Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam: debat rapport COR

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente RotterdamRaadsvergadering van 23 maart 2000

Personalia
De heer R.A. Motta is geïnstalleerd als lid van de Gemeenteraad voor de fractie van de PvdA in de vacature Ellenkamp. Hij is ook benoemd tot lid van de commissies voor Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid, voor Stedelijke Vernieuwing, Sociale Vernieuwing, Volkshuisvesting en Allochtonenbeleid en voor de Verzoekschriften en tot plv. voorzitter/lid van de Algemene Beroepscommissie Kamer IV. De heer H.P.L. Cremer (PvdA) is benoemd tot voorzitter van deze laatste commissie.

Onderzoek COR: betere regels voor bestuur
De Gemeenteraad heeft na een uitvoerig debat alle aanbevelingen van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) voor de verbetering van de interne regelgeving overgenomen. De COR doet deze aanbevelingen in haar rapport Onderzoek uitgaven bestuur 1986 - 1999. Ook heeft de Gemeenteraad het eindoordeel van de COR over de bestuurlijke uitgaven en het gebruik van gemeentelijke faciliteiten door de leden van de colleges in die periode overgenomen. De Stadspartij stemde tegen. De aanbevelingen van de COR hebben als doel de bestaande regels voor bestuurlijke activiteiten, faciliteiten, geschenken etc. aan te scherpen, te verduidelijken en aan te vullen. Dit maakt de controle op de uitvoering en naleving gemakkelijker. B. en W. zullen de aanbevelingen uitwerken en met voorstellen voor de Gemeenteraad komen.
Met de stem van de Stadspartij tegen nam de Gemeenteraad een motie van D66 aan, waarin B. en W. wordt verzocht een dringend beroep te doen op de ex-burgemeester en sommige ex-wethouders uit de periode 1986 - 1999 om uitgaven met een uitsluitend privé karakter, die door de gemeente zijn betaald, terug te betalen. Een op initiatief van de SP toegevoegde zinsnede aan deze motie leidt er toe dat de raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten hiervan en andere te ondernemen stappen. De SP trok daarop haar motie in, waarin B. en W. wordt gevraag 'met alle mogelijke middelen' zorg te dragen voor terugbetaling.
De motie van afkeuring van de SP tegen de voormalige burgemeester, waarin werd geconstateerd dat de in het COR rapport beschreven gedragingen ernstige schade hebben veroorzaakt voor de gemeente Rotterdam, werd unaniem aanvaard.

De Gemeenteraad verwierp in meerderheid de overige moties van de SP en de Stadspartij.
Het gaat om:


* Een motie van de Stadspartij om voor het terugbetalen een civiele procedure te starten (voor: SP, Stadspartij, SGP/GPV/SGR en de Unie 55+).

* Een motie van de Stadspartij om een 'Wijze Commissie' van drie te laten bepalen wat moet worden terugbetaald (voor: SP, Stadspartij, SGP/GPV/SGR en de Unie 55+).

* Een motie van de SP om een onderzoek te laten verrichten naar de medewerking van een aantal gemeentelijke diensten tijdens het COR-onderzoek, omdat er mogelijk sprake kan zijn van obstructie (voor: Stadspartij, SP, D66, Unie 55+, 1 lid GroenLinks). De motie was volgens het college overbodig, omdat B. en W. al van plan zijn dit nader te bekijken.

* Een motie van wantrouwen van de Stadspartij tegen het gehele college van B. en W. omdat het college als geheel verantwoordelijk is voor het handelen van een aantal wethouders (voor: Stadspartij).

* Een motie van wantrouwen van de Stadspartij tegen wethouder Haven en Economische Zaken in verband met zijn verklaring dat hij nooit is aangesproken over de regels voor het gebruik van de gemeentelijke creditcard terwijl dat volgens de motie wel het geval was (voor Stadspartij, D66).

* Een motie van afkeuring van de SP tegen dezelfde wethouder over hetzelfde onderwerp (voor: SP, Stadspartij, Unie 55+, 1 lid D66).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie