Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

In toekomst geintegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht van het ministerie van LNV
22 maart 2000

Toekomst gewasbescherming: geintegreerde teelt op
gecertificeerde bedrijven

Geintegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven heeft de toekomst. Dat is de kern van de interdepartementale hoofdlijnennotitie over het toekomstige gewasbeschermingsbeleid "Zicht op gezonde teelt" die staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vandaag heeft gepresenteerd.

Alle telers zullen in de toekomst (2010) in hun management zowel economische en plantenziektenkundige factoren als kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu in onderlinge samenhang moeten bekijken. Zo zal de teler bijvoorbeeld al bij de keuze van de gewassen rekening moeten houden met risico's voor ziekten en plagen op zijn bedrijf. Ook de bemesting, temperatuur en vochtigheid moeten betrokken worden bij de vraag hoe ziekten kunnen worden voorkomen. Tevens moet de teler waar mogelijk mechanische in plaats van chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Een certificaat maakt in de toekomst zichtbaar welke bedrijven voldoen aan geintegreerde bedrijfsvoering. Afnemers en consumenten hebben hiermee zicht op de kwaliteit van de productiewijze op het individuele bedrijf. Tegelijkertijd biedt het de overheid een handvat om de milieuprestatie van individuele bedrijven te toetsen.

Het certificeringssysteem zal worden uitgewerkt in samenwerking met zowel natuur- en milieuorganisaties als
consumentenorganisatie en het landbouwbedrijfsleven. Er zullen verschillende niveau's worden vastgesteld die gebaseerd zijn op door de overheid vastgestelde normen en mate van geintegreerde teelt. Zogenaamde voorlopers zullen worden beloond. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan fiscale maatregelen. Aankomend teeltseizoen zullen er bij enkele honderden bedrijven praktijkproeven met de verschillende certificeringssystemen worden uitgevoerd. Naar verwachtingen zal in het najaar 2000 het definitieve beleidsvoornemen van de ministeries van LNV,SZW, V&W, VROM en VWS bekend worden gemaakt.

Meer informatie op internetpagina:
www.minlnv.nl/gewasbescherming/

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie