Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Website internationale wedstrijd inrichting Braunplein Gent

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

I n t e r n a t i o n a l e w e d s t r i j d i n r i c h t i n g E m i l e B r a u n p l e i n h e e f t e e n e i g e n w e b s i t e

Wie zin heeft om in de voetstappen van de grote ontwerpers te treden, om zijn naam verbonden te zien aan het hart van een meer dan duizend jaar oude stad, zoals de naam Georges Haussmann voor altijd verbonden is aan Parijs of die van Oscar Niemeyer aan Brasilia, krijgt daar nù de kans toe. Zij of hij kan deelnemen aan de internationale wedstrijd
- onder de juridische vorm van een prijsvraag voor ontwerpen - om het Emile Braunplein in te richten. Het officiële startschot is gegeven en geïnteresseerden kunnen het wedstrijdreglement vanaf nu schriftelijk aanvragen bij gerechtsdeurwaarder Gilbert De Wilde, Hoogstraat 25, te
9000 Gent. Om in de wedstrijdsfeer te komen, kan men alvast even surfen naar de dynamische website van Stad Gent. Daar worden de wedstrijd en het Braunplein voorgesteld, vergezeld van plannen en leuke historische, lucht- en aanvliegfotos.

Sinds vele jaren reeds wordt door burgers, bestuurders en planners intens nagedacht over het Braunplein in het hart van Gent, tussen Belfort, Stadhuis en Sint-Niklaaskerk. Er worden visies ontwikkeld en plannen gemaakt. Een internationale prijsvraag moet nu een kwalitatief hoogstaande en definitieve invulling van deze plek tot stand brengen.

In afwachting dat het winnend ontwerp ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, heeft de stad het plein - dat er verwaarloosd bij lag - alvast gefatsoeneerd. Maar dat was slechts een voorlopige ingreep.

Inmiddels bereidde zij de procedure, timing en samenstelling van de wedstrijdjury voor.

De prijsvraag voor ontwerpen is in dit geval de meest aangewezen procedure voor de selectie van een ontwerp. Daarna kan een ontwerper worden aangesteld. Deze procedure laat het bestuur immers toe te onderhandelen met de laureaat(aten) over o.a. de inhoud en de kostprijs van zijn ontwerp.

Timing

Het tweefasige verloop biedt de mogelijkheid om de opmaak van een detailontwerp voor het Emile Braunplein gelijktijdig te laten verlopen met de studie in verband met het openbaar vervoer. Het ontwerp van heraanleg van dit plein zal immers met heel wat randvoorwaarden rekening moeten houden. Zo spelen de aansluiting op en het samenspel met de Korenmarkt en de Cataloniëstraat, en de uitbreiding van het openbaar vervoer een belangrijke rol. Daarnaast moeten de ontwerpers rekening houden met het strategisch-commercieel plan van de stad.

Het plein moet zich voorts ook lenen voor evenementen, er moet voldoende groen zijn en er moet speel- en zitgelegenheid zijn. Kortom: het toekomstige Emile Braunplein is bedoeld als een aangename ontmoetingsplaats. Verder moeten de ontwerpers ook wat het materiaalgebruik betreft, rekening houden met de nabijheid van de monumenten en standbeelden. Er is een protocollaire ruimte vereist op de Botermarkt. Er worden voorzieningen voor andersvaliden en fietsers verwacht en ten slotte speelt ook het esthetische aspect een belangrijke rol. Zo is op het programma de integratie van hedendaagse kunst opgenomen en is er bijzondere aandacht voor de verlichting, zeker nu de stad werkt aan een Lichtstudie en-plan. Kandidaten hebben tot begin september de tijd om hun visie in te zenden. De wedstrijd richt zich tot architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

Een zeventien-koppige jury (waarvan vijftien stemgerechtigden), samengesteld uit experts van alle betrokken stadsdiensten en externe experts uit de academische wereld, zal alle projecten beoordelen. In de eerste helft van 2001 zal het publiek de projecten gedurende enkele maanden kunnen bekijken op een tentoonstelling in de nabijheid van het Emile Braunplein, en zijn mening erover geven.

Voor de 3 laureaten zijn volgende prijzen voorzien: 1,5 miljoen frank (37 184 euro) voor de eerste laureaat, 1,3 miljoen frank (32 226 euro) voor de tweede en 1 miljoen frank

(24 789 euro) voor de derde. Voor de vierde en vijfde laureaat is nog een kostenvergoeding van 600 000 frank (14 873 euro) weggelegd.

Het wedstrijdreglement met bijlagen kost 5 000 frank (124 euro).

Informatie

Departement Technische Diensten, Dienst Coördinatie, Administratief Centrum,

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 77 60, fax (09)266 77
99,

e-mail (tdcor@gent.be)

www.cevi.be/gentbpa/braun.htm.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie