Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken ziekenfondsplicht zelfstandigen ongeldig

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

email: (Jan.Ehrhardt@monitor.nl)

Rechter: uitspraken ziekenfondsplicht zelfstandigen ongeldig

Datum: 22 maart 2000

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 22 maart bepaald dat de belastingdienst - alweer - een onjuiste procedure heeft gevolgd bij de behandeling van de meer dan 35.000 bezwaarschriften tegen het verplichte ziekenfonds voor zelfstandige ondernemers. De belastingdienst had op dat moment nog geen oordeel mogen uitspreken over de ingediende bezwaarschriften. Eind december heeft de rechter alle beschikkingen over het verplichte ziekenfonds al ongeldig verklaard. Volgens het gerechtshof had de belastingdienst toen eerst een nieuwe, maar dan wel geldige beschikking moeten toesturen waartegen de zelfstandigen dan hun bezwaren konden richten. Nu dat niet gebeurd is zal aan alle 35.000 bezwaarden een nieuwe 'uitspraak op bezwaar' gestuurd moeten worden.

Sinds 1986 hebben zelfstandige ondernemers geen mogelijkheid meer om zich vrijwillig aan te melden voor het ziekenfonds. Voor sommige zelfstandigen betekende dit dat zij veel meer kwijt waren aan een particuliere verzekering. Oktober vorig jaar is de Wet Zelfstandigen in het Ziekenfonds door de Eerste Kamer aangenomen om hiervoor een oplossing te bieden. Deze wet hield echter geen vrijwillige keuze voor het ziekenfonds in. Alle zelfstandigen die in de jaren 1995-1997 een inkomen hadden onder de 41.200 moesten per 1 januari 2000 verplicht het ziekenfonds in. Gevolg was weer dat heel veel zelfstandigen die om financiële of medische redenen particulier verzekerd wilden blijven gedupeerd werden. Op 9 november vorig jaar stuurde de belastingdienst aan honderdduizenden zelfstandigen een brief waarin stond, of zij in 2000 verplicht het ziekenfonds in moesten of niet. Een lawine van bezwaarschriften viel daarop in de brievenbus van de fiscus. Die bezwaarschriften leidden eind december tot de uitspraak dat alle beschikkingen van 9 november ongeldig werden verklaard, omdat op 9 november de wet nog niet van kracht was.

Op woensdag 22 maart ontspon zich de volgende akte in dit bestuurlijke drama. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat de belastingdienst de verkeerde procedure heeft gevolgd bij het herstellen van de foutieve brieven van 9 november. De normale procedure bij bezwaren tegen besluiten van de belastingdienst is als volgt:
1. De belastingdienst stuurt een beschikking naar de betrokkene: een 'voor bezwaar vatbare beschikking'
2. De betrokkene dient daartegen een bezwaarschrift in bij de inspecteur
3. De inspecteur doet daarover een uitspraak: een 'voor beroep vatbare uitspraak op bezwaar'
4. De betrokkene gaat daartegen in beroep bij het gerechtshof
5. Het gerechtshof doet uitspraak

6. De belastingdienst of de betrokkene stapt naar de Hoge Raad
Toen de eerste beschikkingen in december ongeldig waren verklaard probeerde de belastingdienst een stap over te slaan. Er werd namelijk geen nieuwe 'voor bezwaar vatbare beschikking' naar alle 35.000 bezwaarden gestuurd. Nee, de fiscus stuurde direct een uitspraak op bezwaar, waarbij in het voorbijgaan ook nog even een nieuwe verklaring over de ziekenfondsplicht werd afgegeven. Haastige spoed is zelden goed. het gerechtshof in Amsterdam heeft terecht een stokje gestoken voor deze nieuwe procedurele blunder van de belastingdienst. Het Hof bepaalde dat de belastingdienst in januari nog geen uitspraak op bezwaar had mogen doen. Dit moet dus alsnog gebeuren. Voor alle 35.000 bezwaarden.

Nieuwe twijfels over geldigheid beschikkingen

Deze gang van zaken heeft bij de zelfstandigen tot nieuwe twijfels geleid over de rechtsgeldigheid van de beschikkingen in januari. De beschikkingen van november zijn immers ongeldig verklaard. En de brieven van de belastingdienst in januari waren volgens de belastingdienst zelf een uitspraak op bezwaar, waartegen alleen maar beroep kon worden aangetekend. De gedupeerde zelfstandigen hebben dus nooit een geldige 'voor bezwaar vatbare beschikking' gekregen. Terwijl de wet letterlijk in artikel 3d, lid 2 zegt: "De inspecteur van de rijksbelastingdienst verstrekt bij voor bezwaar vatbare beschikking aan de persoon (...) een verklaring waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden." En dat is dus nog steeds niet gebeurd.

Gerechtshof heeft nog meer bezwaren tegen de gang van zaken

Uit de rest van de zitting bleek dat het gerechtshof nog meer bezwaren heeft tegen de hele gang van zaken:

Het gerechtshof liet opnieuw doorschemeren het maar een vreemde zaak te vinden dat de criteria voor het bepalen van een belastingplicht (de fiscus int namelijk de premie voor het ziekenfonds) niet in de wet zelf zijn vastgelegd. Er staat wel in de wet dat iemand verplicht verzekerd is als zijn belastbaar inkomen onder de 41.200 ligt. Maar in de wet wordt verder niet uitgelegd hoe dat inkomen bepaald wordt. Pas in een apart besluit van de betrokken Ministers ligt vast dat dan gekeken wordt naar de periode 1995-1997. Kan dat zo maar in een besluit van een Minister vastgelegd worden?

De rechters zetten grote vraagtekens bij de status van de verklaringen die de fiscus elk jaar op 1 november moet versturen. In die beschikkingen staat namelijk niet alleen dat de betrokkene in lang vervlogen jaren een te laag inkomen had. Er staat ook nog eens dat de zelfstandige in het daaropvolgende jaar onder de WAZ (WAO voor zelfstandigen) valt. Maar dat kan de inspecteur op dat moment nog helemaal niet weten. Letterlijke vraag aan de inspecteurs op de zitting: "En wat als blijkt dat de ondernemer nog voor Kerst een opheffingsuitverkoop houdt?"

Deze vragen werden gevolgd door nog vele andere vragen. Wat gebeurt er als pas in oktober blijkt, dat de fiscus een fout heeft gemaakt in de beschikking van bijna een jaar eerder? Wordt de beschikking dan met terugwerkende kracht gecorrigeerd? Is dat wel mogelijk als de betrokkene achteraf gezien ten onrechte wel of ten onrechte niet in het ziekenfonds heeft gezeten?

Opvallend was dat de rechters wel wat toelichting vroegen over zaken als de grote nadelen op lange termijn voor de gedupeerden (schending van het evenredigheidsbeginsel) en de terugwerkende kracht van de wet (schending van het vertrouwensbeginsel), maar daar nauwelijks op door gingen. Zou het soms zo zijn dat zij al zoveel formele bezwaren tegen de wet hebben, dat deze zaken er niet meer toe doen?

Lees het laatste nieuws op www.monitor.nl/ziek.htm

Organisatie: Monitor Makelaars in Kennis

adres: Postbus 93580

postcode: 1090 EB

woonplaats: Amsterdam

Telefoon: 020 6203930

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie