Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ledenvergadering bestuurdersvereniging D66

Datum nieuwsfeit: 25-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

LEDENVERGADERING BESTUURDERSVERENIGING (LB-15)

op 25 maart 2000 tijdens Congres-70

Wij nodigen u hierbij van harte uit tot het bijwonen van deze eerste Ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging-nieuwe stijl.

Agenda:

1. Opening (tevens opening van de stembus)

2. Vaststelling verslag vorige LB (kort verslag ter vergadering beschikbaar)

3. Wijziging Reglement van de Bestuurdersvereniging Nadat tijdens de vorige LB is besloten tot een structuurwijziging, dient nu het Reglement aan die nieuwe structuur te worden aangepast. Het concept voor het nieuwe Reglement gaat hierbij. Belangrijkste wijzigingen betreffen de contributie (er wordt geen afzonderlijke contributie meer geheven) en de begroting (de Bestuurdersvereniging valt onder de begroting van het HB).

4. Presentatie kandidaten voor het voorzitterschap en bestuurslidmaatschap
De zittende interim-bestuursleden stellen zich verkiesbaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 25-1-2000, 12.00 uur. Zie verder onder Vacatures.

5. Jaarverslag 1999
Er zal mondeling verslag worden gedaan van de activiteiten in het overgangsjaar 1999.

6. Activiteitenprogramma 2000

7. Uitslag verkiezingen

8. Rondvraag

9. Sluiting


BESTUURDERSVERENIGING D66: WERKPLAN 2000

In het jaar 2000 wil de D66-Bestuurdersvereniging de volgende activiteiten ontplooien:

T Het organiseren van tenminste twee verticale
communicatiebijeenkomsten, in samenwerking met de Tweede-Kamerfractie. De bijeenkomsten worden georganiseerd rond de portefeuilles van Tweede-Kamerlden op basis van actualiteit.
T Het organiseren van een Dag op Locatie in samenwerking met een gastprovincie / -gemeente. De bijeenkomst is gericht op uitwisseling van informatie over een actueel onderwerp, waarbij de lokale of regionale situatie het decor biedt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. In 2000 zal deze dag plaatsvinden op 22 januari in Utrecht, met als thema Stad en Land. T Het leveren van bijdragen aan twee kaderdagen voor bestuurders en anderen die actief zijn binnen de partij, gericht op netwerkopbouw en informatie-uitwisseling. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust bij het Hoofdbestuur.
T Het op verzoek bieden van administratieve hulp aan bestuurders bij de organisatie van activiteiten voor medebestuurders (bezoek aan Europarlement, Statendag).
T Het organiseren van een Algemene Ledenvergadering tijdens het partijcongres in het voorjaar.
T Het informeren van de leden over bovenstaande activiteiten. T Het vervullen van een vraagbaakfunctie voor bestuurders. T Het bijhouden van portefeuillegegevens van bestuurders en het verstrekken van selecties uit het bestand aan bestuurders. T Het houden van een enquête onder de leden waarin wordt nagegaan hoe de activiteiten van de Bestuurdersvereniging door de leden gewaardeerd worden en/of welke veranderingen wenselijk zijn. T Het onderhouden van contacten met zusterverenigingen, het IPO en de VNG.

Hiernaast zullen in samenwerking met het Opleidingscentrum de volgende bijeenkomsten georganiseerd worden:
T Een wethoudersdag
T Een fractievoorzittersdag
Op beide dagen zal speciale aandacht geschonken worden aan eenpersoonsfracties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie