Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaten 1999 Delft Instruments N.V.

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Jaarresultaten 1999 Delft Instruments N.V.

(in NLG/EUR miljoen) 1999 1998
NLG EUR NLG EUR

Netto omzet 410,8 186,4 379,9 172,4
Bedrijfsresultaat 31,6 14,3 6,4 2,9
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening (na belasting) 10,7 -4,9
-6,0 -2,7
Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0,4 0,2 -37,4 -17,0 Aandeel derden -0,4 -0,2 -0,3 -0,1
Netto winst 10,7 4,9 -43,7 -19,8
Netto winst per aandeel (x NLG/EUR) 1,35 0,61 - 5,63 - 2,55
Algemeen

In het verslagjaar 1999 is het in 1998 aangekondigde ingrijpende pakket maatregelen, gericht op rendementsverbetering praktisch geheel afgerond. De nu gepubliceerde jaarresultaten laten een netto winst zien, die 7% hoger ligt dan de prognose welke gelijktijdig met de halfjaarresultaten 1999 door de Raad van Bestuur is afgegeven.

De netto rentedragende schulden zijn eind 1999 ten opzichte van het voorgaand jaar met ruim één derde teruggebracht. In het verslagjaar 1999 is de basis gelegd voor verdere uitvoering van de strategie om te investeren in de groeimarkten van de sectoren Medisch en Industrieel. Het betreft hierbij onder meer software voor radiotherapie behandelingsplanning, nieuwe behandelingstechnieken voor prostaatkanker, Picture Archiving & Communications Systems (PACS), radarsystemen voor precisie niveaumeting, beheerssoftware voor bulktank opslagplaatsen en systeemintegratie. Met de huidige ontwikkelingen ligt Delft Instruments op koers van "Target 2001": het streven om in het jaar 2001 een netto winstmarge van 7% van de omzet te realiseren.

Resultaten

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg tot NLG 10,7 miljoen positief (1998: NLG 6 miljoen negatief). Bijna alle bedrijfseenheden hebben aan de verbetering van het resultaat bijgedragen. De orderontvangst in de medische sector toonde een meer evenwichtige verdeling over het jaar.

Het saldo buitengewone baten en lasten na belasting bedroeg NLG 0,4 miljoen positief (1998: NLG 37,4 miljoen negatief). Na buitengewoon resultaat en aandeel derden (NLG 0,4 miljoen), kwam de netto winst in 1999 uit op NLG 10,7 miljoen tegenover een negatief resultaat van NLG 43,7 miljoen in 1998. De omzet steeg met 31 miljoen tot NLG 411 miljoen, een groei van 8% (1998: NLG 380 miljoen).

Gecorrigeerd voor de externe omzet van het per 01-01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. steeg de omzet met NLG 39 miljoen ofwel 10%. De in december 1999 verkochte defensieactiviteiten in Nederland en Italië zijn tot november 1999 meegenomen in de cijfers.

De orderportefeuille bedroeg ultimo 1999 NLG 94,1 miljoen. Gecorrigeerd voor de in 1999 verkochte activiteiten, bedroeg de vergelijkbare orderportefeuille ultimo 1998 NLG 76,4 miljoen.

In de loop van het jaar zijn drie activiteiten verkocht, te weten ODLeeuwarden, de benzinestationactiviteiten van Enraf B.V. en de defensieactiviteiten in Nederland en Italië. Het positieve saldo van boekwinsten en verliezen op de verkoop hiervan bedroeg NLG 1, 6 miljoen. Voor verdere transformatie van bedrijven en de afronding van procedures uit het verleden zijn NLG 1,2 miljoen aan kosten gemaakt. Per saldo resulteerde een positief resultaat uit buitengewone baten en lasten van NLG 0,4 miljoen.

Investeringen en financiële positie

Het totaal van de investeringen in materiële vaste activa bedroeg in 1999 NLG 5,3 miljoen ten opzichte van NLG 10,0 miljoen in 1998. De afschrijvingen kwamen uit op NLG 12,0 miljoen. Investeringen zijn gedaan in IT-systemen ter voorkoming van het millenniumprobleem, in demonstratieapparatuur en in verbeteringen van de productiecapaciteit.

In juli 1999 is het pand waarin het hoofdkantoor van Delft Instruments was gevestigd, verkocht voor NLG 7 miljoen.

Het balanstotaal daalde van NLG 477 miljoen ultimo 1998 tot NLG 403 miljoen per jaareinde 1999. De daling van NLG 74 miljoen is voor NLG 24 miljoen toe te schrijven aan de verkochte activiteiten. Exclusief deze deconsolidaties is een daling van het balanstotaal bewerkstelligd van meer dan 10%, bij een gestegen omzet. De rentedragende schulden werden met NLG 75 miljoen verminderd tot NLG 147 miljoen. Het effect van de verkochte activiteiten op de vermindering van de netto rentedragende schulden is tot NLG 6,6 miljoen beperkt gebleven. De daling van de netto rentedragende schulden is behaald ondanks de uitgaven in het kader van reorganisatie.

Met de begin 1999 gevormde groep van banken vinden momenteel onderhandelingen plaats over de condities van de voort te zetten financiering waarbij voor Delft Instruments de vermindering van het aantal banken het uitgangspunt vormt.

Hoewel de balansverhoudingen in 1999 verbeterd zijn, wordt nog niet voldaan aan de taakgestelde 35% aansprakelijk vermogen ten opzichte van het totaal vermogen indien de criteria van de banken worden gehanteerd. Een verdere versterking van het eigen vermogen is nodig met het oog op de doelstellingen als geformuleerd in "Target 2001" en de daarmee samenhangende selectieve acquisities. Om deze reden wordt aan de op donderdag 27 april a.s. te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het dividend te passeren en het resultaat over 1999 geheel toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitzichten

De uitgangspositie is vergeleken met een jaar geleden in alle opzichten sterk verbeterd. De onderneming heeft aan kracht en dynamiek gewonnen en is daarmee op de goede weg in haar streven naar verhoging van de aandeelhouderswaarde.

Het jaar 2000 staat in het teken van verder rendementsherstel. Veel aandacht zal worden besteed aan de speerpuntactiviteiten Medisch en Industrieel. Het accent zal liggen op het winstgevend maken van de recente investeringen in product-ontwikkeling en op de verdere verbetering van de efficiency van de bedrijven. Hiernaast zal meer aandacht worden besteed aan mogelijke acquisities van in de strategie passende activiteiten, met als belangrijkste financieel criterium dat direct een bijdrage aan de winst wordt geleverd.

Het restrictieve investeringsbeleid ten aanzien van de vaste activa zal gecontinueerd worden. De investeringen In Research & Development zullen in 2000 op het peil van circa 10% van de netto omzet gehandhaafd blijven.

Indien de omstandigheden in de voor Delft Instruments relevante markten zich niet belangrijk wijzigen, verwachten wij een hogere netto winst in 2000 bij een verdere vermindering van het geïnvesteerde vermogen.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V.
Delft, 23 maart 2000

Voor nadere informatie:

E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur
tel. 015 2601 206
email : (ehdegroot@delftinstruments.nl)

Bijlagen:


· Geconsolideerde resultatenrekening 1999

· Geconsolideerde balans per 31 december 1999
Belangrijke data:

5 april 2000 Publicatie jaarverslag 1999

27 april 2000 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

24 augustus 2000 Publicatie halfjaarcijfers 2000 (voor beurs)

7 februari 2001 Publicatie voorlopige jaarcijfers 2000 (voor beurs)Terug naar het overzicht persberichten

Copyright Delft Instruments / ©2000

Last Update: March 23, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...