Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra prijzen in Prijsvraag Idee Telecommunicatie Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Tijdens ICT-banenmarkt:
Extra prijzen uitgereikt in 'Prijsvraag Idee Telecommunicatie'
De jury die de inzendingen voor de 'Prijsvraag Idee Telecommunicatie' heeft beoordeeld, is tot de conclusie gekomen dat er zoveel leuke, originele inzendingen zijn binnengekomen, dat de toekenning van maar drie prijzen daar geen recht aan zou doen. Het jurylid namens Casema heeft vervolgens het aantal prijzen verdubbeld, zodat er uiteindelijk 6 prijzen onder de 28 inzendingen te verdelen waren.

Met die verrassende mededeling kwam burgemeester Van Leeuwen afgelopen donderdagmiddag tijdens de uitreiking van de prijzen in het nieuwe ICT-bedrijvencentrum 'De Leeuwenbrink'. Vervolgens kon de heer Maes, directeur van de VECAI en voorzitter van de jury, het juryrapport verduidelijken en de prijswinnaars bekendmaken. De heer Maes liet daarbij weten dat de jury heeft geconstateerd dat nagenoeg alle inzendingen een onontbeerlijke bron missen; een platform, nodig bij telecommunicatie, van waaruit de inzendingen gefaciliteerd, beheerd en gestimuleerd kunnen worden. Daarom beveelt de jury de gemeente aan als eerste een deel van de beschikbare 3 miljoen gulden te reserveren voor de oprichting van een dergelijk platform.

De zes prijswinnaars zijn:

Eerste prijzen van fl 1.000,-

De heer J. Henneken, namens de Stichting Zoetermeer FM De jury was zeer gecharmeerd van het door de stichting in het leven te roepen Mediamonster. Dit vanwege de koppeling tussen diverse communicatiemiddelen die daarmee wordt gemaakt. Bovendien is elke consument hierin ook tevens producent en biedt het ruimte voor emoties. De concrete uitvoering van het plan vereist nog wel nader beraad, maar de jury gaat ervan uit dat de Stichting Zoetermeer FM daartoe in staat moet zijn.

De heer A.J. van der Helm, secretaris van de Ouderenbonden De jury acht de alarmering voor maatschappelijk zwakkere groepen een groot goed. Diverse inzendingen hadden hierop betrekking. De jury heeft hiervan de inzending van de ouderenbonden voor een prijs uitverkoren, omdat deze betrekking heeft op de meer kwetsbare, niet in een complex staande ouderenwoningen.

Tweede prijzen van fl 750,-

De heer R. Paalvast
De heer Paalvast heeft een eerste aanzet gegeven voor het ook door de jury genoemde onontbeerlijke platform, de door hem genoemde 'portal site' voor Zoetermeer. De jury is van mening dat zijn inzending een goede motivering bevat.

Mevrouw W. van Oostrum-Mertens
Diverse inzendingen gaan over internetcafé's. De jury is van mening dat dergelijke café's aan een behoefte kunnen voldoen, zolang nog niet ieder in de gelegenheid is thuis of op het werk met internet te werken. Voor de inzending van mevrouw Van Oostrum is gekozen, omdat zij spreekt over internetcafé's voor zowel ouderen als voor jongeren.
Derde prijzen van fl 500,-

Mevrouw M.C.Th. van Wetering
Mevrouw Van Wetering komt met het idee van een ruilhandel via internet. Dit heeft de jury beloond, omdat het appelleert aan de sterke kanten van onderscheiden personen met gebruikmaking van de nieuwe media.

De heer drs. S.T.M. Gribling, namens het Centrum voor Kunst en Cultuur
De jury is tot de conclusie gekomen dat deze inzending geheel nieuw is voor Zoetermeer en een goede eerste invulling voor het door de jury voorgestane platform zou kunnen bieden.

De heer Maes liet verder weten dat de jury een scheiding heeft gemaakt in de keuze voor de prijswinnaars, waarbij vooral naar de originaliteit en innovativiteit voor Zoetermeer is gekeken en de keuze voor die inzendingen die praktisch gezien voor uitvoering in aanmerking zouden kunnen komen. Een en ander komt op 27 maart a.s. aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad.Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 24 March 2000 (13:41)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie