Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Entzinger in CDV: naast asiellokket migratieloket openen

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Naast asielloket migratieloket openen

Den Haag, 24 maart 2000

Prof. dr. Entzinger in maartnummer CDV

Het is dringend noodzakelijk om tot een opschoning van de asielprocedure te komen. Dat moet gebeuren door naast het asielloket een migratieloket te openen. Dat zegt prof.dr. H. Entzinger in het zojuist verschenen maartnummer van Christen Democratische Verkenningen. Entzinger is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in migratie- en integratievraagstukken. Hij werkte mee aan twee rapporten die leidden tot koerswendingen in het Nederlandse minderhedenbeleid: Allochtonenbeleid (1989) van de WRR en Beleidsopvolging Minderhedendebat (1994). Het laatste gaf de aanzet tot de verplichte inburgering van nieuwkomers die inmiddels wettelijk is geregeld.

Entzinger pleit ervoor gezien het blijvende karakter van de immigratie naast het asielloket een migratieloket te openen: Aan mensen die in Nederland willen komen werken moet een aparte weg geboden worden, zoals gebeurt in echte immigratielanden zoals de Verenigde Staten en Canada. We kennen in Nederland al de Wet Arbeid Vreemdelingen waardoor arbeidskrachten die echt nodig zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt hier kunnen komen werken. Vorig jaar zijn er op grond daarvan 30.000 vreemdelingen toegelaten. Dat is echter te beperkt. Entzinger zou graag zien dat we een loket instellen voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen komen werken. Toelating zou dan bijvoorbeeld kunnen op grond van een puntensysteem. Voor alles wat iemand inbrengt krijgt hij/zij punten: opleiding, kan iemand terecht in een sociaal netwerk, is er behoefte aan zijn/haar vakkennis op de Nederlandse arbeidsmarkt, taalvaardigheden. Het is aan te raden om met een quotum te werken. De keuze voor een van beide loketten is bindend: Als iemand zich voor de migratieprocedure aanmeldt en - eventueel na een proeftijd - wordt afgewezen dan kan hij niet alsnog kiezen voor de asielprocedure. Evenmin is het omgekeerde aan de orde. Het bindende karakter van de keuze zal ertoe leiden dat een pseudo-vluchteling zich wel drie keer bedenkt alvorens het asielloket te kiezen. Entzinger wijst een wijziging van het Verdrag van Genève ter opschoning van de asielprocedure af: Het gevaar is levensgroot dat het proces van bijstelling zal leiden tot een flinke beperking van het aantal gronden om erkend te worden als vluchteling. Het instellen van een moratorium inzake het nakomen van onze verplichtingen op grond van het Verdrag - zoals voorgesteld door VVD-senator Heleen Dupuis - is een belachelijk voorstel. Opschorting van uitvoering van een verdrag waar je je als land aan gebonden hebt is een volstrekt verkeerd precedent en immoreel.
Eveneens is het suggereren dat het Verdrag maar moet worden opgezegd - zoals de VVD-er Rijpstra in februari 1998 deed - eveneens de verkeerde benadering. Het Verdrag is een belangrijk instrument voor het handhaven van mensenrechten. Dat het veelvuldig oneigenlijk gebruikt wordt is geen reden om het op te zeggen.

In het maartnummer van Christen Democratische Verkenningen staan tevens artikelen van CDA-Tweede Kamerlid A HREF= http://www.cda.nl/index.html?article=1838>Nancy Dankers en hoogleraar Openbare Financiën Harry Verbon over de fiscalisering van de AOW.

Informatie bij Thijs Jansen, redactiesecretaris 070-3424872 of Marcel Meijer 070-3424842

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie