55,3). De netto-omzet steeg met
57 % tot EUR 1108 miljoen.
Het bedrijfsresultaat steeg met 27 % tot EUR 100 miljoen. In de meeste landen was het resultaat hoger dan in 1998. In Portugal en de Verenigde Staten was sprake van een iets lagere bijdrage aan het resultaat. Van de Nederlandse activiteiten nam het resultaat, mede door de krachtenbundeling met NKF, sterk toe.
Per gewoon aandeel steeg het nettoresultaat met17,7% van EUR 3,19 tot EUR 3,75. Het aantal uitstaande aandelen steeg met 12% tot
19.419.152 als gevolg van het stockdividend, conversie van obligaties en de aandelen emissie van december.

Het dividend is vastgesteld op EUR 1,02 per aandeel (1998: EUR 0,96). Dit betekent dat 30% van het nettoresultaat, na aftrek van het dividend op cumulatief preferente aandelen, aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om aandeelhouders evenals in voorgaande jaren de mogelijkheid te geven het dividend op te nemen in aandelen ten laste van het belastingvrije agio of de overige reserves. Op 17 mei 2000, de dag vóór de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal de hoogte van het stockdividend worden bekendgemaakt.

Belangrijkste gebeurtenissen
De hoge omzetstijging komt voort uit autonome groei en acquisities. De kabelmarkt in Europa vertoonde over het algemeen een sterke verbetering ten opzichte van 1998. De stijging van de vraag betrof in het bijzonder glasvezel, glasvezelkabels en kabels ten behoeve van mobiele telefonie. De vraag naar koper datakabel is minder sterk gestegen dan in voorgaande jaren. Het laatste is voor een belangrijk deel te verklaren uit het feit dat veel ICT-investeringen zijn tijdelijk uitgesteld wegens millenniumoverwegingen. De markt voor speciaalkabels ontwikkelde zich in zijn geheel genomen gunstig, al liep de vraag naar speciaalkabels voor de olie- en de gasindustrie sterk terug. In de Verenigde Staten was in de voor Draka relevante markten sprake van een lichte daling van de vraag: alleen de vraag naar glasvezelkabel en liftkabel vertoonde groei. De markten waarop Draka actief is in Azië lieten een herstel zien, met uitzondering van Thailand, waar het herstel langzamer op gang komt dan werd verwacht.
Draka's indrukwekkende omzetgroei van 1999 was grotendeels het resultaat van een groot aantal transacties:

1. In maart 1999 werden de laagspannings- en klantspecifieke kabelactiviteiten van Delta plc. in het Verenigd Koninkrijk overgenomen, met een jaarlijkse omzet van circa EUR 195 miljoen.
2. In mei 1999 besloten Draka en NKF tot een krachtenbundeling. Draka verwierf door middel van een openbaar bod alle gewone aandelen van NKF, waarna op 20 oktober 1999 de juridische fusie plaatsvond. De fusie paste volledig in de strategie van Draka om onder andere meer nadruk te leggen op de communicatiekabelactiviteiten. 3. In augustus 1999 nam Draka in de Verenigde Staten het bedrijf Republic Wire & Cable over, een producent van klantspecifieke kabel met een jaaromzet van circa EUR 46 miljoen.
4. In september 1999 werd met Fujikura overeenstemming bereikt over een joint-venture op te zetten met Draka voor de productie in Japan van glasvezelproducten. In deze joint-venture zal het -door Draka gepatenteerde- PCVD-proces worden toegepast in Japan. 5. Ultimo 1999 nam Draka de Zweedse en Noorse kabelactiviteiten van ABB over. Hiermee werd de Europese positie van Draka aanzienlijk versterkt. ABB's productenpakket omvat communicatiekabel, klantspecifieke kabels (voor de olie-, gas- en overige industrie) en laagspanningskabels. De ABB activiteiten genereerden in 1999 een totale omzet van ongeveer EUR 200 miljoen.

Inspelen op vraag naar data- en telecommunicatiekabel Om aan de vraag naar glasvezel te kunnen blijven voldoen, zijn er investeringsplannen in uitvoering met een totale waarde van meer dan EUR 100 miljoen. Dit zal binnen enkele jaren leiden tot meer dan een verdubbeling van de huidige capaciteit. Deze plannen omvatten een forse uitbreiding van de glasvezelproductiecapaciteit in Nederland, Finland, China en Japan. Daarnaast is met een Braziliaanse fabrikant van communicatiekabel (glasvezel en koper) een principe overeenkomst getekend om twee joint-ventures te vormen voor de productie en verkoop van respectievelijk glasvezel en RF kabels voor mobiele telefonie. Draka zal ook een minderheidsdeelname van 22% in deze Braziliaanse fabrikant verkrijgen. Initieel is hiermee een investering van circa EUR 17 miljoen gemoeid.

Vooruitzichten
Voor 2000 wordt een verdere stijging van het afzetvolume verwacht in de meeste productgroepen. De vraag vanuit de telecommunicatiesector naar glasvezel- en glasvezelkabel zal naar verwachting sterk stijgen. De markt voor laagspanningskabel ontwikkelt zich stabiel. Naar verwachting zal de vraag naar klantspecifieke kabels groeien, met de kanttekening dat de vraag vanuit de olie- en gasindustrie waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar zal aantrekken. Bijzondere omstandigheden voorbehouden, zal de stijging van het nettoresultaat over 2000 boven de stijging van 1999 liggen.
Het jaarverslag van Draka Holding zal omstreeks 28 april 2000 verschijnen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt op 18 mei om 14.30 uur gehouden in Amsterdam.

Amsterdam, 22 maart 2000.

Draka Holding N.V.
De directie

Profiel van de onderneming

Draka Holding N.V., gevestigd in Amsterdam, is een houdstermaatschappij van ondernemingen die internationaal actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van draad en kabel.
Draka concentreert zich op drie kernactiviteiten:

1. Communicatiekabels- en systemen, voor zowel telecommunicatie als datacommunicatie, zowel in koper als glasvezeluitvoering; 2. Laagspanningskabels volgens nationale en internationale standaarden die voornamelijk worden toegepast bij de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie;
3. Klantspecifieke kabels: deze groep heeft een breed toepassingsgebied, onder meer in de auto-industrie, vliegtuigbouw, apparatenbouw, offshore, scheepsbouw en de petrochemie.
Draka is met 56 vestigingen actief in Europa, Amerika en Azië in 25 verschillende landen.
De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De communicatielijnen zijn kort en de werkmaatschappijen hebben een grote mate van autonomie en winstverantwoordelijkheid. Wereldwijd zijn bij Draka-ondernemingen ongeveer 8300 mensen werkzaam. In 1999 werd een omzet van EUR 1,1 miljard gerealiseerd.

Aandelen en converteerbare obligaties van Draka Holding N.V. zijn genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

..

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie