Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak millenniumprobleem bij de overheid geevalueerd

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Aanpak millenniumprobleem bij overheid .........
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
24 maart 2000

AANPAK MILLENNIUMPROBLEEM BIJ DE OVERHEID GE.VALUEERD

Nu ook de schrikkeldatum van 29 februari is gepasseerd kan worden vastgesteld dat ernstige verstoringen zich niet hebben voorgedaan en dat er alleen sprake is geweest van kleinere incidenten die nergens de continuïteit in gevaar hebben gebracht. Op de noodplannen die op grote schaal waren opgesteld, is slechts een zeer beperkt beroep gedaan. Verder hebben de verschillende crisisorganisaties goed gefunctioneerd. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk, heeft ingestemd.
In deze brief wordt de organisatie en aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid geëvalueerd.
Vastgesteld wordt dat het millenniumprobleem de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) definitief op de bestuurlijke en politieke agenda heeft geplaatst. De afhankelijkheden tussen processen en organisaties zijn zichtbaar geworden en de centrale rol die ICT daarbij speelt wordt erkend en herkend. Volgens minister Van Boxtel zal deze aandacht een blijvend karakter hebben, gegeven de steeds toenemende invloed van ICT op de beleidsvorming en bedrijfsvoering van elke organisatie.

De aanpak van het millenniumprobleem heeft voorts geleid tot een forse opschoning van de ICT-huishouding. Geconcludeerd wordt dat deze opschoning een efficiënte aanpak van beheer en onderhoud van de informatievoorziening ten goede komt. Van belang is wel hoe het huidige actuele inzicht in, en het niveau van de ICT-huishouding kan worden vastgehouden. De toegenomen aandacht van het management voor ICT en een aantal grote projecten die in de komende jaren hun beslag moeten krijgen(o.m. implementatie Euro) vormen hiertoe een goede basis. Een verdergaande verankering van de kwaliteit van de ICT-huishouding wordt dan ook wenselijk geacht.

In verband met het mogelijk gelijktijdig optreden van het millenniumprobleem in maatschappelijk vitale sectoren is eveneens gewerkt aan het versterken en operationaliseren van de maatregelen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veel maatregelen en procedures in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn aangevuld en aangescherpt. Tevens hebben op grote schaal oefeningen plaatsgevonden. De organisaties zijn alle rond de jaarwisseling operationeel geweest. Daarmee is de organisatie rond rampenbestrijding en crisisbeheersing beter toegerust op toekomstige taken.

De ministeries hebben bij een aantal gelegenheden een schatting gegeven van de kosten die gemoeid zouden zijn met de oplossing van het millenniumprobleem. Bij de kwantitatieve rapportage van december 1998 werden deze geschat op totaal 1,7 miljard gulden. Voor vrijwel alle ministeries geldt dat de werkelijke kosten iets achter zijn gebleven bij deze raming. Gebleken is dat de feitelijke realisatie nu uitkomt op ongeveer 1,4 miljard gulden.

De brief zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden aangebonden.

RVD, 24.03.2000

24 mrt 00 13:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie